Gavel med profilbrädor

Köper man färdiga profilbrädor klär man en gavel snabbt och lätt. Här är uppmätningen mycket viktig, eftersom man ska ta hänsyn till brädornas särskilda profil – de täcker ett mindre område när man pressar ihop brädorna.

Profilbrädorna som hantverkaren använder är 120 mm breda, men fjädern är 25 mm lång, vilket betyder att varje enskild bräda bara täcker 95 mm.

Den första brädan ska sitta mitt på gaveln, så den mäter han ut för. Och han mäter 47,5 mm från mitten, hälften av brädans täckyta. Den mittersta brädan monteras först och därför mäter hantverkaren höjden, där markeringen av brädans vänstra sida, på fjädersidan, ska vara. Höjden är 44 cm.

Notera att måttet tas från den en cm tjocka stödlisten, så att det blir lite luft mellan vattbrädan och gavelbeklädnaden.Men innan brädan kapas till i längd ska den skäras i vinkel i toppen. Därför sätts ett märke 47,5 mm in. Från det märket sågas 45 graders vinkel, vilket svarar mot taklutning på båda sidor om brädan. Nu är brädan spetsig och de 44 cm längd avsätts på den, där fjäderkanten börjar, innan den kortas till med ett 15 graders snitt.

När brädan lagts upp mot gavelspetsen ska den skruvas fast. Ingen av skruvarna får gå igenom vare sig fjädern eller noten. Annars kommer man inte att kunna montera följande brädor. Mät nu upp för nästa bräda, som ska vara 44 cm hög på notsidan, så att den passar i fjädern i den första brädan.

Mät och såga sedan nästa bräda från notsidan. Åter med 15 graders vinkel i underkant. Knacka brädan på plats och mät upp för nästa bräda, som kapas och monteras, och så vidare tills gaveln är klar. Som tumregel ska skruvarna vara dubbelt så långa som brädorna är tjocka. Här alltså 50 mm, då brädorna är 25 mm.

Alla brädor bör göras fast med två skruvar upp och två nere. Och använder du impregnerat trä, som här, ska skruvarna vara rostfria. För att underlätta en rak skruvrad kan man markera längs en rätbräda eller ett långt vattenpass innan man börjar skruva. Högra sidan av gaveln kapas och monteras på samma sätt.

Notera avståndet till vattbrädan, som gör att konstruktionen får luft och regnvattnet lätt rinner av.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Träfasad