Så här lägger du marktegel

När underlaget väl är på plats är själva läggningen av marktegel enkel och kan göras ganska snabbt. Här visar vi dig hur du gör!

Marktegel är inte bara elegant, det är dessutom mycket tåligt. Teglet är frostsäkert och de tar nästan inte upp något vatten, så de är lätta att hålla rena från mossa och alger.

SE OCKSÅ: GALLERI: Vackert och naturligt marktegel

Här visar vi hur du själv kan lägga marktegel. När underlaget väl är på plats är själva läggningen av teglet enkelt och kan göras ganska snabbt.

SÅ HÄR LÄGGER DU MARKTEGEL

Marktegel ska läggas på ett stabilt underlag, t.ex. av väggrus som packas hårt med plattvibrator. Ska du lägga marktegel på infarten behövs också en vibrerad bädd av bärlagergrus under väggruset.

Läggningen förbereds på samma sätt som all annan beläggning, dvs. med en rätskiva som dras på ett par rör för att sättgruset ska bilda en alldeles plan yta, där markteglet kan läggas.

Marktegel läggs med en liten fog på ett mar millimeter oavsett mönster. Om du lägger stenarna kant mot kant kan de skadas! Till fogningen använder du fogsand i storleken 0–2 eller 0-4 millimeter.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Stenläggare