En fals är ett urtag ”på längden” i en list. När en dörr stängs går den in i en fals i karmen. Och när ett fönster sluter tätt så beror det på att karmen har konstruerats så att den har en fals med plats för en tätningslist.