Reparation av sockelhörn

Sockeln utsätts för hård belastning och får lätt skador på grund av frost. Skadorna sprider sig snabbt, så en snabb insats lönar sig.

Tips för äldre hus

Till äldre hus putsade med kalkbruk bör du inte använda cement i sockelputsen. Då kommer det yttersta lagret bli tätare och hårdare än det innersta, och reparationen kommer inte hålla speciellt länge. I stället rekommenderas att använda renoveringsbruk, som är mer elastiskt och diffusionsöppet.

Cement blev vanligt vid byggen först efter andra världskriget, så I hus byggda från 1935 till 1950 bör man se efter om det har används cement. I hus från före 1935 förekommer det oftast inte cement.

Verktyg till putsreparationer

Putsarbete kräver inte någon stor maskinpark. Till omrörning av bruket ska man använda en omrörare/visp till borrmaskinen. Använd en murslev till att fördela och trycka bruket på plats, en putsbräda för att jämna till ytan och runda till ev. kanter, och en kalkborste för att jämna till övergången mellan ny puts och befintlig sockel.

Reparation av sockelhörn: Verktyg

När du reparerar sockelhörnet ska du använda en fogsked, en putsbräda och en borste.

Viktigt när du reparerar sockelhörnet!

En putsreparation ska skyddas de första par dagarna. Finns det risk för frost täcks den med vintermattor. För att skydda mot nederbörd eller för snabb torktid vid direkt sol ska reparationen täckas med en presenning. Vid mycket höga temperaturer kan man fukta det övre putslagret med en sprayflaska.