Lätt
Svår

Om du vill sätta in en ny trappa mellan två våningar, tvingas du nästan alltid såga av en eller flera bjälkar i bjälklaget. Det bör få alla varningsklockor att ringa, så att du genast kontaktar en byggnadsingenjör eller arkitekt – innan du fortsätter planeringen eller rent av tar fram sågen. Bjälklaget är en del av huskonstruktionen och bär upp golvet på den övre våningen, men det är också en del av det bärande och förstärkande systemet i huset. Vi lekmän bör inte röra bjälklaget förrän yrkesfolk har förklarat var ett hål kan tas upp och hur vi återställer styrkan.