Första skiftet

Även om arbetsskisserna för murverket är detaljerade lägger man alltid upp det första skiftet löst på fundamentet. Då är man helt säker på att skisserna stämmer med verkligheten.

På det här fundamentet lägger vi först en bit tjärpapp, som vid ett vanligt byggprojekt. Sen läggs stenarna upp på en höft.

När alla stenar är på plats rättas de in så att de sticker ut 1,5 centimeter över kanten på fundamentet. Nu kontrolleras väggbredden i båda ändar. Här ska måtten naturligtvis vara lika, så det kan vara nödvändigt att justera något.

Det finns två sätt att justera avstånden mellan stenarna, och därmed fogbredden. Murverkets ideala fogbredd är 12 millimeter.

Använder man, som här, två leder på en tumstock får man ett mått på 11,5 millimeter. Det är en enkel och bekväm metod som passar för alla stenstorlekar. Ett mer precist sätt är att använda modulmått. En tegelsten plus fog är lika med 24 centimeter.

Måttet används här som en modul. Utifrån modulmåttet kan stenarna läggas upp med hjälp av en tumstock, så att stenarna läggs på 24 centimeter, 48 centimeter, 72 centimeter och så vidare. Det kräver också att den sista stenen ska läggas på ett mått, jämnt delbart med 24.

I exemplet med fem stenar ska totalmåttet vara 120 centimeter. Eftersom tegelsten är ett naturmaterial kan de variera med en millimeter eller två i längd. Därför gäller det att kontrollera totalmåttet när man till exempel korrigerar fogbredderna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare