Snickarens 50 bästa knep

En duktig hantverkare får arbetet att se lekande lätt ut, medan vi andra får nöja oss med att avundsjukt se på hur bra det blir. Men ofta handlar det bara om att kunna rätt knep. Här har vi samlat snickarens favoritknep.

Det är de små, fiffiga knepen som gör det lättare att vara hemmahantverkare. Och dem ska vi lära oss av yrkeshantverkaren. För när proffs kan jonglera med brädor och borrmaskiner och klara av jobbet på halva tiden, så handlar det inte bara om utbildning och erfarenhet utan också om vilka knep man använder sig av.

Eftersom hantverkaren kan dem, så är det naturligtvis han vi vänder oss till för att få ta del av dem. Vi har frågat några av våra mest erfarna hantverkare om de kan avslöja några snickarknep. Knep som gör det lättare att lyckas, och kunskap som är bra att ha när man t.ex. lägger terrass eller monterar nya snickerier i köket.

LÄS OCKSÅ: Därför är mutterdragaren hantverkarens givna val

Vad gör man när t.ex. vindskivorna inte sluter tätt mot varandra, när melaminskivan trasas sönder när man sågar i den eller när man har något annat problem? Och finns det inget enklare sätt att lägga golv runt foderlister än at ta bort socklar och infattning?

Här kan du se experternas lösningar på dessa 3 problem och 47 andra knepiga uppgifter.

1. En fyrkantig ram är en ostadig konstruktion, men kryss eller skivor gör den stark

En fyrkantig ram är en ostadig konstruktion, men kryss eller skivor gör den stark. Om du uteslutande använder dig av vinkelräta fogar så får du en figur som kallas ett parallellogram (A). En sådan är inte stark och kan lätt vridas eller välta och den ska därför förstärkas med ett kryss av lister, stålband eller vajrar (B). Om du klär baksidan av din konstruktion med en skiva (C), behövs inte kryssen eftersom skivans vridstyvhet ger tillräcklig styrka åt konstruktionen.

2 På rätt nivå med brädlappar

När du lägger nytt golv eller sätter upp ett innertak är underlaget, dvs. bjälkarna, på samma nivå. I stället för att hyvla av dem är det enklare att fästa brädlappar eller reglar på sidan av bjälkarna eller takstolarna.

3. Trasa inte sönder träet

För att inte träet ska trasas sönder av din cirkelsåg, ska du såga endast en eller två millimeter ner i träet - innan du sågar igenom. Ställ in djupet på cirkelsågen så att klingan precis tar sig igenom ytan. Därefter kan du såga på vanligt sätt.

4. Gör egna pluggar till skruvhålen i golvet

Visst kan du plugga igen skruvhål i ett golv med bitar av en rundstav, men pluggarna syns tydligt eftersom ådringen i dem vänder åt fel håll i förhållande till golvet. Med en pluggborr kan du göra egna pluggar av överskott från golvet. Då vänds ådringen åt samma håll och du kan göra en i stort sett osynlig pluggning av skruvhålet. Det går även bra med tappborr eller pluggskärare.

5. Snygg gering

Om du ska foga ihop två lister eller brädor på gering, kan du lägga dem ovanpå varandra med önskad vinkel och sedan fixera dem. Markera var de korsar varandra och såga sedan igenom båda listerna på en gång. Då får du en perfekt och tät geringsfog.

6. Enkel golvlåagning

När du lägger ett flytande golv ovanpå ett annat, blir det nödvändigt att korta av foderlisterna, så att golvet kommer in under dem. Men du behöver inte ta loss listerna. Med en multiskärare eller en listsåg, som hålls på en bräda ovanpå det nya golvet kan du såga av foderlisterna.

7. Låt sågbladet få spelrum så går arbetet lättare

Långa sågtag, framför allt längs träets ådring, resulterar i att sågbladet kläms fast i arbetsstycket och då krävs det ännu större kraft för att dra sågen, samtidigt som det blir svårt att styra den. Genom att sätta en kil i sågspåret får sågbladet spelrum. Det sparar krafter och ger dig chans att följa sågstrecket mycket exakt. Kilen gör då samma nytta som spaltkniven på en cirkelsåg.

8. ränka med tumstocken

När du mäter och t.ex. ska dra bort 12 cm från 183 cm, så får du ett nytt tal, 171 cm, att hålla reda på. Om du i stället placerar tumstocken med 12 på ”startstrecket” och mäter upp 183 cm, så får du precis samma resultat, men du minskar risken för dumma räkne-och mätningsfel.

9. Vänta med att såga

När du lägger brädor på terrassen eller sätter upp fasadpanel på villan eller friggeboden, är det en fördel att låta brädorna sticka ut och korta av dem först när alla har satts eller lagts på plats. Spänn fast ett anhåll och för cirkelsågen längs detta och kapa alla brädor på en gång. Det går mycket fortare och du kan vara säker på att alla brädor blir lika långa och att kanten därmed blir rak och snygg.

10. Vänd beslaget åt rätt håll

I många beslag, framför allt vinklar, har hålen placerats på olika sätt i de två flikarna. Därför är det viktigt att du vänder beslaget rätt när det fästs. I den ena fliken är det längre avstånd mellan bockningen och hålen än i den andra. När du fogar ihop två reglar, fästs beslagets ena del på ändträ. Då ska du vända det asymmetriska beslaget så att hålen (och därmed skruvarna) hamnar så långt från ändträet som möjligt. Det ger den starkaste fogen.

11. Led bort vattnet från ändträet

På en lodrätt placerad bräda utomhus rinner regn- och smältvatten ner, men innan det släpper brädan sugs det upp i ändträet. Men om du geringssågar kanten, droppar vattnet i stället av. Den geringssågade kanten fungerar som en droppkant, och när vattnet når spetsen släpper det i stället för att sugas upp. Därför bör stående fasadpanel geringssågas nertill om du vill slippa fuktskadat trä.

12. Vattbrädan skyddar

Det är inte bara vindskivor som utsätts för sol och regn. Stående plank och alla andra brädor kan därför skyddas på samma sätt som vindskivorna - med en vattbräda. Genom att fästa en täckbräda ovanpå kant- eller ändträ skyddas träet och livslängden förlängs betydligt. Vattbrädan byts när den verkar sliten.

13. En skonsam hammare

Det är viktigt att en täckproflsluter tätt. Därför duger det inte med en vass hammare, när takplåt bockas till för att formas mot de mjukt rundade tegelpannorna. En påse fylld med sand kan slå både skonsamt och effektivt. När påsen slås mot täckprofilen formar sig sanden efter underlaget och då har du lätt att anpassa profilen efter formen på taket.

14. Sätt skruvarna på rätt ställe

Det är populärt med fasadpanel, inte bara på fasader utan också när panelen monteras som vindskydd, plank eller liknande. Oavsett om du fäster brädor på en fasad eller på ett plank och du använder dig av lockbrädor eller locklister, så ska skruvarna placeras på rätt ställe. Skruvarna eller spikarna i locken får inte fästas genom bakomliggande panelbrädor. Skulle de göra det, kan den bakre panelen inte arbeta och då spricker brädorna i takt med att fukthalten i träet ökar eller minskar. Därför ska de bakre brädorna fästas för sig och därefter fästs lockbrädorna. Är de breda används två skruvar (spikar). Är de smala räcker det med en skruv (spik).

15. Skev dörr

Om en dörr är tung belastar den karmen så mycket att den kan hänga lite i ena änden. Montera karmen med en lätt lutning bakåt på gångjärnssidan. Då kommer dörren att räta upp karmen och därmed hänga lodrätt.

16. Långa skruvar

Skruvlängden ska anpassas efter var skruven fästs. En bra regel är att skruven ska vara dubbelt så lång som tjockleken på det arbetsstycke som fästs. I ändträ måste skruven emellertid vara minst tre gånger så lång.

