Bygg med multiplattor

Här visar plattsättaren hur man bygger en solid arbetsbänk av multiplattor.

Multiplattor är både stabila, billiga och lätta att formanpassa. Därför är de populära både när man bygger kök, badrum och tvättutrymmen. Här ritar plattsättaren ut var bänken ska stå.

Det blåa strecket markerar sockelns ytterkant, medan det gula strecket visar hur stor bordets underdel blir. Sockeln ska vara 15 cm hög, så plattsättaren börjar med att skära till multiplattorna.

Sockelhöjden på 15 cm ritas ut och plattsättaren sågar sedan till sockeln med hjälp av en vattenkyld specialsåg, som påminner om en cirkelsåg. Det går snabbare med en vanlig fogsvans när man ska kapa plattorna på andra ledden.

Sockeln ställs på plats så att man ser att den passar med markeringarna och att den är i våg. Multiplattorna måste förvattnas där de ska limmas ihop, annars suger plattan ut vattnet ur limmet. Limmet smetas ut på både platta och vägg med hjälp av en murslev.

Sen pressas plattan ner i limmet till dess den sitter fast ordentligt. Om det pressas ut lim ur fogarna tar man bort det innan nästa platta monteras. Om man skrapar rent omedelbart är man säker på att limmet inte torkar och lämnar efter sig en ful kant.

Följande plattor monteras på samma sätt. Det är bra om man regelbundet borstar av fogarna med exempelvis en våt elementpensel för att jämna av dem och få en slät yta.

Nu fortsätter plattsättaren med sockelns innersta del. Sockeln ska självklart ligga i våg, så den inre plattan måste justeras något innan den står rätt. Plattsättaren hackar av några bitar i ena änden med murarhammaren.

Inuti sockeln placeras nu tre tvärgående plattor. De stabiliserar konstruktionen.Två 60 cm plattor läggs som lock på sockeln. Men på ena sidan sitter det rör i vägen. Här måste plattsättaren anpassa plattan något. Plattsättaren markerar var de två lodrätta rören går.

Sedan markerar han på sidan var de vågräta rören går. För att lättare kunna se var snitten ska läggas ritar han ut markeringarna på plattans kortsida. Då blir de mycket tydligare.

Plattsättaren sågar först längs markeringarna i vardera änden, samt i mitten. Då ramlar näan de mellanliggande bitarna ut av sig själva. Plattsättaren sågar in från plattans båda långsidor för att ge plats åt de vågräta rören. Även nu förvattnar plattsättaren innan han för på lim på sockelns överkant.

Nu behöver han bara placera plattorna ovanpå sockeln och trycka ner dem i limmet. Nästa platta läggs på samma sätt, men plattsättaren smetar dessutom lim på de kortsidor som ska limmas ihop.

Med hjälp av en plattmejsel slår plattsättaren bort putsen överallt där multiplattor ska limmas fast i väggen. Då blir vidhäftningen bättre. När putsen är borta sa bänkens kortsidor tillpassas. Plattsättaren håller upp en platta mot väggen och markerar rörens placering.

Han lämnar också lite utrymme mellan plattan och yterväggen, så att det inte samlas fukt i konstruktionen. Nu sågar plattsättaren ut för fören med den vattenkylda sågen.

Han sågar flera långa snitt så att han sedan lätt kan knacka ut godset med ett kasserat stämjärn. Multiplattorna ger inte tillräcklig höjd på arbetsbänken och måste därför byggas på med cirka 12 cm.

Man kan använda en särskild tandspackel anpassad till multiplattornas bredd för att föra på lim längs kanterna. Det finns spackelspadar som motsvarar alla tillgängliga plattbredder. Som tidigare lämnar plattsättaren utrymme mellan multiplattorna och ytterväggen.

Därför smetar han inte på lim här. Resterande element sågas till och limmas. De kontrolleras innan limmet hunnit torka, så att konstruktionen är i både våg och lod.

Framtill på bänken ska det sitta ett förstycke som ger bänken en snygg avslutning. Plattsättaren kapar därför till två bitar som är 12 cm höga. Innan de monteras borrar han hål så att förstyckena förutom att de limmas också kan skruvas fast.

Limmet förs på och styckena sätts på plats varpå man skruvar dit dem. Här är det viktigt att du skruvar lugnt och stilla. Så att plattorna inte skadas. När alla delar fogats ihop borstar plattsättaren av fogarna en sista gång för att få bort allt lim.

När limmet slutligen torkat slipar han rent över alla fogar med en plattfil. Konstruktionen är nu klar. Samma byggteknik kan användas till olika typer av projekt – i både kök, badrum och tvättstuga. I nästa avsnitt visar vi hur man spacklar bänken.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare