Kraftig sammanfogning med sträva

Om du vill slippa beslag när du bygger, finns det ett par snygga träsammanfogningar man kan använda. I det första exemplet har vi helt enkelt kapat till virket i 45 grader i ändarna.

Om du vill slippa beslag när du bygger, finns det ett par snygga träsammanfogningar man kan använda. I det första exemplet har vi helt enkelt kapat till virket i 45 grader i ändarna. Därpå drar man i två skruvar uppe och två nere, vilket håller strävan på plats.

Den här varianten fördelar trycket från överliggaren bra, men om du vill ha en ännu kraftigare sammanfogning får du fälla in strävan i den lodräta stolpen. Vi sätter den andra strävan i samma höjd som den första. Därför markerar hantverkaren i underkant med hjälp av en vinkelhake.

Avståndet från markering till toppen är 65 cm. Det måttet överförs till den vågräta bjälken.Markera med en vinkelhake och överför markeringen till undersidan, där vi senare ska såga. Det gör man även vid strävans underkant. Nu kan vi tvinga fast strävan och passa av den mot markeringarna. Markera nu längs med strävan.

Därmed överförs rätt vinkel till konstruktionen.Samtidigt markerar man på strävan där den ska kapas till för att passa in. Det gör man lämpligen med hjälp av både en vinkelhake och en timmermansvinkel. Nu kan strävan plockas bort och markeringen förlängas runt strävan, så att tillkapningen blir helt korrekt.

Även stolpen ska markeras upp där strävan ska fällas in i konstruktionen. Urtaget ska vara omkring en åttondel av stolpens tjocklek. Den här stolpen är 95 mm, vilket betyder att 2 cm ska sågas ur. Arbetet med att markera är rätt omständligt, men nödvändigt, för att få ett bra resultat.

Å andra sidan är tillsågningen enkelt gjord, bara man sågar precis längs markeringen. När längden stämmer använder hantverkaren vinkelhaken för att markera var han ska kapa. Även infällningen i tvärliggaren ska göras. Hantverkaren sågar en cm in i virket.

Den vinklade infällningen stäms ut för hand. Man kan bli frestad att använda sticksågen, men låt bli det. Det är svårt att lyckas med sticksågen. Använd hellre det klassiska stämjärnet. När du har stämt ur in till markeringen ska urstämningen rensas.

Även den tilljämningen gör man med stämjärnet och jämnar av de grövre spåren.Håller man en tumstock längs markeringen ser man snabbt var man behöver stämma ur ytterligare.Sista kontrollen gör man genom att lägga upp strävan i urstämningen. De båda trästyckena ska sluta an tätt mot varandra.

Överdelen stäms ur på samma sätt. Och därpå kommer det stora ögonblicket – strävan ska sättas på plats. Den ska tryckas in helt i urtagen och knackas på plats växelvis uppe och nere, tills den sitter helt tätt mot stolpen och överliggaren..

Tack vare urtagen, en åttondel av godstjockleken, klarar den här konstruktionen betydligt högre belastning.Slutligen fästs en skruv uppe och en nere, så att strävan inte kan glida ur urtagen. Och så är den vackra sammanfogningen klar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare