6 murartips: Perfekt mosaikvägg

Det kan vara riktigt bökigt att sätta upp mosaikmönster, med hjälp av några praktiska tips kan du undvika röran och få ett perfekt resultat.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
700 kr/kvm.

En vacker vägg med mosaikplattor på nät är snabbt och enkelt fixat. Få ett strålande resultat med hjälp av plattsättarens tips.

Intro

Med vackra mosaikbitar kan du snabbt ge nytt liv till en tråkig köksvägg. Och följer du murarens goda råd får du ett riktigt snyggt resultat.

Inspiration: GALLERI: Vacker mosaik till väggen

Innan du börjar med att sätta upp mosaiken måste du förbereda arbetet. Det är viktigt att underlaget är fast och jämnt, och det ska självklart vara helt rengjort från fett och smuts.

Det är också bra att ha ett fast och jämnt underlag att ställa den nedre raden av plattor på. Har du inte det kan du i stället skuva fast en list på väggen, som plattorna kan vila mot. Det kan vara nödvändigt i exempelvis kök som inte har en solid köksbänk, utan ett ”mellanrum” där spisen står.

Instruktion

01
Börja med att rengöra väggen 8 Steg

1

Gör en provuppläggning, så att du ser hur plattorna kommer att hamna på väggen. Du måste ta reda på om det räcker med att näten kortas av i ena änden, eller om de behöver klippas i båda.

2

Testa om gipset sitter tätt mot väggen genom att knacka på det med skaftet på en skruvmejsel eller liknande. Får du ett ihåligt ljud gör det inte det. Det kan ligga skräp emellan. Såga upp gipset och dammsug.

3

Väggen kan behöva bredspacklas med sandspackel. Fyll i de större hålen med gips. Sandspackla därefter med en bred stålspackel. När det har torkat slipas väggen helt jämn med sandpapper.

4

Rengör väggen noggrannt. Väggen måste tvättas helt ren från fett och tvålrester. Det gör du med hjälp av svampens skursida och en stark blandning av allrengöring. Skölj med vatten och torka väggen noga.

5

Sätt en smal remsa med plasttejp på väggen över köksbänken. Den ska ge fäste åt den elastiska gummifogen som vi använder. Placera den cirka 4 mm upp på väggen och skär till den med mattkniv.

6

Lägg en bit masonit (cirka 10 cm bred) längs väggen, så att de nedersta plattorna kan vila på ett fast underlag. Samtidigt säkrar masonitplattan att det blir en spalt kvar till gummifogen som ska göras sist.

7

Skruva upp en list på väggen i mellarum-met där spisen står, så att det finns någonting att ställa plattorna på. Listens överkant ska vara i linje med masonitplattan intill väggen. Kontrollera med vattenpass.

8

Markera med tejp hur högt upp plattorna ska gå. Nu kan du applicera fixet på väggen och en bit upp på tejpen, då får du en skarp kant när du sedan tar bort den. Tejpa även längst ned mot köksbänken.

02
Sätt upp plattorna 5 Steg

Rätt mängd kakelfix är viktigt för att få plattorna att sitta så bra som möjligt. Detta löser du genom att dra en tandspackel i lämplig storlek genom fixet. Det ska vara tillräckligt med fix för att plattorna ska sitta fast ordentligt. Du kan kontrollera om du har rätt mängd fix genom att att trycka fast några plattor i det. När du tar bort plattorna ska minst tre fjärdedelar av ytan vara täckt av fix.

Om du skulle behöva kapa några av plattorna görs det enklast med en kakeltång.

1

Applicera kakelfix på väggen. Fixet blandas med vatten och rörs ihop till en vispgräddesliknande konsistens. Applicera det med hjälp av en stålspackel. Det är en bra ide att skydda bänken med tidningar.

2

Fördela fixet jämnt med en tandspackel. Håll spackeln i cirka 45 grader i förhållande till väggen och dra den genom fixet. Det ska gå i jämna "vågor" över hela ytan.

