Byt ut den murkna trappan

När den gamla trappan upp till terrassen är så sliten och murken att den är farlig, så ska den bytas. Här får du en beskrivning av en stark och hållbar trätrappa som kan användas i alla möjliga sammanhang. Och du snickrar den ganska lätt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
700 kronor

Eftersom det nedersta steget haft jordkontakt, så var det nu så murket att en del av det gick sönder. Trappan måste alltså bytas!

Intro

Det kan gå riktigt illa om en trappa angrips av röta, och därför ska den naturligtvis ersättas så fort som möjligt och innan någon skadar sig på den. Många äldre trappor utomhus har snickrats av vanligt virke, och har en sådan trappa på något sätt jordkontakt så har träet ingen motståndskraft.

Det angrips snabbt av röta och murknar. Men det är inte alltid man kan se på trappan om träet är dåligt eller ej. Rötan kan ha spridit sig från undersidan och in i träet. Ett gott råd är därför att då och då testa stegen genom att stampa hårt på dem.

Om du vill vara säker på att en utvändig trätrappa ska hålla i många år, så ska du använda tryckimpregnerat virke. Vår trappa är enkel att snickra och vi törs lova att alla kan klara jobbet. Det finns nämligen inga besvärliga moment i bygget.

Trappan har här en lutning på 22,5 grader, och den avviker därför från den traditionella beskrivningen av en bekväm trappa (som säger att två steghöjder och ett plansteg ska vara 61 -64 cm). Men vår trappa är kort och blir därför både bekväm och säker att använda, framför allt på vintern när stegen är hala av snö och is.

Den nya trappan har snickrats av tryckimpregnerat trä, och kan därför hålla i många år - även om den får jordkontakt.

Instruktion

01
Trappan snickras 7 Steg

Normalt låter man stegen gå helt ut till vangerna (sidorna) när man tillverkar en trappa. Men det ställer rätt stora krav på precisionen, framför allt om det ska se snyggt ut där delarna möts.

Vi har därför valt att låta planstegen sluta cirka en centimeter från vangerna. Då blir det lättare att snickra trappan.

En annan fördel är att vi slipper tappningar och risk för fuktinträngning via tappar och pluggar.

Genom att dessutom fästa brädorna, som utgör varje plansteg, 1 cm från varandra så skapar vi en elegant helhet.

1

Börja med att bestämma trappans totalhöjd. Lägg ett långt vattenpass på terrassen och mät avståndet från undersidan av det ner till marken.

2

Stegens form och placering markeras på vangerna (A). Här används den hemgjorda smygvinkeln om du inte har en egen.

3

Såga till spikreglarna (C ). De ska geringssågas 22,5 grader i bägge ändar. Längden på dem ska vara lika med stegdjupet minus 2 cm. Fäst varje spikregel med lim och fyra 6 x 100 mm skruvar.

4

Fäst vangarna provisoriskt på rätt plats. Den ena vangen skruvas först fast upptill. Kila upp den nertill så att spikreglarna hamnar vågrätt. Fäst sedan vangen i stolpskon.

5

Lägg brädorna (B) på spikreglarna. Rätta till dem så att det är 1 cm luft mellan dem och vangerna. Du kan ev. använda en snickarpenna som distanskloss. Brädorna fästs nu med två 5 x 80 mm skruvar i varje ände.

6

Skruva fast vangerna på terrassen eller där det finns plats. Använd ev. byggbeslag så att vangerna sitter stadigt.

7

Nertill sitter vangerna fast i stolpskor. Under den provisoriska monteringen fäste vi endast en skruv i stolpskon. Den ersätts nu med fyra franska träskruvar med brickor.

Material

45 x 195 mm hyvlat trä, tryckimpregnerat:
• 2 vanger (A)

45 x 145 mm hyvlat trä, tryckimpregnerat:
• 4 brädor (B) till plansteg

45 x 70 mm hyvlat trä, tryckimpregnerat:
• 4 spikreglar (C )

Dessutom:
• 5 x 80 mm Climate-skruvar
• 6 x 100 mm Climate-skruvar
• Pu-lim (expanderande)
• Träolja och ev. utelasyr
• Ev. 2 vinkelbeslag och skruvar
• 2 stolpskor (D)
• 8 x 40 mm franska skruvar och brickor
• Betong (E)

Specialverktyg

• Smygvinkel

Tidsförbrukning

Det tar cirka en dag att snickra trappan + torktid

Pris

Räkna med 600-700 kr

Svårighetsgrad

Det är bra om du har en kraftig cirkelsåg att såga ut delarna med. Själva ihopsättningen är enkel.

Ritning

Räkna ut trappans lutning

När du har bestämt trappans totalhöjd, delar du upp måttet i ett antal steghöjder (X). Detta mått bör inte vara större än 18 cm, och 15 cm är nästan perfekt. Därmed har du antalet plansteg i din nya trappa. Ett annat viktigt mått är avståndet från marken till vangen (A). Det bör vara minst 5 cm.

Räkna ut trappans lutning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa utomhus