Lyckas med pluggarna!

Med pluggar får man både en stark och snygg skarv – helt utan att använda skruvar. För att få en lyckad skarv är det dock viktigt att pluggarnas två hål ligger exakt intill varandra, vilket i stort sett är omöjligt att mäta sig till. Lyckligtvis finns det dock flera hjälpverktyg som säkerställer ett lyckat resultat.

Skarv med pluggar

PRECISION: Hålen i en skarv med pluggar ska placeras ut med stor noggrannhet. Annars får man inte pluggarna på plats.

SKARV MED ETT SET MARKERINGSSTIFT

1. Med ett plugg-set som består av ett träborr med justerbart djupstopp, ett set markeringsstift och en påse träpluggar får du helt exakta skarvar. Ett plugg-set finns att köpa i byggvaruhuset.

2. Först märks pluggarnas placering ut på den ena träbiten. Därefter ställs djupstoppet in på borret, och hålen kan sedan borras.

3. Markeringsstiften placeras i hålen och därefter sätts den andra träbiten försiktigt på plats ovanpå. Slå några slag med en gummihammare på träet – då gör markeringsstiften exakta borrmärken.

4. Borra nu ut hål för pluggarna där markeringsstiften har satt fina och tydliga märken. Djupstoppet säkerställer att hålen får rätt djup.

5. Påför lim i båda bitarnas plugghål, och slå i pluggarna i den ena träbiten. Tryck därefter pluggarna på plats i den andra träbiten. Kom även ihåg trälim på ytan där delarna sätts ihop.

LÄS OCKSÅ: Därför är träborret viktigt!

TIPS: Snedställd plugg

En stark gering kan även uppnås med hjälp av plugg-setet. Metoden är densamma som visas i den stegvisa beskrivningen: Med markeringsstiften överförs hålen i den ena träbiten exakt till den andra.

SKARV MED SYNLIGA PLUGGAR

1. Förborra för skruvar i den ena träbiten. Skruvarna ska inte vara längre än att de precis kan dra samman de två träbitarna.

2. Påför trälim på den andra skivans ände och placera den första skivan ovanpå. Sätt i skruvar, men dra inte åt dem mer än att limmet precis pressas ut. Torka bort överflödigt lim direkt.

3. När limmet är torrt tas skruvarna bort. Borra därefter ut hålen med ett träborr som passar en rundstav (här 16 mm). Borra så djupt att rundstaven greppar tag lika mycket i båda träbitarna.

4. Påför lim i hålen och på pluggarna (av rundstav) och slå i dem. Om det går trögt ska de slås i snabbt. Annars kommer pluggarna att fastna. Låt limmet torka.

5. När limmet är torrt (efter minst ett par timmar), skärs pluggarna av nära skivan. En fintandad såg eller ett multiverktyg med sänksågsklinga är lämpligt att använda.

6. Till sist slipas pluggarna ner i nivå med träet med slipkloss eller excenterslip – först med slippapper med kornstorlek 80 och därefter med slippapper med kornstorlek 150.

Smart alternativ: Borrguide

En borrguide som leder borret ned och placerar ut hålen med stor noggrannhet är ett utmärkt alternativ till markeringsstift. Den används till 6, 8 och 10 pluggar i en 12–30 mm-skiva.

Det finns flera borrguider som alla fungerar på samma sätt. Den här heter Dyvelmaster och kommer från Wolfcraft. Pris ca 150 kr.

En borrguide är ett utmärkt alternativ till markeringsstift

En borrguide är ett utmärkt alternativ till markeringsstift

Slitsarna har samma diameter som "borrhålen".

Slitsarna har samma diameter som "borrhålen".

"Benen" håller borrguiden centrerad på skivan.

"Benen" håller borrguiden centrerad på skivan.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare