Sten på sten

När man lägger sten på sten gäller det att använda rätt mängd murbruk. Samtidigt ska bruket fördelas rätt på stenen.

Innan stenen läggs dras bruket ut med mursleven längs löpkanten på det underliggande skiftet, så att det är bruket fördelas över hela ytan och det blir full kontakt mellan bruk och sten.

Muraren håller stenen en vinkel på cirka 25 grader mot det underliggande skiftet när stenen läggs i bruket, cirka 5—7 centimeter från kanten. Sedan förs stenen mot intilliggande sten samtidigt som den trycks till.

På så vis trycks bruket ut i stötfogen mellan stenarna, samtidigt som det fördelar sig jämnt under den lagda stenen. När stenen ligger på plats drar man av överblivet bruk av och kanten skärs ren med mursleven.

Det är viktigt för resultatet att alla stötfogar är väl fyllda. Det kräver mycket övning. Nybörjaren kan i stället använda en alternativ metod. Först slår man stöten, d.v.s. att man slår på en klick bruk på stenens kant.

Bruket läggs också ut och jämnas till som visades tidigare, men stenen läggs direkt på plats utan att vinklas.

Sedan dras bruket av och man skär rent. Med den här metoden behöver man fylla ut stötfogen i efterhand, om inte tillräckligt med bruk trycks ut i fogen vid läggning.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare