Hur sågar jag HELT lodrätt?

En hemsnickrad sågguide hjälper dig att styra fogsvansen mycket exakt.

En hemsnickrad sågguide hjälper dig att styra fogsvansen mycket exakt.

Problem:

Har ni ett tips om hur jag sågar lodrätt genom en tjockstolpe när jag använder en fogsvans?

Lösning:

Det är faktiskt inte så lätt att såga lodrätt med en fogsvans genom ett tjockt trästycke, inte ens när träbiten ligger ner. Men i de fall du inte kan använda en elektrisk såg blir det ju nödvändigt att ta fram fogsvansen. Och då kan du ha stor hjälp av en sågguide – och en sådan kan du enkelt göra själv.

Du behöver tre träbitar och tre starka magnetlås (av den typ man ofta använder till skåpdörrar). Mallen snickras så att den passar till den vinkel du vill såga med.

Magneternas funktion är att hålla fast sågbladet så att det följer mallen och inte svajar och tar en egen väg medan du sågar. Med en sågguide kan du såga absolut vågrätt och i vilken vinkel du vill.