En kant av storgatsten

Den ena raden av gatsten som ramar in trädgårdsingången har satt sig så mycket att den nästan har rasat ihop.

Stensättaren börjar med att lyffta upp alla gatstenarna på gångplattorna. Spettt knackas ner i marken, dels så att raden kan läggas i flukt med planteringsbädden längre ner längs gången, och dels så att höjden kan tas ut.

Nästa spett sätts 30 cm innanför det första. Avståndet motsvarar bredden på två rader gatsten. Ytterligare två spett sätts på samma sättt i andra änden och murarsnören spänns upp. Den främsta gatstenen ska ligga i nivå med entrégången.

För att få rättt lutning sätts snöret vågrätt med hjälp av vattenpasset. Ett spett knackas ner i marken för att markera slutet av kantens första avsnitt. Snörena markerar gatstensradernas yttersidor och ska naturligtvis vara i våg i båda ändarna.

Man gräver ut så att det finns plats för minst 5 cm och gärna 10 cm betong. Ska det gå biltrafik på belägggningen är 10 cm ett minimum. Här har vi grävt ut 25 cm i marken, vilket motsvarar 10 cm betong och 15 cm sten. Betongblandningen består av 5 delar grus och en del cement som blandas samman torrt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Stenläggare