Ge huset en nyfaluröd fasad

Att förvandla ett fritidshus till en liten rödmålad stuga av klassisk svensk modell kräver mer än bara lite falu rödfärg. Här visar vi hur förvandlingen går till.

Intro

En stuga kan knappast få ett mer traditionellt svenskt utseende. Men utgångsläget ser du på bilderna. De visar ett hus som varken är särskilt svenskt eller speciellt vackert.

Man kan alltså förvandla ett lite modernare fritidshus till en stuga av mer klassisk svensk modell – och samtidigt förbättra isoleringen. Hur går det till? Jo, här har vi tagit hjälp av en expert på svensk byggtradition. Han visar vilka knep som ligger bakom den rödmålade fasaden av trä med de klassiska vita knutarna kompletterad med en god portion snickarglädje.

Men även den klassiska faluröda stugan kan se ut på många olika sätt. Man kan t.ex. välja bredare eller smalare brädor till ytterpanelen. Den läkt som täcker över springorna mellan panelbrädorna kan vara av en rak och enkel modell eller profilerad – vilket vi valt här.

Utformningen av fönsterfodren kan också varieras. Vanligen har den faluröda stugan raka och enkla vitmålade foder. Vi har dock här låtit inspirationen flöda och valt en mer utsirad modell som skall matcha den lilla extra snickarglädjen som vi pyntat stugan med uppe vid taknocken.

När vi såg huset första gången var det klätt med skaltegel.

Vi tar bort fasadbeklädnaden och reparerar huset.

Ett tunt lager extra isolering ger lite extra värme.

Den faluröda stugan står klar efter en knapp veckas arbete.

Instruktion

01
Fasadbeklädnad 8 Steg

Genom att mäta varje bräda för sig efterhand som vi sätter upp dem och använda en list nedtill för att rikta upp dem, får vi en jämn och rak kant på panelen. Brädorna snedsågas dessutom nedtill så att vattnet kan rinna av.

Det är ett mellanrum mellan brädorna beroende på hur breda de är och måtten på fasaden. Om vi t.ex. skall täcka 140 cm delar vi 140 med 17 (brädornas bredd) och ser då att vi skall använda 8,2 brädor. Vi nöjer oss med 8 hela brädor. 8 brädor à 17 cm täcker 136 cm. 4 cm återstår då att täcka och dem fördelar vi på de 9 mellanrummen mellan brädorna. Avståndet blir 0,44 cm.

1

En lång bit läkt används som stopplist. Den sätter du 5 cm under den nedersta regeln. Den skall fästas i regeln på flera ställen för att inte hänga. Du tar bort läkten när alla panelbrädor satts upp.

2

Vi börjar med fönstret och de två närmaste hörnen. Du måste tänka på att läkten, som spikas på senare, skall överlappa brädorna med 2-3 cm.

3

Avståndet mellan de två ytterbrädorna skall mätas. Med utgångspunkt från detta mått beräknar du hur många brädor du skall sätta mellan dem och hur stort mellanrummet skall vara.

4

Du behöver inte vara så noga. Det gör ingenting om brädorna inte sluter tätt mot taket. En täcklist skall dölja kanten så att man inte kan se ojämnheterna.

5

För att få luft mellan panel och täckplåt (vid betongen) läggs en avståndslist på skyddsplåten medan du spikar fast brädorna. Här är det en 22 x 45 mm list som sedan tas bort.

6

Den ena gaveln är färdig. Här fattas knutbrädorna, men de skall målas vita så de får vänta tills panelbrädorna målats med falu rödfärg.

7

Man skall måla två gånger innan profillisten sätts upp. På så vis slipper du få vita, omålade ytor längs listerna om trävirket torkar och rör sig i sommarvärmen. Och det gör det!

8

Två brädor bildar en husknut. Den ena är 22 x 145 mm, den andra bara 22 x 120 mm. Men eftersom den breda brädan skall överlappa den smala när de spikas ihop ser de lika breda ut.

02
Foder och knutar 7 Steg

Nu har vi kommit till de detaljer som ger huset ett klassiskt svenskt utseende.

Vi började med fönster- och dörrfoder. För att bestämma oss för hur vi ville att fodren skulle se ut gjorde vi en rundresa och tittade på gamla hus. Vi tog bilder som vi studerade när vi kom hem och med utgångspunkt från dem ritade vi mallar till de foder vi ville ha.

Den vanligaste dimensionen på fönsterfoder är 22 x 120 mm. Till husknutar används vanligen 22 x 145 mm brädor. De dimensionerna har vi använt till alla fönster utom till ett litet toalettfönster. Här nöjde vi oss med ett foder tillverkat av 22 x 95 mm brädor.

