Säker öppning genom ett bjälklag

Om du sågar hål i bjälklaget för att få plats för en trappa, tvingas du också såga av bärande bjälkar. Det kräver att du återställer bjälklagets styrka med en avväxling. Det kräver experthjälp.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
300 kronor

Intro

Om du vill sätta in en ny trappa mellan två våningar, tvingas du nästan alltid såga av en eller flera bjälkar i bjälklaget. Det bör få alla varningsklockor att ringa, så att du genast kontaktar en byggnadsingenjör eller arkitekt – innan du fortsätter planeringen eller rent av tar fram sågen. Bjälklaget är en del av huskonstruktionen och bär upp golvet på den övre våningen, men det är också en del av det bärande och förstärkande systemet i huset.

Vi lekmän bör inte röra bjälklaget förrän yrkesfolk har förklarat var ett hål kan tas upp och hur vi återställer styrkan.

Här behövs en avväxling

Vid takfönster och takkupor. När du vill sätta ett stort takfönster eller rent av en takkupa i taket, tvingas du ofta kapa en eller flera takstolar. Det bör du aldrig göra utan att ha konsulterat en expert på huskonstruktioner.

Vid vindsluckor. Även en relativt liten vindslucka kan kräva ingrepp i vindsbjälklaget för att få plats. Och vill du dessutom ansluta en trappa till luckan, krävs nästan alltid att du kapar en eller flera bjälkar.

Vid trappor. Eftersom en trappa är 80-90 cm eller bredare och det dessutom ska finnas handledare, så tvingas du såga av flera bjälkar för att få plats för trappan. Det är ett stort ingrepp i bjälklaget som du inte ska göra utan att anlita en expert.

Instruktion

01
Vi skapar en öppning i bjälklaget 3 Steg

Här har vi fördelen av att kunna komma upp på övervåningen via en annan trappa. Vi börjar med att ta bort lite större del av golvbeläggningen än det utrymme som öppningen ska ha. Det går bra när man ska lägga nytt golv efteråt.

Om det gamla ska bevaras gäller det att ta hand om golvbrädorna och kanske göra öppningen mindre. Fråga då ingenjören om det påverkar avväxlingens placering.

1

Vi ta bort en bit av golvet tillfälligt där avväxlingen ska placeras och dessutom i hela öppningen. Brädorna sågas av mitt på bjälken, så att bortsågade brädbitar lätt kan monteras igen.

2

Vi bryter bort så mycket av golvet att vi får gott om plats att arbeta på, även bakom den plats där avväxlingen ska placeras. Vi ska senare lägga nytt golv.

3

Isolering och lera tas bort innan vi sågar hål i innertaket för en öppning.

TIPS: Om du vill kan du spara leran eller ersätta den med isolering och gipsskivor.

02
Avväxlingen ska ha rejäla kontaktytor 10 Steg

Nu ska vi se till att vår avväxling får så stora kontaktytor som möjligt. Ingenjören har räknat ut att vi kan ta bort upp till 8 cm av de kraftiga bjälkarna på bredden.

Det innebär att vi på den bjälke som ska sitta kvar, kan såga bort den ojämna kanten, så att avväxlingen kan anslutas mot en plan och lodrät yta. På den andra sidan (vid väggen), där bjälken (B2) ska sågas bort, gör vi ett urtag i väggen som avväxlingen kan vila på.

1

Den bjälke som ska sågas av stöttas av en lodrät stolpe. En bräda i varje ände fördelar trycket.

2

Först markerar vi var avväxlingen ska sitta. Här är bredden på den 95 mm och detta mått markeras utanför den egentliga öppningen.

3

Rakt utanför märkena markerar vi nu på bjälkarna på båda sidor av öppningen och då används vattenpass. Som du kan se har vi sågat en plan sida på bjälken (C) för trapphålet.

4

Vi sågar försiktigt i bjälken (C) med tigersåg där vi ska ansluta avväxlingen. Djupet beror på hur skev bjälken är. Vi sågar 4 cm in i den.

5

Med ett stämjärn tar vi bort träet mellan sågspåren. Det är viktigt att vi får en lodrät och rak kant, och vi tar därför inte så stora bitar i sänder. Då finns det risk att vi skadar eller spräcker bjälken.

6

Nu markerar vi var bjälken ska sågas av för att trappan ska få plats. Det är biten B2 som ska sågas bort. B1 behåller vi.

VIKTIGT! Innan bjälken sågas av ser vi till

7

Vi tvingas såga av bjälken i flera omgångar för det är så lite plats längs väggen. Vi börjar med att ta bort en liten bit vid öppningen för att få lite plats.

8

Med stämjärn tar vi bort den del som har sågats fri. Vi sågar och stämmer bort, sågar och stämmer bort. På så sätt undviker vi att skada innertaket, som sitter fast under bjälken.

9

Med vinkelslip sågar vi hål i väggen för att kunna skapa plats för det urtag, som avväxlingen ska vila på. Urtaget ska vara minst 10 cm djupt, säger ingenjören.

10

Med hammare och mejsel tar vi bit för bit bort tegel och bruk i urtaget. Bottnen ska hamna i nivå med undersidan av bjälken.

03
Avväxlingen fästs i resten av bjälkarna 7 Steg

Nu har vi kommit till det som det handlar om: avväxlingen. Alltså den tvärgående bjälke som ska bära upp den avsågade bjälken. Vi anlitar en byggnadsingenjör som räknar ut exakt hur det ska gå till, och de anvisningar vi har fått gäller endast här.

Du ska själv ha en expert att hjälpa dig, men du kan se här hur själva arbetet med beslag, skruvar och urtag utförs.

1

Med ingenjörens skiss och förklaring kan vi inhandla vad som behövs. Vi fick en exakt beskrivning av avväxlingens dimension, beslagens storlek och typ samt dimension på skruvar etc.

2

Avväxlingen sågas till för att passa så exakt som möjligt i det hål vi har förberett. Vi har ju gjort urtag i väggen och vi har sågat och stämt kanten lodrät på den bjälke som den ska fästas mot.

3

Avväxlingen (A) läggs på plats. Vi justerar en smula med ett par bitar takpapp mot väggen (de skyddar också mot fuktvandring). Avväxlingen rättas till så att den hamnar vågrätt.

4

Ett kraftgt vinkelbeslag (F) ska förena avväxlingen (A) med den hela bjälken (C). Beslaget fästs med 5 x 50 mm beslagsskruvar. VIKTIGT! Skruvarna ska sättas mitt i hålen.

5

Antalet skruvar och placeringen av dem är viktig. Vår ingenjör talar om exakt var de ska sättas. För få gör att beslaget inte sitter som det ska, för många gör att träet kan spricka.

6

Vi förborrar för de franska skruvarna (D), som ska binda ihop avväxlingen (A) med bjälken (B1). För skruvhuvudet används 40 mm borr, för skruven 16 mm och till förborrning 12 mm.

7

De kraftiga skruvarna med tillhörande brickor sticks in i hålen och dras åt ordentligt med hylsnyckel. Det går snabbt med en spärrnyckel.

04
Avväxlingen fästs på väggen 5 Steg

Vi tog från början bort lite extra av golvet och får nu plats att fästa ett vinkelbeslag mellan avväxlingen (A) och bjälken (B1) i det invändiga hörnet.

Ingenjören ansåg först att vi inte behövde fästa avväxlingen på väggen. Men vi kom sedan fram till att det alltid är klokt att gardera sig, så därför monterar vi ett vinkelbeslag även mellan bjälken och väggen. Det är inte lika stort som det vinkelbeslag som användes mot bjälken C.

1

På väggen fästs avväxlingen med ett vinkelbeslag (E). I den flik som vänds mot väggen finns bulthål. Vi börjar med att fästa beslaget på avväxlingen så att bulthålen hamnar utanför en tegelsten.

2

Vi borrar hål i väggen genom beslagets bulthål. Borren som används har förstås samma dimension som de kemankare, som ska stoppas in i hålen.

3

Hålen rensas från borrdamm. Det enklaste sättet är att ta ett sugrör och bocka det och därefter blåsa rent, för annars fäster inte kemankarna.

TIPS: Skydda ögonen mot borrdamm!

4

Kemankarna (G) sticks in i hålen, och med en skruvdragare dras de tillhörande pinnbultarna in i ankarna, så att ampullerna krossas och limmet blandas.

5

Beslaget spänns fast på pinnbultarna med brickor och muttrar när massan har härdat. Den bit av pinnbulten som sticker utanför muttern kan kapas av med bågfil.

Material

95 x 195 mm konstruktionsvirke:

  • 1 avväxling (A), cirka 100 cm

Dessutom:

  • 2 franska skruvar (D) à 16 x 200 mm
  • 1 vinkelbeslag (E), 120 x 80 x 2,5 x 120 mm
  • 1 vinkelbeslag (F), 90 x 48 x 3 x 116 mm
  • 45 beslagsskruvar à 5 x 50 mm
  • 3 kemankare M10 (G)

Specialverktyg

  • Sänksåg (ev. cirkelsåg, sticksåg eller tigersåg)
  • 40 mm träborr
  • 12 och 16 mm spiralborr
  • Hylsnyckel

Tidsförbrukning

1 arbetsdag.

