Besiktningsprotokoll

Klassikern vid en husbesiktning är den trasiga eller knäckta takpannan. Och det är en skada, som du kan fixa på några timmar – ibland några minuter. Så varför vänta.

Ska du köpa eller sälja ett hus, kan ett fullt besiktningsprotokoll te sig som ett skräckinjagande spöke. Du får lust att glömma affären, och skrikandes fly bort från det hemsökta huset. Men är det så illa?

Så gott som alla hus har någon typ av brister eller fel, och det är inte konstigt. Men det är lätt att punkterna i besiktningsprotokollet upplevs som stora, farliga och oöverskådliga. Kanske ser du det stackars huset gå upp i rök eller rasa in, lika fort som som du kan säga orden ruin och ekonomiska problem.

Men som så många andra spöken är de flesta åtgärdspunkter hanterbara, när de dras fram i ljuset.

Snabb reaktion är rätt väg

En normal åtgärdspunkt är oftast en varning om att något kan gå fel om du inte löser problemet, medan det fortfarande är litet och hanterbart.

Punkten säger ingenting om vad det kostar att åtgärda skadan, men du får en indikation om hur stort problemet är. De flesta besiktningsmän graderar punkterna de hittar, så att det blir lättare för dig att förstå.

En punkt kan vara en så liten sak som en söndrig takpanna, en igensatt ventilationsöppning, eller att vattenlåset under köksbänken är otätt. Det kan du lätt klara själv.

Punkterna kan självklart också vara riktigt allvarliga. Om det finns fukt, röta eller mögel på vinden eller i källaren, kan det vara helt klokt att fly – eller i varje fall tänka igenom affären grundligt.

Ladda ner artikeln och läs om 7 klassiska besiktningspunkter. Vi tittar på:

  • otätheter upp mot vinden
  • bristfällig ventilation
  • växtlighet nära huset
  • badrum och golvbrunn
  • trasiga takpannor
  • sättningsskador
  • organiskt material mot källarvägg