1

Genom att lägga vattenpasset eller en bräda intill fönsterhörnet kan du mäta den bredd salningen, dvs. ramen mot fönsterkarmen, skall ha. Mät i alla fyra hörnen för säkerhets skull.

2

Om salningen inte skall vara bredare än 70 mm är det lättast att spika fast den i panelbrädorna. Det gör det också lättare att få rätt lutning.

3

En bra mall av kraftig papp ger exakt samma mönster varje gång och därmed exakt lika foder.

4

Utsågningen går lättast med en sticksåg. Därefter skall kanterna slipas lätt med slippapper så att de inte sätts upp med ojämna kanter.

5

Du börjar med de lodräta fodren. De skall vara så långa att de utsågade profilerna hamnar utanför de vågräta fodren.

6

De vågräta fodren är helt raka. Men med en bit utsågad profil på utsidan av det lodräta fodret ser det ut som om listerna korsar varandra.

7

Nu skall fodren målas vita. När du målar med den vita färgen måste du täcka den rödmålade panelen lite. Färgen skyddar trävirket mot väder och vind.

03
Vindskivorna 4 Steg

De fyra brädor som utgjorde de gamla vindskivorna tog vi försiktigt ned. Genom att lägga dem på de nya kunde vi enkelt göra exakta kopior.

När vi sågade till brädorna till panelen på huset var vi inte så noga. Vi kommer nämligen att dölja övre kanten på panelbrädorna med en målad list (22 x 45 mm). Bakom brädorna sitter det en extra regel som vi spikade upp för att listen skulle ha något att sitta ordentligt fast i.

Vindskivorna skruvar vi fast. Då blir det lättare att ta ner dem när de skall målas igen eller bytas ut.

1

Det syns tydligt att vi fuskat med målningen. Och brädorna är lite olika långa, men det gör ingenting.

2

En målad list löser problemet. Den döljer ändarna på brädorna och samtidigt får du en kant som senare kan ge de profilerade locklisterna ett bra stöd.

3

De gamla vindskivorna har försiktigt tagits ner. Nu blir det lätt att såga till fyra nya vindskivor genom att lägga de gamla ovanpå den nya och rita upp.

4

Den övre brädan överlappar den undre med cirka 4 cm och sticker upp några millimeter ovanför kanten på taksprånget. Brädorna skruvas fast så att de vid behov blir lätta att ta ner.

04
De profilerade listerna 2 Steg

Den klassiska profilen på de lister som skall sättas över springorna mellan panelbrädorna ser du nedan. Det enklaste är att såga till en list med exakt rätt vinkel mot listen uppe under taket och sedan använda den som mall när övriga lister sågas till. Då behöver du bara såga alla listerna i rätt längd när du skall sätta upp dem.

1

Mät upp längden på listerna med hjälp av en list som passar exakt mot listen uppe vid taket. Nu kan du såga till en mängd lister med rätt vinkel upptill.

2

Innan du spikar fast en list mäter du upp 22 mm från mitten av springan mellan brädorna som listen skall täcka. Då kommer den att sitta exakt rätt.

05
Pricken över i:et 5 Steg

Vi bestämde oss för att pryda vår sommarstuga lite extra med lite gammaldags snickarglädje.

Även här har vi hämtat inspiration och idéer från gamla stugor, men det är ju egentligen bara att låta fantasin få fritt spelrum.

Det viktigaste är att du gör en bra mall som du kan rita upp och såga ut efter utan att det blir alltför svårt. För att få så stor effekt som möjligt sätter vi upp vår dekoration på baksidan av vindskivan, sså att det blir luft mellan den och väggen. Men vi väntar med att sätta fast den slutgiltigt tills alla de profilerade listerna bakom den har målats.

1

Rita upp efter en mall i stil med den du använde till fönsterfodren. Listerna här är 22 x 70 mm.

2

Du sågar till profilen med sticksågen, men längden gör du ingenting åt förrän du prövat dig fram till hur du skall komponera snickarglädjen.

3

Den profilsågade listen skall korsas av en rak list. Här sågar du ner till hälften i båda listerna, stämmer ut och fogar ihop listerna. Fogen kan förstärkas ytterligare med pu-lim.

4

Nu sätter du upp snickarglädjen och prövar dig fram. När du är nöjd kan du skruva fast den - men inte förrän du målat profillisterna bakom.

5

Så där! Nu är den faluröda stugan komplett. Om du gillar resultatet av vårt arbete är du välkommen att kopiera det - eller kanske bara låta dig inspireras.

Tidsförbrukning

6-7 dagar om du har en medhjälpare som målar efterhand.

Pris

Cirka 200 kronor per m² inklusive isolering

Svårighetsgrad

Om du är noga när du mäter är detta inte svårt, men det är ett stort projekt.

Ritning

Så här ser väggen ut

Så här ser väggen ut

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träfasad