Pris

Eget arbete kostar inget. Beslagen kostade 300 kr.

Svårighetsgrad

Du behöver inte arbeta med knepiga träfogar, men du måste förstå ingenjörens råd och du ska kunna improvisera om det dyker upp problem.

Ritning

Vår avväxling för den nya trappan

Nästan ingen uppgift är en annan lik, och det är orsaken till att du inte kan slå upp lösningen i en bok eller i Gör Det Själv för att se hur det går till att konstruera en avväxling. Här visar vi hur vi installerade en trappa från bottenvåningen till övervåningen längs en vägg.

Det innebar att vi skulle ta bort en del av en bjälke (B2), som går tvärs igenom villan närmast gaveln. Den del som ska sitta kvar (B1) vilar på ena ytterväggen och för att den inte ska peka fritt ut i luften måste vi stötta den, och det gör vi där den sågades av. Vi sätter ihop den med en ny bjälke, alltså avväxlingen (A), som monteras på tvären mellan nästa bjälke (C) och gaveln. Avväxlingen fästs ordentligt i bägge ändar.

Vår avväxling för den nya trappan

Två möjliga montage

Ingenjören gör en skiss och förklarar hur vi ska konstruera den viktiga avväxlingen, dock inte med en så fin teckning som den ovan, men med en mycket noggrann förklaring.

De franska träskruvarna (D) förenar vår avväxling (A) med kortänden på den avsågade, återstående bjälken (B1). De dras inte i vinkelrätt eftersom de då hamnar längs med ådringen i träet, utan dras in snett i bjälken för att få fäste i träet. För att skruvarna inte ska dra snett borrar vi en försänkning med plats för skruvhuvudet, en bricka och inte mist den hylsnyckel, som vi drar åt skruvarna med.

Det kraftiga vinkelbeslaget (E) ska fästas i tegelstenarna med tre kemankare (G). Lösningen kräver att avväxlingen vilar i ett urtag i väggen så att beslaget inte måste bära den.

Hade vi inte gjort ett hack i väggen, skulle beslaget ha försänkts 2 cm in i tegelstenarna. Beslagets långa flik skulle i så fall ligga mot träet för att skruvarna skulle hamna en bit från kortänden och kemankarna skulle hamna närmare bjälken. Detta nämner vi bara för att betona hur viktigt det är att i detalj följa ingenjörens anvisningar

Två möjliga montage

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

VERKTYG: Så här använder du tigersågen

Sågen är mycket kraftfull och är oöverträffad vid rivningsarbete och andra grövre uppgifter. Försedd med rätt blad tuggar den sig obesvärat genom allt från trä och metall till tegel och betong. I den här videon kan du se alla bladen och lära dig hur du använder sågen optimalt.

Tips & Tricks

Bjälkar med rätt mått

I gamla hus är bjälkarna ofta mycket kraftiga. I vårt hus är de cirka 20 x 20 cm, men det är sällan du måste göra avväxlingen i en så kraftig dimension. För det mesta kan du använda en klenare dimension, fast det ska vara konstruktionsvirke, som är lättare att hantera och bearbeta. Men kom ihåg att det är experten som ska räkna ut hur grova bjälkar du behöver.

När det gäller höjden på virket är det en fördel om den passar någotsånär till höjden på befintliga bjälkar. Då blir det i alla fall lättare att fästa avväxlingen, och med gemensam höjd blir det lättare för dig att klä hålet i bjälklaget och lättare att återställa både innertak och golvbeläggning. Detta vet förstås vår ingenjör, som föreslår en regel på 95 x 195 mm.

Så här hittar du bjälkarna

Om övervåningen inte är inredd och det inte finns golvbeläggning på den, så blir det lätt att hitta bjälkarna för då är de ju synliga. Då blir det också enkelt att finna en placering för trappan och ge ingenjören en ritning över bjälklaget med mått på trappan. Men sådan tur har du inte alltid, och då måste du leta efter bjälkarna.

Om det finns en golvbeläggning eller om bjälkarna är dolda under byggskivor, kan du säkert se var brädor eller skivor har spikats fast. Om det inte är möjligt kan du sticka ner ett bågfilsblad mellan väggen och golvet och dra det tills du hittar en bjälke.

Du kan också gå ut och se var taksprångsbrädorna har spikats fast och mäta från t.ex. ett fönster.

Du kan också såga hål i golvet (eller rättare sagt i golvbeläggningen) där du vill ta upp en öppning. Den ska vara så stor att du kan mäta dig fram till bjälkarna åt båda sidor i bjälklaget.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.