Så skyddar du ditt plank med konstruktivt träskydd

Träverk utan skydd kommer snabbt att se fult ut och på längre sikt bli angripet av röta och svamp. Så det lönar sig att försöka hålla träet torrt och utan kontakt med marken. Och där det inte är möjligt gäller det att se till att vatten och fukt försvinner så snabbt som möjligt.

EFFEKTIVT: För att utomhusträ ska leva länge gäller det att bygga så att det hålls så torrt som möjligt.

STOLPAR UTAN MARKKONTAKT

MED STOLPSKOR
Stolpskor är särskilt bra när stolpar till en veranda eller ett förråd ska stöttas upp och förankras. De kan borras ned i berggrunden eller gjutas ned i marken – antingen i färdiga plintar eller i ett rör fyllt med betong som här. Stolpskon understöds, medan betongen härdar.

Redaktionen rekommenderar: Lär dig gjuta fast stolpskor

Förborra sedan och montera franska skruvar från bägge sidor.

MED GJUTNING I MARKNIVÅ

Om det är möjligt att gräva i marken är denna metod effektiv för stolpar:

Gräv ned stolpen 90 cm och fyll upp med jord tills det saknas ca. 30 cm.

Stampa, och fyll upp med gjutmix till 5 cm under marknivå.

Sätt ett plaströr runt stolpen och fyll röret med betong.

Pressa ihop ordentligt, och forma överkanten så att den sluttar min. 15 grader. Då kan regnet rinna av.

OFFERBRÄDA

1. Botten av plank och träfasader är känsliga för stänk. Så här använder vi en så kallad offerbräda, som placeras vågrätt – en god investering. Och den kan enkelt bytas ut. Brädan sågas i vinkel på både över- och undersida.

2. När offerbrädan monteras är det viktigt att hålla minst 6 mm avstånd upp till de lodräta brädorna. Då kan regnvattnet rinna av, och fukten kan avdunsta.

VINKLAD TÄCKBRÄDA

1. Lodräta brädor och stolpar har öppet ändträ, som med fördel kan skyddas av en överliggare. För att undvika att fukt samlas höjs överliggaren upp med vinklar som sticker upp 1 cm över stolparna.

2. Innan brädan skruvas fast sågas ett 5 mm djupt spår på undersidan – 5 mm från kanten. Det är en så kallad droppnäsa som får vattnet att droppa av istället för att rinna ned längs brädan.

3. När de lodräta beklädnadsbrädorna skruvas fast hålls 15 mm avstånd till överliggaren. En kloss ser till att avståndet blir detsamma varje gång.

Stolpar och brädor: Undvik öppet ändträ

Det allra bästa försvaret för träkonstruktioner är att inte låta vattnet nå fram alls. Det gäller särskilt där det är öppet ändträ. Till stolpändarna finns det metalhättor, som ger ett effektivt skydd. Men en hemmagjord lösning, där en bit takpapp limmas fast med asfaltslim är också en bra lösning.

Vill man gärna slippa hättor och liknande, kan en stor del av regnvattnet ledas bort om änden på stolpen eller brädan kapas i vinkel.

Läs också: 10 tips: Bygg ett STAKET som håller!

Skydda med olja

Även en konstruktion som är byggd efter konstens alla regler vad gäller träskydd, har behov av en ytskiktsbehandling.

Genom att täta träets porer med olja och sedan följa upp med en täckande lasyr säkerställer man att större delen av vattnet rinner av innan träet suger upp det.

På hyvlade ytor stryks olja och färg lättast på med pensel eller roller. Ändträ kan man med fördel ”blötlägga” i en grundningsolja som innehåller fungicider. Det gör ändträet mer motståndskraftigt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik