Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Fuska får man inte göra, men ibland finns det smarta genvägar som inte påverkar vare sig hållbarhet eller utseende utan bara gör att arbetet går snabbare.

Här använder vi oss av en genväg när den gamla fasadpanelen på det kombinerade garaget och verkstan måste bytas ut.

Arbetet med att byta panel brukar innebära att den gamla rivs ner och nya spikreglar för den nya panelen sätts upp. Här struntar vi i att ta bort panelen och sätter den nya utanpå den gamla.

Förutsättningen för att hoppa över rivningen är förstås att den gamla panelen inte är rötskadad eller angripen av svamp. För i så fall ska den tas bort.

Här fäster vi en stående lockpanel på en liggande fjällpanel och då luftas baksidan på den nya panelen. Nertill kapas brädorna i 30 grader för att regnvatten lätt ska rinna av.