17. Planera läggningen

När du lägger golv är det lättare att komma förbi ett uppstickande rör om det hamnar i en skarv. Planera läggningen av golvbrädorna efter placeringen av rör redan innan första brädan läggs. Mät noga och lägg brädorna så att en av dem slutar precis vid ett rör. Då sågar du hål i den och nästa bräda och lägger dem på var sin sida av röret.

18. Stötta isoleringen

Isolering under golv i krypgrunder hålls ofta uppe med ståltråd. Men ståltråd stöttar endast på ett par punkter och så småningom hänger isoleringen - eller ramlar ner när ståltråden rostar sönder. Fäst hellre masonitskivor under isoleringen, så blir den liggande.

19. Rakt med snörslå

Snörslån är ett snabbt och ef ektivt verktyg när du vill markera en rak linje med en viss längd. När snöret sträcks markerar det en rak linje mellan de två fästpunkterna. När snöret släpps med en snärt lämnar det ett tydligt kritstreck efter sig.

20. Starka pluggar

Med hemgjorda pluggar av långa rundstavsbitar kan du foga samman kraftigt virke utan fula skruvar eller beslag. Borra två hål genom båda arbetsstyckena, stryk pu-lim på rundstavrna, fukta hålen och knacka i dem.

21 Rätta till sockeln

Det händer att sockeln under köksskåpen inte är alldeles rak utan att den syns. Men där den slutar, plant med ett köksskåp, ska den vara rak. Det är snyggast om den följer sidan på skåpet, även om denna inte är vinkelrät. Lägg därför undan snickarvinkeln och följ skåpsidan.

22. Såga så får du en tät fog

Om en fog inte är alldeles tät så att det finns en liten springa mellan brädorna, t.ex. där vindskivorna möts längst upp, så kan du fästa brädorna tätt intill varandra och sedan såga rakt igenom fogen. Skulle springan inte försvinna, kan du fästa brädorna med lite överlappning och såga rakt igenom båda brädorna. Då kommer de att sitta dikt an mot varandra och fogen blir osynlig.

23. Såga i melaminet innan du kapar skivan

Om en träskiva är klädd med melamin ska du undvika att såga igenom skivan på en gång. Då kommer nämligen sågtänderna vinkelrätt upp under melaminbeläggningen och det är stor risk att de slår loss bitar längs sågspåret. Ställ in sågen så att tänderna precis går igenom melaminet, såga ett spår och såga först därefter igenom resten av skivan.

24. En smart isolering

En ångspärr ska alltid sitta på den invändiga sidan av isoleringen, alltså närmast rummet. Men om du vill tilläggsisolera kan du få problem. Så länge högst en tredjedel av den totala isoleringen hamnar på ”fel” sida av ångspärren, så gör det inget. Det innebär att du t.ex. kan lägga på 70 mm på insidan av ångspärren om du redan har isolerat med 145 mm på utsidan. Då slipper du också ta sönder ångspärren för att montera eluttag.

25. Fläta ett vindskydd

Du kan snickra ett eget och billigt vindskydd av tunna brädor, i stället för att sätta upp ett plank. Varannan bräda pressas åt ena sidan, varannan åt den andra och därefter sticker du ner tunna lister mellan brädorna.

26. Papper som spackel

Trälim är tjockflytande och kan därför vara svårt att få ner i smala noter eller spår. Men det kan du lyckas med om du tar ett halvstyvt papper att fördela limmet i springan med.

27. Fixera stolparna i lös jord med brädlappar

Lös, lätt eller sandig mark ger inte mycket stöd åt en stolpe som har grävts ner en bit. Om du inte vill gjuta fast stolpen kan du fixera den och förbättra stabiliteten med ett par brädbitar av tryckimpregnerat virke. Skruva eller spika fast två bitar parallellt med varandra långt ner och fäst ytterligare två, vinkelrätt mot de första, cirka 20 cm under marknivå. Därefter står stolpen stadigt.

28 Bryt inte mot väggen

En kloss eller en brädstump bör vara standardtillbehör till en kofot. Kofoten är effektiv när du ska bryta loss något eller pressa något på plats, men det underlag som fungerar som mothåll för kofoten utsätts för ett enormt tryck. Med en kloss eller brädbit kan du fördela trycket över en större yta och på så sätt skydda underlaget mot fula tryckmärken från kofoten.

29. Skruva i ena sidan

Oavsett om det är en skarv mellan två golv, på en vägg eller någon annanstans, så ska får du inte fästa täcklisten hur som helst. Även små rörelser i underlaget kan få även kraftiga lister att spricka om de fästs i båda sidor. Markera en skruvlinje så att du vet att skruvarna fäster i underlaget och skruva bara i ena sidan.

30. Mär mycket noga

När du ska lägga golv, sätta upp innertak eller lägga ny terrass är det praktiskt att först skapa en nivå, som du kan mäta från. Den kan bestå av ett antal punkter eller ett snöre, som håller exakt nivå. När nivån är fastlagd är den utgångspunkt för all mätning under arbetet. Du kan fastställa den med kryss- eller rotorlaser eller ett slangvattenpass.

31. Glöm avståndsklossen

Arbetet med att lägga strö- och bärläkt eller fördela staketspjälor underlättas med en fast avståndskloss. Då får man samma avstånd överallt. Men eftersom lister kan vara olika breda så förskjuts monteringen mer och mer för varje mellanrum. Markera i stället listernas placering på en lång list och överför måttet till varje eller varannan staketspjäla eller list.

32. Krök spik håller

Det går att spika i lättbetong eller en brukfog, men om du slår i spiken rakt (som du brukar) får den inte så bra fäste. Krök i stället spiken en smula i takt med att den slås in. Då gräver den sig in i en båge och får ett mycket bättre grepp i underlaget.

33. Bladfog

En finurlig genväg till en bladfog är att limma ihop två lister eller brädor med samma bredd och tjocklek. Genom att låta den ena av dem sticka ut lika mycket som bredden på listen får du en halv fog. Och när du lägger ihop två brädor med halv fog får du en bladfog.

34. Kapa med kapsåg

En av kap- och geringssågens många fördelar är att du kan finjustera en brädas längd med den. När du sågar med handsåg, måste du såga rätt i första försöket. Med en kap- och geringssåg kan du finjustera längden oändligt många gånger.

35. Håll ner sockeln

Det är svårt att med ena handen pressa ner en sockel mot ett ojämnt golv samtidigt som du skruvar fast den med den andra. Lägg i stället en brädbit på sockeln och pressa ner den med ditt ena knä så får du båda händerna fria.

36. Träet kan tvingas

Om en kraftig regel i en vägg eller ett golv vrider sig under monteringen, ska du tvinga den på plats innan den skruvas fast. Börja med att fästa regeln i den ena änden och spänn sedan fast en stark tving i den andra. Med tvingen som handtag kan du därefter vrida regeln tills den sitter eller står där den ska, och därefter skruvas den fast. Samma teknik kan användas för skeva terrassbrädor.

37. Bulldog håller fast

När du fogar ihop två reglar förstärker du ofta fogen genom att tappa ihop delarna eller skapa en bladfog. Om du nöjer dig med att lägga delarna mot varandra - utan tappning - kan du förstärka fogen genom att lägga en bulldogbricka mellan delarna och dra en skruv rätt igenom brickan. Bulldogbrickan har flera vassa tänder på båda sidorna. När delarna dras ihop pressas tänderna in i träet och låser delarna.

38. Den sista brädan

Ju tjockare golvbrädorna är, desto svårare är det få den sista på plats mot väggen. När man försöker trycka ner brädans not i föregående spår stöter kanten emot väggen. Genom att fasa av den undre kanten av brädan mot väggen, glider den lätt på plats. Du kan fasa med hyvel eller geringssåga på längden med cirkelsåg.

