Reparation av sockelhörn

Sockeln utsätts för hård belastning och får lätt skador på grund av frost. Skadorna sprider sig snabbt, så en snabb insats lönar sig. Här går vi igenom, steg för steg, hur du ska göra.

Hussockeln är hårt utsatt. Den ska stå emot väder och vind och dessutom är den extra utsatt eftersom den har direktkontakt med jorden.

LÄS MER: Ny sockel i fyra steg

Därför är det viktigt att det yttersta putslagret är intakt. Annars riskerar fukt att tränga upp i murverket.

Förarbetet och det innersta grova lagret

Reparation av sockelhörn: Förarbetet och det innersta grova lagret 1

Först avlägsnas alla beläggningar, ex. alger och färg. Därefter tas lös sockelputs bort med hammare och mejsel ända ner till fast underlag. Till sist borstas ytan ren med en styv kvast.

Reparation av sockelhörn: Förarbetet och det innersta grova lagret 2

Underlaget tvättas noga med vatten, så att all smuts och lös puts försvinner. Därefter appliceras en “välling” av cementbruk (torrbetong) i ett tunt lager för att ge en bra vidhäftning.

Reparation av sockelhörn: Förarbetet och det innersta grova lagret 3

Det första putslagret läggs så grovt, att det sista fina lagret får något att fästa på. Är hålen mer än 10-15 mm djupa, används ett grovt bruk (0-4 mm). Tryck fast ordentligt med en murslev.

Reparation av sockelhörn: Förarbetet och det innersta grova lagret 4

Stora hål fylls ut, och därefter stryks hela reparationsområdet med ett tunt lager puts. Första lagret jämnas till grovt med mursleven.

Reparation av sockelhörn: Förarbetet och det innersta grova lagret 5

På hörnet repareras först den ena sidan, och sedan den andra. En bräda, som hålls lodrätt med hjälp av en stötta, gör det lätt att få till ett skarpt hörn. Brädan tas bort innan putsen härdar.

För äldre hus

Till äldre hus putsade med kalkbruk bör du inte använda cement i sockelputsen. Då kommer det yttersta lagret bli tätare och hårdare än det innersta, och reparationen kommer inte hålla speciellt länge. I stället rekommenderas att använda renoveringsbruk, som är mer elastiskt och diffusionsöppet.

Cement blev vanligt vid byggen först efter andra världskriget, så I hus byggda från 1935 till 1950 bör man se efter om det har används cement. I hus från före 1935 förekommer det oftast inte cement.

Det yttersta, fina putslagret

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 1

Det yttersta ca 12 mm tjocka lagret görs med ett putsbruk, som blandas med omrörare till en konsistens som liknar vispad grädde. Putsen stryks på nerifrån och upp med en murslev.

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 2

Låt det nya bruket sätta sig, tills det inte längre känns fuktigt på ytan. Därefter putsas det till en jämn och slat yta genom att putsbrädan förs runt I cirkelrörelser.

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 3

Övergången mellan det nya bruket och den gamla sockelputsen jämnas till med en blöt kalkborste.

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 4

Innan putsen torkar flyttas brädan försiktigt från sidan med den nya slutputsen. Sätt brädan lodrätt, och fast den med en stötta. Applicera putsen, låt den sätta sig och jämna till den fint.

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 5

Brädan lossas från hörnet genom att den lyfts upp och samtidigt bort från hörnet. Det ger det nya bruket en skarp kant. Om brädan förs ut mot hornet förstörs den skarpa kanten.

Reparation av sockelhörn: Det yttersta, fina putslagret 6

Hörnet rundas till försiktigt med en putsbräda. Till sist slätas övergången mellan nytt bruk och gammal sockelputs ut med en blöt kalkborste.

Verktyg till putsreparationer

Reparation av sockelhörn: Verktyg

När du reparerar sockelhörnet ska du använda en fogsked, en putsbräda och en borste.

Putsarbete kräver inte någon stor maskinpark. Till omrörning av bruket ska man använda en omrörare/visp till borrmaskinen. Använd en murslev till att fördela och trycka bruket på plats, en putsbräda för att jämna till ytan och
runda till ev. kanter, och en kalkborste för att jämna till övergången mellan ny puts och befintlig sockel.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hussockel