PROBLEM:

Jag håller på med att renovera mitt kök och har stött på en utmaning: Jag vill foga ihop två bänkskivor med avrundad kant i en rät vinkel, men det verkar vara svårt?

LÖSNING:

Det är inte alldeles enkelt, men det går trots allt: Problemet är, som du redan har upptäckt, att du måste skarva en skiva med rund kant mot en med vinkelrät kant. Trycker du ihop dem som de är så bildas det en ränna och den kommer snabbt att fyllas med smuts och smulor. Och det duger inte i ett kök.

Det gäller därför att ta fram handöverfräsen och ett frässkaft för spår (notfräs). Genom att fräsa bort en bit av den ena skivan så får du en rak kant, och då kan du skjuta ihop skivorna utan att det bildas en ränna. Den notfräs du bör välja ska vara dubbelt så stor som rundningen.