Sätt igen dörren utan sprickor!

Du kan lätt bygga igen en dörr, och gör du det rätt slipper du att det senare uppstår fula sprickor i väggen där dörren har suttit.

Så undviker du sprickorna

 • Använd fibergips
  Fibergips är ett så kallat dött material. Den hårda fibergipsskivan har långa fibrer och kan inte ge med sig på samma sätt som en traditionell gipsskiva med papp på bägge sidor.
 • Flytta knäckpunkten
  Punkten där fibergipsskivan möter den bestående väggen bör inte vara mitt i dörröppningen. Skarven ska flyttas 10 cm in på väggen, så slipper du att det spricker upp.

Fibergips är perfekt

En fibergipsskiva är inte beklädd med papper som en traditionell gipsskiva. Den innehåller istället 20 % återvunna pappersfibrer som blandas i gipset innan vattnet tillsätts, och den pressas samman till en hård, kompakt massa och torkas.

Resultatet är mycket hårda och stabila skivor. Då pappersfibrerna är inkapslade i gipset reagerar de inte på fukt på samma sätt som ytan på en traditionell gipsskiva.

LÄS OCKSÅ: Så här arbetar du med fibergipsskivor

Här visar vi dig hur du sätter igen en dörr i olika typer av väggar.

Murad vägg

När du tagit bort dörren och karmen ska du slå av putsen från väggen minst 10 cm från öppningen. Du ska sätta en stämp i mitten, då skivan inte är tillräckligt stabil om spannet är över 60 cm. Såga till en 15 mm fibergipsskiva och limma fast den i hålet med montagelim. Det fäster perfekt på tegel, binder snabbt och härdar på ett dygn.

När limmet har härdat spacklar och slipar du, så att skiva och vägg blir 100 % jämna. Sedan kan du måla, tapetsera, sätta upp filt eller vad du nu känner för.

Skivan ska vara minst 15 mm tjock för att vara styv nog. Är putslagret tunnare än det bör du slipa/fräsa ned tegelväggen.

Lättbetongvägg

Ofta är väggen putsad, och då gör du som beskrivet under "Murad vägg". Men är väggen bara spacklad räcker det inte att bara ta bort 2-3 mm spackelmassa.

Då bör du ta fram sågen och såga/fräsa ett 10 cm brett och 18-20 mm djupt spår hela vägen runt om hålet. Såga flera parallella snitt, och hacka bort resterna med hammare och stämjärn.

Limma en fibergipsskiva i hålet, och gå efter med spackelmassa nästa dag, när montagelimmet har härdat.

Skivan ska vara minst 15 mm tjock för att vara tillräckligt styv. Är väggen spacklad bör du fräsa ett spår skivan kan ligga i.

Gipsvägg

Har du en lätt skiljevägg med ett metal- eller trästomme och två lager vanligt gips på varje sida ska du också flytta skarven bort från dörröppningen.

Skär bort den yttersta gipsskivan, så att kanten kan skruvas fast i den bakomliggande stämpen, och limma upp fibergipsskivan i hålet.

Är det bara ett lager gips gör du likadant: Skär hål i skivan utanpå en stämp, och limma upp en fibergipsskiva i hålet.

Är det bara ett lager gips, kan du stänga igen hålet med en fibergipsskiva i samma tjocklek.

Stäng hålet i väggen med en “död” skiva

Alla material rör sig, dvs. de drar ihop sig när de kyls ned och utvidgar sig vid uppvärmning. Vissa av dem gör det väldigt snabbt, och vissa av dem rör sig även när de utsätts för skiftande luftfuktighet. Det är de som kallas levande material.

De material som reagerer väldigt lite, närmast obetydligt, på temperatur- och fuktförändringar, kallas däremot döda material.

Om du stänger hålet efter en dörr i en “död” tegelvägg med ett levande material, som t.ex. ett träskelett och en vanlig gipsskiva som tapetseras i efterhand, kan du vara ganska säker på att det spricker till slut, då de levende materialen rör sig, medan väggen inte gör det.

Stänger du istället med ett dött material som fibergips, försvinner risken för sprickor.

Levande material:

 • Trä
 • Gipsskivor
 • Spånskivor
 • Plywoodskivor

Döda material:

 • Tegel
 • Lättbetong
 • Betong
 • Fibergips

När skadan är skedd

Det är bra att veta hur man skulle ha gjort då man byggde igen dörren. Men när skadan är skedd finns det lyckligtvis en lösning.

Har väggen spruckit i den gamla dörröppningen, och det bara ska hålla ett par år innan dörren ska sättas in igen, så kan du gott ta en genväg:

Rensa ur sprickan och limma en remsa glasfibernät över den innan du spacklar. Täck sprickan och glasfibernätet med spackelmassa, t.ex. gipsputs, och se till att spackla en bit ut på varje sida, så att du inte får en bula på väggen där du har reparerat. När spackelmassan torkat ska du slipa reparationen helt jämn och slät. Kolla så att det inte är bulor någonstans genom att dra en stor rätskena eller liknande rakt över den reparerade ytan både lod- och vågrätt. Måla eller tapetsera över sprickan, som nu är osynlig. Det håller inte för evigt, men bör lätt hålla i några år.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hantverksteknik