39. Såga flera brädor

Det kan vara svårt att märka och kapa flera brädor så att de blir exakt lika långa. Men om du sågar alla på en gång blir det lätt. Markera på en av brädorna, lägg den på de andra och spänn ihop med tvingar. Därefter kan du såga (eller borra) rakt igenom alla på en gång och få dem lika långa.

40. Skruva fast stålreglarna ordentligt

När du reser en gipsvägg och använder stålreglar, skruvar du först fast ändarna på de lodräta reglarna. När de får fatt i överliggare och underliggare blir stommen stabil.

41. Du får mindre spill om golvet läggs med två olika förband

Vid golvläggning förskjuter man alltid skarvarna minst 30 cm för att inte få genomgående skarvar. För att få minsta möjliga spill brukar man använda överskottet från den första raden som inledning på nästa. Om detta inte räcker till förskjutning av skarvarna, kan du använda dig av två förband. Spara den bort sågade biten från rad 1 till rad 3. Börja sedan rad 2 med en bit som förskjuter skarven minst 30 cm. Den bortsågade biten sist i rad 2 används sedan som inledning på rad 4 osv.

42 Det är lättare att såga från baksidan

När det finns plats och om du kan komma åt, så är det en fördel att såga från baksidan när du använder sticksåg. Det beror på att tänderna på sågbladet pekar mot sågen. De ger alltid ett slätare och finare sågspår på den motsatta sidan. Det blir dessutom lättare för dig att följa såglinjerna, när sågen inte är i vägen och när du tydligt ser var sågbladet arbetar.

43 Måla en ångspärr

Det är ibland svårt att komma åt att fästa en ångspärr, t.ex. under en fönsterbänk eller runt ett takfönster. Men hoppa inte över ångspärren, måla i stället en ångtät yta med en tät färg. Prima ytorna och måla. Fäst ångspärren från anslutande ytor med tejp.

44 Raka och rena linjer

Även om du använder en alldeles ny såg, kan det hända att sågspåret får söndertrasade kanter. Det kan du emellertid undvika om du först skär sönder fibrerna i träet med en supervass hobbykniv. Då bryter kniven fibrerna i träet. Skär precis innanför strecket på den del du ska använda och såga i strecket. Du får bäst resultat om du för kniven längs stållinjal. Du ska helst bara dra en gång.

45. Gerningsskarva

Det är lättare att skarva på gering än med vinkelräta sidor. Det är ett knep du kan använda när du ska förlänga en sockel. Kapa delarna på gering och limma ihop dem så får du en snygg fog.

46. Rostfritt, tack!

Visserligen är rostfria skruvar dyra, men de är guld värda. De är de enda som på sikt klarar väder och vind. Dessutom är det nödvändigt med rostfria skruvar i cederträ och andra syrarika träslag.

47. Vattna först

Pu-lim härdar när det kommer i kontakt med fukt. Om träet är mycket torrt kan du skynda på härdningen genom att fukta träet med t.ex. blomsterspruta innan du sätter ihop delarna.

48. Vänd stolepn

Om du kortar av en tryckimpregnerad stolpe, ska du komma ihåg att vända delen med sågytan uppåt, så att impregneringen på den ände som står i marken är intakt. Då håller stolpen längre.

49. Bågen uppat

Virke är sällan rakt. Om reglarna till taksparrarna är en aning böjda, kan du lura träet. Vänd reglarna så att bågen hamnar uppåt. När träet sedan belastas pressas det neråt och blir rakt.

50. Skruva utan hjälp

När du ska skruva fast långa brädor eller reglar, t.ex. vindskivor eller taksparrar, kan du först fästa en stödkloss eller ett par skruvar som den ena änden av den långa brädan eller regeln kan vila på. På så sätt kan du utan hjälp hantera även långa brädor.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare