Spackla multiplattor

Använd en fin sandspackelmassa när du spacklar upp multiplattor. Som verktyg behöver man en murslev och två bra spackelspadar.

Spackelmassan bör blandas om ordentligt innan man börjar.Börja med insidan. Fördela spacklet i ett jämnt och tunt lager och se till att hela ytan täcks, samt att det inte blir för många ränder efter spackelspaden.

Då får man bara extra sliparbete. Glöm inte att spackla plattornas undersidor. Då försluts betongens porer så att fukt och smuts inte kan tränga in. Då blir också rengöringen lättare. På de större ytorna kan du med fördel använda en bredare spackel.

Se även här till att få bort allt onödigt spackel, även längs kanterna. Plattsättaren har ett bra knep för att spacklat ska hålla bättre. Skrapa av spacklet från hinkens insida och släta till ytan som ett lock över massan.

Då slipper du intorkade småbitar av spackel nästa gång du ska använda det. Plattorna slipas när den första spacklingen torkat. Första gången slipas hela bänken med sandpapper korn 80. Det dammar kraftigt, så använd andningsskydd och sörj för god ventilation.

När alla ytor slipats ska bänken borstas ren från slipdamm. Dammsuger man efter sig är man helt säker på att få bort allt damm. Hela bänken förvattnas innan andra lagret spackel läggs på.

Då fäster spackelmassan bättre.Det andra lagret spacklas precis lika grundligt som det första. Återigen används både en bredare och en smalare spackelspade. När spacklingen torkat för andra gången ska den slipas.

Den här gången används ett finare sandpapper, korn 120.Återupprepa sedan processen ännu en gång. Först med spackling, sedan slipning – den här gången med ett fint sandpapper – korn 180.

Nu kan man måla multiplattorna. Då blir de lättare att rengöra.Slutligen kan du lägga på bänkskivan och glädja dig åt att ha mycket bättre plats i tvättstugan.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare