Grundprincipen är densamma oavsett om det gäller en terrass eller infart: All matjord ska grävas bort och på marken byggs sedan ett stabilt underlag upp avförst bärlagergrus och på detta ett lager väggrus.

Det jämnas till och vibreras så att ytan blir parallell med beläggningen (när den är klar). Stenarna sätts sedan i sättgrus. Är marken fuktig kan singel ersätta bärlagergruset.