3

Placera det första nätet ovanpå masonitplattan och tryck fast det. Justera fogarna mellan varje nät så att de blir lika breda som fogarna mellan stenarna mitt i nätet.

4

Mosaiken trycks fast i fixet med en fog-bräda, så att ytan blir helt plan. Pressa inte så hårt att mellanrummet mellan stenarna fylls med fix. Det måste finnas plats kvar till fogbruket.

5

Placera nästa nät med mosaiksten. Det är en bra idé att sätta små plastbrickor mellan näten. Plastbrickorna ska ha samma storlek som fogarna så att avstånden blir lika stora. När all mosaik sitter på väggen ska du låta väggen torka i ett dygn innan du fogar.

VIKTIGT!
Innan du sätter upp mosaik på den översta delen av väggen är det viktigt att du först tar bort skyddstejpen. Den kan bli krånglig att få bort annars.

03
Foga mosaiken 2 Steg

1

Fogbruket appliceras med en fogbräda. Dra den i diagonala rörelser så att bruket kommer hela vägen in i fogarna. Brukets konsistens är lite tunnare än vispad grädde.

2

Torka bort det överblivna fogbruket. Torka med en fuktig svamp när bruket har satt sig. Håll inte kvar den för länge, då riskerar du att fogen löses upp och du får foga om.

04
Gör en elastisk fog 5 Steg

I stället för att montera en list mellan bänkskivan och mosaiknäten gör vi en elastisk gummifog. Det är enkelt och elegant, och hindrar vatten från att läcka in bakom bänkskivan.

När du drar ut masonitplattan mellan bänkskivan och mosaiken får du en perfekt skarv att lägga fogen i. Men vänta tills mosaiken och fogbruket har torkat helt och hållet, vilket tar cirka ett dygn. Tejpa på båda sidor om skarven med maskeringstejp innan du fogar.

1

Fäst bred maskeringstejp på båda sidor om skarven, och tryck fast den ordentligt med en spårmejsel. Tejpen på väggen placeras 1 mm från underkanten av mosaiken. På bordet placeres den 3 mm från mosaiken.

2

Fyll rejält med fogmassa i skarven. Skär av spetsen på patronen med fogmassa på snedden, så att hålet blir lite bredare än skarven. Fyll sedan med fogmassa medan du för fogpatronen vinklad längs skarven.

3

Jämna till fogen med ett finger, så att fogmassan pressas in ordentligt, och den överblivna massan pressas ut på tejpen. Då fingret är flexibelt mot hacken i de lodräta fogarna är det här det smidigaste sättet.

4

Dra bort tejpen, så snart du har jämnat till fogen. Ha lite papp eller en tidning redo att lägga den på.

VIKTIGT!
Pilla inte i fogen, även om någonting måste åtgärdas. Vänta tills den har härdat, då kan du skära till den.

5

Smörj med klinkerolja efter ett par dagar. Då blir mosaik och fogar motståndskraftiga mot fett och smuts. Oljan gnids på med en svamp. Låt vila en halvtimma, och torka bort överbliven olja med en bommulstrasa.

Material

 • Mosaiksplattor 2,3 x 2,3 cm (nät)
 • Multi kakelfix (Lip)
 • Fogbruk
 • Fogmassa, gummi
 • Målartvätt
 • Eventuellt putsbruk och sandspackel
 • Plast- och maskeringstejp
 • Masonitskiva, 3,2 mm
 • Klinkerolja

Specialverktyg

 • Tandspackel (här 4 mm)
 • Bred stålspackel
 • Fogbräda, gummi och skum
 • Kakeltång

Tidsförbrukning

Cirka 2 dagar. Plus torktid

Pris

Cirka 300-700 kr/kvm.

Svårighetsgrad

Det går snabbt och lätt att sätta upp mosaik eftersom de små plattorna sitter på stora nät.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Murare