Smart och stark träfog

En stark och hållbar träfog, som till på köpet kan tas isär, klarar experten av med hjälp av en vagnsbult och ett par pluggar.

Intro

Många möbler har satts ihop med en kombination av träpluggar och specialbeslag. Det är smart för då kan man ta isär delarna, t.ex. vid en flyttning. Ett möbelbeslag kan bestå av en maskinskruv och en muttersprint, men om du inte har sådana beslag finns det andra lösningar om du själv vill foga samman delar som senare ska kunna tas isär. Du kan använda en vagnsbult (eller maskinskruv) med tillhörande mutter och bricka.

Lösningen kräver att du gör ett tvärgående hål i den ena delen för muttern och brickan. Hålet ska vara så stort att du kan dra åt muttern med nyckel. Här sätter vi ihop en 22 x 145 mm bräda med en 33 x 44 mm list. Det kunde vara sargen och ett ben på ett bord eller en säng.

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Borra två 8 mm hål i kortänden på brädan för två pluggar. Borra så djupt att träpluggarna sticker upp 15-20 mm när de har satts i. Sätt pluggmarkörer i hålen.

2

Lägg listen på kortänden av brädan och justera den tills den ligger som den ska. Knacka ner listen hårt så att pluggmarkörerna gör märken i listen.

3

Vänd listen och borra 8 mm hål i märkena efter markörerna. Hålen ska vara minst 20 mm djupa.

4

Klicka lim i hålen i brädkanten och tryck ner pluggarna. Du ska använda lim även om du vill kunna dela träfogen.

5

Borra med en lång 6 mm borr genom listen och ner genom kortänden på brädan. Hålet ska vara cirka 60 mm djupt (det motsvarar längden på vagnsbulten).

6

Lossa listen från sitt läge. Håll nu listen så att vagnsbulten hamnar längs med brädan. Sätt ett märke på brädan där bulten slutar.

7

Borra ett stort hål rätt igenom brädan med märket som centrum. Här använder vi en 38 mm hålsåg. Bulten ska nämligen sticka ut minst 10 mm i hålet som du borrar.

8

Slipa hålet slätt och fint med slippapper på en rundstav. Slipa sedan hålkanterna på bägge sidor av brädan med slippapper och kloss.

9

Lägg listen på plats på pluggarna och tryck ner vagnsbulten i sitt hål. Trä på en bricka och en mutter med fingrarna och dra åt muttern med blocknyckel. Klart! Vill du ta isär delarna lossar du muttern.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare