Att hugga till sten

Om muraren snabbt behöver en trekvartssten använder han murarhammaren för att forma stenen. Det se enkelt ut, men kräver mycket övning för att få ett perfekt resultat.

Här visar muraren ett enkelt sätt att hugga till en trekvartssten. Muraren mäter upp trekvartsstenen på en tegelsten, 16,8 centimeter. Samtidigt markerar han också fogbredden.

Hammaren placeras vid markeringen och skaftet läggs mot stenen, där en markering ritas ut.Med en fogsvans sågas lodrätt ner vid strecket på skaftet. Sedan sågar man snett in från sidan, så att det blir ett litet hack i skaftet.

Nu är det bara att lägga stenen i hacket och markera med hammaren på stenen. När trekvartsstenen ska huggas till läggs den på låret så att den är lätt att kontrollera.

Det är viktigt för slutresultatet att sidan som vänds ut i murverket är helt lodrät. Därför kan det vara nödvändigt att renhugga stenen efteråt. Halvstenen eller koppen klarar man med ögonmåttet. Det finns två sätt att hugga en halvsten på.

Det ena är att slå på den smala löpsidan med hammarens pen.Man kan också slå med hammarhuvudet mitt på stenen. Ett hårt och precist slag delar stenen i två lika delar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare