Det ser ut som vita flagor. När stenarna torkar avsöndras vattenlösliga salter, som också kallas kalkutfällning. I själva verket består kristallerna av mer än 20 olika salter.

Saltutfällningarna är inte skadliga för murverket, det är bara en fråga om utseende. Man ska inte försöka tvätta bort salterna med vatten. Då gnuggar man bara in dem i murverket.

I stället använder man en styv borste eller kvast för att få bort utfällningarna. Man kan minska risken för saltutfällningar genom att förvara tegelstenarna på en lastpall, så att de inte har jordkontakt.

Dessutom ska man alltid skydda murverket mot regn när man pausar. På så vis tar det inte upp vatten under byggnationen.