Om världen var fyrkantig och alla lister var raka skulle det inte vara så svårt att sätta upp socklar längs golvet. Men det krävs mer än att såga snygga snitt i exakt 45 graders vinkel för att binda ihop vägg och golv på ett elegant sätt. Det vet alla som har försökt. Därför har vi engagerat tidningens skickliga snickare och bett honom om ett gott råd. Sin vana trogen har han hela verktygslådan full av tips om hur man klarar av alla de sneda och konstiga hörn som både nya och gamla hus vimlar av.

Väggar som inte är snörräta. Hörn som inte är rätvinkliga. Lister som vridit sig lite. Nya lister som inte har riktigt samma profil som de gamla. Lister som inte är lika långa som de väggar de ska sitta på. Golv som inte är helt plana. Du kommer säkert att få improvisera en del, men om du kan de grundläggande teknikerna på de 6 svåra ställen som snickaren här berättar om, kommer du att få ett elegant och perfekt resultat.