Svarva en skål med lock

Om du känner dig redo för en utmaning, så ska du svarva en skål med lock. Det kräver en stadig hand men med lite övning kan du ta svarvandet till en högre nivå.

Intro

Har du svarvat ett par skålar och behärskar svarvjärnen, så att du med säker hand kan skala av en millimeter här och där, då är du nog redo för nästa nivå.

Vi svarvar en skål med ett lock som passar på millimetern och efterbehandlar den enligt konstens alla regler med sandpapper och en särskild olja, så att den ser exklusiv ut.

I den här beskrivningen visar vi:

  • Hur du fäster ämnet i svarven
  • Hur du svarvar själva skålen
  • Hur du svarvar locket och får det att passa på millimetern
  • Hur du efterbehandlar skålen

Instruktion

01
Fastspänning och grovsvarvning 6 Steg

När svarvämnet har spänts fast mellan gripklon och dubbdockan är det dags att grovsvarva eller ”skrubba”. Det betyder egentligen bara att bark och ojämnheter tas bort tills svarvämnet är i balans. Särskilt i början flyger träspånen åt alla håll, så det är viktigt att komma ihåg skyddsglasögon.

När ämnet är i balans och träspånen blir finare använder vi en så kallad svarvmejsel för att forma en liten klack som därefter spänns fast i gripklon.

1

Spänn fast svarvämnet mellan medbringaren och dubbdockan och placera därefter stödet så att det är 2-3 cm luft mellan det och träet. Kolla så att svarvämnet kan snurra runt utan att stöta i stödet.

2

Grovsvarva träbiten med ett U-järn tills den kommer i balans och all bark och alla ojämnheter är borta. För järnet längs stödet och kom ihåg skyddsglasögon, eftersom de stora träspånen viner runt huvudet.

3

Skrubba vidare med U-järnet Skrubba vidare med U-järnet tills träbiten ser ljus och enhetlig ut. När svarvämnet inte längre “slår” mot järnet håller den på att bli helt balanserad.

4

Gör en liten klack i träbiten med en svarvmejsel och spänn därefter loss den. Det är viktigt att klackens kant är så nära 90° som möjligt.

5

Demontera medbringaren och vänd därefter träbiten så att gripklon kan spännas runt klacken.

6

Markera med blyerts medan träet snurrar var du vill att locket ska börja. Det ser stort ut, men när du väl sätter i gång att svarva är det bra att ha lite extra trä att kunna svarva bort.

02
Formen bestäms 7 Steg

Nu är det dags att forma skålen. Vi börjar med att markera lockets ungefärliga diameter med ett U-järn. Därefter markerar vi en ungefärlig botten på skålen med samma järn.

Sedan är det bara kreativiteten som sätter gränser för hur skålen och locket utformas. Ska locket sluta helt tätt är det viktigt att lockets “kant” blir helt jämn och att det svarvas med stadig hand så att det inte skadas.

1

Markera var locket ungefär ska börja. Låt hellre lockets diameter vara lite för stor än lite för liten, eftersom du alltid kan göra den mindre.

2

Markera skålens botten så du har överblick över hur mycket trä du har att arbeta med. När skålens storlek har bestämts är det lättare att föreställa sig själva formen.

3

Forma skålen så som du vill att den ska se ut. Vi vill gärna att den ska vara relativt rundad, varför vi tar bort en hel del trä både uppe och nere på skålen. Ju mer trä du tar bort nederst på skålen, desto “lättare” känns den.

4

Lägg en svarvmejsel till rätta på stödet och bestäm lockets diameter. Det är viktigt att ”kanten” på locket blir helt jämn för att det ska kunna sluta helt tätt.

5

Forma den översta delen av locket med ett U-järn. Vi förser det med små krumelurer och en liten knopp överst.

6

Slipa knoppen med stålull. Fördelen med stålull är att du kan komma in i alla vrår, samtidigt som du nästan inte tar bort något trä alls. Använder du däremot sandpapper kan du lätt komma att ändra på formen.

7

Separera med stadig hand locket från själva skålen med en svarvmejsel. När du har arbetat dig in 2-3 cm sågas den sista biten av med en bågfil för att minimera risken för att skada locket.

03
Gröpa ur, anpassa lock och finish 7 Steg

Ska finishen vara på topp är det nu som det ska göras. Vi börjar med att urholka lite av skålen, varefter vi gör plats för locket. Här finns det inga alternativ till att öka diametern på skålens öppning och löpande kolla om locket passar. Tar du bort för mycket är det kört, och då får du leva med ett lock som inte sluter helt tätt.

När locket passar trycker vi på det och slipar övergången mellan lock och skål så att den blir helt slät. Till sist polerar vi skålen med träsvarvarens undermedel - shine juice.

1

Gröp ur skålen lite med ett U-järn. För tillfället ska du inte djupare än 2-3 cm, och se till att inte föra järnet ända ut till kanten eftersom locket måste ha något att “vila” på.

2

Svarva en liten kant med en svarvmejsel som locket kan “vila” på. Passar locket inte i skålen får du ta bort lite mer trä, så att diametern ökar gradvis. Det är en hårfin balansgång, där varje millimeter räknas.

3

Ta bort locket och gröp ur resten av skålen med ett U-järn. Vänd stödet så att du kan komma åt lättare och för sedan järnet långsamt från skålens centrum och utåt i långsamma rörelser.

4

Tryck fast locket ordentligt och jämna till skarven mellan skål och lock med ett U-järn. Kom ihåg att hålla järnet mot stödet, så att det går att styra. Det finns inte något sämre tillfälle att göra fel på än sent i processen.

5

Slipa skålen med korn 240 och därefter med korn 320, 400 och 600. Speciellt skarven mellan skål och lock måste slipas så att de nästan “smälter” samman.

6

Häll en rejäl skvätt shine juice på en trasa och polera skålen till du upplever att den är mättad och inte kan suga upp mer “juice”. Låt skålen torka till nästa dag.

7

Polera skålen ytterligare två gånger med shine juice. Ju fler lager du ger den, desto mer “djup” får du i ytan. Nu återstår bara att göra plats i prishyllan för konstverket.

Tidsförbrukning

En lång arbetsdag.

Pris

Har du en bit björkträ är det bara kostnader för sandpapper och en skvätt ”shine juice”.

Svårighetsgrad

Det krävs känsla för att få locket att passa perfekt. Tar du bort för mycket trä är skadan skedd och då sluter det helt enkelt inte tätt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.