Börja med att hälla en liter vatten i en murbruksbalja. Sedan tillsätts en del cement, i exemplet en liter. Nu gäller det att väl röra ut cementen i vattnet. Bruket ska blandas i förhållandet 1 till 12, så därför tillsätts 12 delar bruk.

Nu ska bruket blandas grundligt med cementvattnet. Använder man en blandningsspade, som här, så går arbetet mycket lättare. Spadskaftet används som hävstång genom att lägga den mot kanten på baljan när bruket vänds. På så vis slipper man överbelasta ryggen.

Som alla andra murarverktyg ska spaden tvättas omedelbart efter användning, så att brukresterna inte torkar in och härdar på verktyget.

Det färdiga bruket ska vara lätt och smidigt, då är det lättast att arbeta med. Gör man den för torr drar stenarna snabbt ut det vatten som finns i bruket och stenen fastnar omedelbart och går inte att efterjustera.

Muraren har ett knep om bruket skulle bli för vått. Tre oanvända tegelstenar sätts ner i bruket. Låt dem sitta i cirka tio minuter och suga åt sig vatten från bruket, som därmed blir torrare.