Fukt i sig själv är inte så farligt, men i fukt trivs kvalster som kan ge allergi, och mögel som kan ge allvarliga allergiska reaktioner. När du vädrar ur huset blir du av med fukten och gör livet svårt för kvalster. Du blir samtidigt av med eventuella skadliga partiklar från målarfärg, lim, plastmaterial och liknande. Problemet är bara att de flesta av oss inte vädrar tillräckligt.

Undersökningar visar nämligen att många av oss tycker att vi vädrar ofta, trots det är det ytterst sällan vi vädrar så mycket som krävs för att det ska vara optimalt, vilket är fem till tio minuters korsdrag tre gånger om dagen. Helst ska vädringen ske med öppna fönster på bägga sidor av huset. Men oavsett hur mycket du vädrar, kan det inte rädda en fuktig krypgrund eller lösa problemet med kondens på kalla ytor.

Det finns många orsaker till att det kan bildas fukt i ditt hem. Din egen och din familjs andning avger åtskilliga liter vatten till luften. Detsamma gäller för klädtorkning, diskning och alla möjliga andra dagliga göromål. Därför krävs det flera åtgärder för att du ska slippa fukten och få ett bra inomhusklimat. Som tur är kan du åtgärda allt detta själv.

Försäkring vid mögelangrepp?

Mögelsvamp täcks fakstisk sällan av hemförsäkringen. Svampen bryter nämligen varken ned träverk, murar eller golv, men gör bostaden mindre beboelig. Ibland kan försäkringen täcka mögelangrepp, om angreppet har uppstått som en följdskada av t.ex. ett otätt vattenrör.

Hämta artikeln och se hur du lokaliserar och undviker de värsta fuktfällorna.