Gavel utan underhåll

Det är lite extra krångligt att byta gavelpanel eftersom du måste arbeta högt uppe och måste fixa med ställning innan du kan sätta i gång med uppgiften. Därför är det försvarbart att tänka långsiktigt och t ex välja brädor av underhållsfri fibercement. De har lång livslängd, så när du väl är färdig med gaveln behöver du inte tänka mer på den - den sköter sig själv!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
10.000 kronor

Intro

Fibercement är, som namnet antyder, en blandning av cement och fiber. Det är ett starkt och underhållsfritt material som har lång hållbarhet. Det är nog mest känt från takläggning, men på senare år har det kommit många produkter på marknaden som är lämpliga för gavlar, fasader och liknande.

Fibercement i den avlånga versionen, som vi använder här, finns i två varianter - brädor eller paneler. Brädor, som vi använder, har en gjuten struktur som påminner om trä medan paneler har en helt slät yta.

Både brädor och paneler finns i många olika färger, så att du slipper måla. Den enda skötseln som krävs är att tvätta dem emellanåt, om de skulle bli smutsiga.

Instruktion

01
Förberedelse 5 Steg

Innan du kan komma åt att ta ner den gamla gavelbeklädningen, måste du först ta bort den innersta brädan på takfoten. Det måste finnas utrymme så att du kan ta ner den gamla gavelbeklädningen. Om gaveln är klädd med skivor kan du med fördel såga dem i mindre bitar så att de blir lättare att hantera och lyfta ner.

Den nya gavelpanelen ska sättas vågrätt. Därför måste det sättas ett extra stöd, en hanbjälke, vågrätt mellan de så kallade stödbenen på den yttersta takkallade tak stolen, som kan stötta den nya panelen.

1

Ta bort den gamla gavelbeklädningen. Ofta är de gamla gavelbrädorna monterade direkt på de yttersta takstolarna som här eller på en förstärkning. En kofot är idealisk för uppgiften.

2

Det mäts upp för ett extra vågrätt stöd. Den nya panelen ska nämligen monteras vågrätt. Det kräver extra stöd mitt på den yttersta takstolen. Spänn fast hanbjälken och markera snittet.

3

Den vågräta hanbjälken skruvas fast vid den yttersta takstolen när du har kapat den med sneda snitt i ändarna.

4

De långa skruvarna sätts i snett - en genom takstolen uppfrån och en genom hanbjälken nerifrån in i takstolen. De långa skruvarna här är 6 x 150 mm.

5

Den vågräta hanbjälken förlängs längs med hela takstolen. Mät upp nästa del på samma sätt och fäst likadant. Antal och avstånd beror på den aktuella takstolen.

02
Sätt upp vindspärr och spikläkt 6 Steg

När den extra hanbjälken har satts fast kan du sätta upp vindpapp på gaveln. Utanpå sätts spikläkten upp, så att det finns ett stadigt underlag för den nya liggande gavelpanelen. “Brädorna” av fibercement kräver stöd var 40-60 cm. Här sätts den lodräta läkten med ett avstånd på 40 cm.

Till sist monteras profillister - där nere ska det sättas både en ventilations-och dropprofil. På de lodräta spikläkten fästs skarvprofiler på de ställen där brädorna ska skarvas.

LÄS MER: Vindpapp förbättrar isoleringen med 10 %

1

Vindpappet fästs där nere. Häfta först fast den nedersta våden på läkten ovanför gavelväggen. Därefter skruvas en distanslist fast ovanpå vindpappet. Listen sätts så att den kommer i höjd med takstolens utsida.

2

Den nedersta våden häftas fast ovanpå den mellersta hanbjälken. Vindpappet fästs med klamrar. Därefter häftas en våd fast ovanpå och skarven på hanbjälken ska överlappa.

3

Sätt upp spikläkt till den nya gavelpanelen. Börja mitt på och arbeta dig ut mot sidorna. De lodräta läkten placeras med ett avstånd på 40 cm med en läkt mellan som fästs på hanbjälken.

4

Spikläkt sätts överst när de har sågats till med sneda snitt så att de kan följa takets lutning och passa in mellan de stående läkten.

5

Nederst på det nya underlaget sätts aluminiumprofiler. Först en ventilationsprofil som håller insekter ute. Utanpå den en vit dropprofil som leder bort vattnet. Förborra innan du fäster med aluminiumspik.

6

Sätt upp stående T-profiler utanpå läktverket. De placeras där de liggande brädorna ska skarvas. Här har det planerats så att det passar med brädor i full längd. Brädorna ska ha 5 mm luft till profilen.

03
Montera brädor av fibercement 6 Steg

Det är viktigt att du kommer igång rätt när du ska sätta upp brädorna på spikläkten. Var noggrann med den första raden brädor - när den sitter som en smäck, helt rakt och med en liten lutning, går det lättare med de som kommer därefter.

Arbetar du ensam är det en bra idé att använda en speciell hållare för montering av brädorna. Sätter du upp två hållare på en underliggande bräda lägger sig den nya brädan bara ovanpå och du har båda händerna fria för att finjustera och fästa.

1

Skruva fast en bit fibercementbräda vid varje stående spikläkt innan du monterar den första brädan. Den lilla biten ser till att brädan får den rätta sneda vinkeln.

2

Sätt upp den nedersta raden brädor i en lätt snedställd vinkel. Innan du monterar brädorna ska du mäta upp och markera på spikläkten var brädorna ska sättas så att de kommer att sitta helt rakt.

3

Nästa bräda monteras med hjälp av en hållare. Den ser till att det är exakt 15 cm mellan brädornas underkant. Hållaren trycks upp bakom den undre brädan och låses så att nästa bräda kan läggas upp.

4

Hållarna gör arbetet enkelt och snabbt när du är ensam om att sätta upp brädorna. När brädorna har placerats i hållarna ligger de säkert. Det är lätt att finjustera om det behövs innan du skruvar fast dem.

5

De yttersta brädorna sätts upp när du har kapat dem med sneda snitt i ändarna. Mät upp dem en åt gången, så att de passar till takets lutning. De ska gå så långt ut mot taket att ändarna döljs bakom takfotsbrädan.

6

Då är gaveln färdig - och du kan njuta av den vackra synen i många år utan att behöva röra ett finger.

Material

 • Reglar, 45 x 95 mm
 • Vindspärr
 • Distanslister, 25 x 50 mm
 • Brädor, 19 x 100 mm (spikläkt)
 • Ventilations- och dropplist (här från Cembrit)
 • Distansklossar
 • Fibercementbrädor (Cembrit)
 • Skruvar, 6 x 150 mm + Cembrit-skruvar till profilerna.

Specialverktyg

 • Vinkelslip med diamantkapskiva
 • Hållare till brädorna

Tidsförbrukning

En lång helg per gavel.

Pris

Ca 10.000 kr per gavel inklusive hyra av ställning.

Svårighetsgrad

En medelsvår uppgift. Var noggrann med trästommen så att du har ett jämnt och stadigt fundament att sätta brädorna på.

Ritning

Så här ser det nya underlaget ut

Så här ser det nya underlaget ut

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hus