Att sätta gatsten

Gatstenar är grundbulten i stensättaryrket. Här visar yrkesmannen hur man lägger dem.

För att få bästa tänkbara resultat börjar stensättaren med att sortera gatstenarna efter deras bredd. Stenarna i respektive gatstensrad bör helst vara lika breda.

Längs terrassen ska vi bygga en planteringsbädd av två rader gatsten. Först knackar stensättaren ner spett i terrassens båda ändar. Mellan dem sätter han ett murarsnöre. Snöret justeras så att det sitter i flukt med smågatstenarna, utan att röra vid dem.

En markering sätts av 7 cm upp på spettet. Det markerar gatstenarnas överkant. Snöret flyttas så att det sitter precis vid strecket. Samma mått sätts av i andra änden. Därmed får bädden samma fall som terrassen.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Stenläggare