Många möbler har satts ihop med en kombination av träpluggar och specialbeslag. Det är smart för då kan man ta isär delarna, t.ex. vid en flyttning. Ett möbelbeslag kan bestå av en maskinskruv och en muttersprint, men om du inte har sådana beslag finns det andra lösningar om du själv vill foga samman delar som senare ska kunna tas isär. Du kan använda en vagnsbult (eller maskinskruv) med tillhörande mutter och bricka.

Lösningen kräver att du gör ett tvärgående hål i den ena delen för muttern och brickan. Hålet ska vara så stort att du kan dra åt muttern med nyckel. Här sätter vi ihop en 22 x 145 mm bräda med en 33 x 44 mm list. Det kunde vara sargen och ett ben på ett bord eller en säng.