30 stensäkra tips från stensättaren

Med sina 30 allra bästa tips hjälper stensättaren dig till en säker succé när du själv sätter sten på infarten, trädgårds-gångarna eller terrassen.

Grundprincipen är densamma oavsett om det gäller en terrass eller infart: All matjord ska grävas bort och på marken byggs sedan ett stabilt underlag upp avförst bärlagergrus och på detta ett lager väggrus.

Det jämnas till och vibreras så att ytan blir parallell med beläggningen (när den är klar). Stenarna sätts sedan i sättgrus. Är marken fuktig kan singel ersätta bärlagergruset.

1: Lägg terrassen högre än gräsmattan

Terrasser bör ligga minst 3-4 cm högre än omgivande terräng, framför allt om den är en gräsmatta. Gräsmattan blir nämligen högre och högre i takt med att det bildas ny mulljord. Du 1 kan t.o.m. lägga terrassen 10 cm högre. Det ser ofta mycket snyggt ut.

2: Gräv färdigt redan första dagen

Det är både tungt och besvärligt att gräva undan matjord för hand, eftersom det belastar både ryggen och armarna. Hyr i stället en minigrävskopa så kan du gräva klart redan första dagen - utan att få ont i ryggen. Du blir säkert förvånad över hur mycket jord som 2 ska bort när du gräver ut för en terrass. Om den är så liten som 4 x 5 meter så ska du gräva bort 7-10 kubikmeter jord, och det är mycket om det ska göras för hand. Det är också smart att hyra en container, så att du kan bli av med jorden.

3: Tippa gruset tätt intill

Försök att få gruset levererat tätt intill det ställe där det ska användas. Be att få det i en container (om det är möjligt) för då slipper du besvär med att få bort det från underlaget. Om du tvingas kärra gruset en bit så hyr du en motordriven skottkärra. Lägg gärna skivor på marken som hårt underlag för skottkärran.

Du sparar tid, skonar ryggen och gör det lätt för dig om du hyr en motoriserad skottkärra, gärna en med skopa.

4: Trappan till terrassen ska var behaglig att använda

För att få en fin gångrytm när du går i en trappa bör stegen utföras och placeras på ett visst sätt. Djupet (D) på ett trappsteg plus dubbla steghöjden (H) bör vara cirka 63 cm. Just 63 cm anses vara ett normaltstort kliv. Höjden bör inte vara högre än 18 cm. En trädgårdstrappa har dessutom ofta 4 djupa steg och liten höjd per steg. Tänk också på att skapa ett fall så att vatten kan rinna bort.

5: Undvik mönster med många skurna stenar

Rektangulära stenar och plattor kan sättas och läggas i ett otal mönster, och det kan vara frestande att välja ett personligt mönster. Men räkna då först ut hur många stenar som måste huggas/kapas för varje mönster. Kapningen tar tid och kan vara besvärlig, så försök att finna ett mönster där du använder så många hela stenar och plattor som möjligt.

7: Synliga kantstöd läggs allra först

Vill du ha ett synligt kantstöd runt din beläggning, ska det byggas upp innan du sätter igång med beläggningen. Ska kantstödet vara osynligt, avslutar du med det. Ett synligt kantstöd består av block eller stenar som sätts i betong, och de hindrar andra stenar från att knuffas ut. Samma nytta gör ett osynligt kantstöd, som består av en betongränna som gjuts utanför de yttersta stenarna.

8: Rätsnöret får inte röras

Med rätsnören uppspända mellan käppar markerar du både var beläggningen ska ligga och på vilken nivå den ska ligga. Käpparna placeras en bit från beläggningen så att de inte står i vägen under arbetet. Snörena spänns så att de hamnar 8 2-3 mm ovanför önskad beläggningshöjd, och du måste se till att inte röra snörena.

10: I fet lera bör vattnet ledas bort via dränering

Om marken innehåller mycket lera eller jorden är tätpackad så kan det löna sig att försöka skapa ett fall på leran eller jorden och lägga dränering för att leda bort vatten. Då minskas risken att det samlas vatten på en del av beläggningen, för det krävs inte 10 mycket vatten för att grus och sand under plattorna ska mjukas upp och därmed pressas åt sidan - och då förloras bärförmågan. Under en terrass gör det inte så mycket, men på en infart kan trycket från bilen orsaka fördjupningar.

11: Gjutet kantstöd på enkelt sätt

Om du använder färdigblandad torrbetong till ditt kantstöd, kan du tömma innehållet i säckarna direkt i den ränna du har grävt. Vattna sedan och tryck ner kantstenarna i den fuktiga men fasta massan. Det är enkelt och smidigt att använda färdig blandning.

12: Jättevinkel för koll av vinkeln

När du markerar räta vinklar kan du använda dig av en jättestor vinkel som du snickrar av tre brädor.

Längderna ska förhålla sig som 3:4:5 så sidorna kan vara t.ex. 3 m, 4 m och 5 m. En jättevinkel är till stor hjälp när man arbetar ensam.

13: Beläggningen fogas i takt med läggningen

Du ska inte vänta med att strö ut den fina fogsanden tills hela beläggningen klar. Nej, det är bättre att fördela fogsand på beläggningen i takt med att arbetet går framåt. Stenarna sätts med 3-5 mm avstånd och fogsanden fyller upp mellan dem och låser dem. Använd torkad fog-sand (0-2 mm).

14: Matjorden ska bort - annars sjunker beläggningen

Var noga med att gräva bort all matjord innan du bygger upp ett starkt och stabilt underlag. Om du inte får bort matjorden är det risk att beläggningen sätter sig, även om det kan dröja något år. Matjord som innehåller mull sjunker extra lätt. Gräv helst ända ner till fast mark. Verkar underlaget mjukt kan du ev. fylla på med stenkross som makadam längst ner innan du bygger upp med bärlagergrus.

15: Fuktigt grus packas bra

När du vibrerar grusbädden är det en fördel att fukta den lite med en slang. Då blir det lättare för plattvibratorn (paddan) att packa gruset. Är gruset torrt dammar det bara i stället för att packas ihop. Räkna med att köra över grusbädden tre gånger med din padda om den väger cirka 200 kg. Ett tecken på att gruset har packats är att paddan hoppar.

Gör dig själv en tjänst och hyr en tung plattvibrator på 200 kg. De extra kilona kan ge din beläggning flera extra år.

16: Så här får du korrekt fall

Det går snabbt och lätt att skapa korrekt fall på en beläggning, för det gör du redan när du spänner upp dina rätsnören som beläggningen sedan rättas in efter. Markera först samma nivå på käpparna i bägge ändarna av snörena. Flytta sedan ner snöret på de käppar som står i den lägre änden. Om du vill ha 2 cm fall och det är 3,5 m beläggning, ska snörena flyttas ner 7 cm. Sätt ett streck så ser du snöret flytta sig. Minsta fall är 15 mm/m.

18: Tunt lager sättsand ger styrka

På en infart är det viktigt att du är extra noga med att dra av och plana ut det starka lagret av väggrus eller samkross innan du vibrerar. Ett tunt lager sättsand - inte mer än 3 cm - är A och O för att det inte ska bildas hjulspår i infarten. På en terrass kan du lägga på 18 upp till 5 cm sättsand (0-4 till 0-8 mm). Ytan på väggruset ska vara så plan att det högst är 10 mm luft under en 300 cm lång rätskiva.

19: Mät dig fram till lagom fogbredd

Det är lättast att hålla perfekt avstånd mellan plattorna om du markerar för fem rader stenar på en gång och sätter stenarna så att du får lika breda fogar överallt. Räkna med att en fog ska 19 vara 3-5 mm bred för att vara optimal.

20: Lägga hela stenar först - sedan de bearbetade

Vänta med att bearbeta stenar och plattor tills du har fyllt upp med alla hela stenar och plattor. Dels går det mycket snabbare när du inte ska byta mellan läggning och kapning, dels blir resultatet snyggare. Orsaken är att det ofta går åt några stenar innan man lär sig tekniken med att kapa och klippa.

21: Undvik att lägga små stenar

Klipp hellre bort lite av två stenar eller mycket av en sten - en bra regel om du vill slippa små och ömtåliga stenar i beläggningen. Kapade stenar 21 bör inte vara mindre än en tredjedel av en hel sten. Blir de mindre är de inte pålitliga och skadas lätt av vibratorn.

22: Laga alla svackor genast

Ta för vana att så fort som möjligt laga alla svackor i beläggningen, för annars blir de bara större och större. Har det väl bildats en svacka samlas regn- och smältvatten och så småningom söker vattnet sig ner i fogarna och mjukar upp underlaget och då blir svackan större.

Plocka upp alla stenar som ligger för lågt och dessutom de som ligger runt omkring. Ta bort sättsanden och justera väggruset om det har satt sig. Lägg på ny sättsand så att den går 15 mm upp på kvarliggande stenar. Sätt tillbaka stenarna, foga och vibrera ner stenarna tills de ligger någon millimeter för högt. De sjunker efter ett tag ner till rätt nivå när underlaget har satt sig lite.

23: Fläckar på betong tas bort på olika sätt

Torra fläckar på betong kan för det mesta tas bort med slipning. Strö lite kvartssand på betongen och slipa med en sten. Hjälper inte detta finns flera lösningar.

23: Fläckar på betong tas bort på olika sätt

25: Gör en stenstamp på mindre än en kvart

Kapa en 120 cm lång bit av en regel på 100 x 100 mm, borra ett genomgående hål 20 cm från den ena änden och stick in ett rör eller gängad stång i hålet. Nu har du en alldeles egen stenstamp. Den är nästan oumbärlig när du ska 25 knacka stenar eller plattor på plats och kan användas där plattvibratorn är för stor.

26: Väg av gruset med banor

Sättsanden ska vägas av och ligga så plant att du kan lägga plattor eller stenar på den. Därför är det nödvändigt att dra av sand och för att göra det gräver du ner avdragsbanor, t.ex. rör, i sandbädden och sedan drar du med en lång rak bräda eller rätskiva bort den sand som ligger för högt. Banorna ska grävas ner så långt att avståndet upp till färdig höjd är stentjockleken plus 2 millimeter. Flytta avdragsbanorna i takt med läggningen.

När gruset har rättats till med hjälp av avdragsbanor, t.ex. rör, vibreras det lätt om du ska lägga plattor. Ska du sätta sten väntar du och vibrerar både stenar och grus på en gång.

28: Blanda stenarna så döljer du färgvariationer

När du lägger betongplattor eller -stenar bör du blanda stenarna från flera pallar. Det är nämligen troligt att innehållet i stenarna i pallarna inte är exakt lika, och genom att blanda stenarna lägger du inte 28 lika tydligt märke till eventuella skillnader i färg mellan de olika stenarna eller plattorna.

30: Använd kantstöden som avdragsbanor

Om beläggningen har två parallella sidor med kantstöd som sticker upp, så kan du använda stöden som avdragsbanor när du rättar till och planar ut väggrus och sättsand. Du kan använda samma bräda till både bäddarna. När du är klar med väggruset skruvar du bara 30 fast ett par klossar på sidorna så kan du jämna till och plana ut sättsanden.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Stenläggare