Gör dörröppningen bredare så får du mer ljus

Om tegelväggen mellan två rum inte är bärande, så kan du lätt göra dörröppningen större – utan att du måste mura.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.000 kronor

Dörren lyfts av, karmen bryts bort och tegelstenarna knackas loss så att öppningen blir större. Genast kommer det in mer ljus i bostaden.

Intro

När denna gamla villa byggdes var det sällan stora öppningar mellan rummen. Tvärtom - alla rum kunde stängas till med en dörr, för värmen skulle stanna kvar i det rum kakelugnen stod. I dag har vi centralvärme och vet att luften helst ska cirkulera i bostaden, och därför står dörrarna nästan alltid öppna.

Om du tycker att en dörr mellan två rum mest är till besvär och att du gärna vill ha en större öppning mellan rummen, så kan du riva en del av väggen. Det släpper in mer ljus och skapar sammanhang mellan rummen.

Om väggen är bärande måste du be en byggnadsexpert om hjälp, för annars kan det sluta med en katastrof. Det gäller förresten också om väggen är stabiliserande.

Här arbetar vi med en vägg som varken bär eller stabiliserar. Och med den metod vi visar behöver du inte kunna mura eller putsa.

Upptill avslutar vi med en trästomme och gipsskivor och putsningen utförs med gipsputsbruk. Lättare kan det inte bli.

Det blir större sammanhang mellan rummen när det är en stor öppning mellan dem.

Instruktion

01
Riv väggen 5 Steg

Börja med att täcka golvet på bägge sidor av väggen med masonitskivor, så att det inte skadas om det ramlar ner en tegelsten. Tejpa ihop skivorna så att de ligger stadigt under hela arbetet.

Här tar vi bort karmen hel. Om du inte har tänkt att återanvända den, kan du såga av den och bryta ner den i bitar. Knacka loss putsen ovanför öppningen så att stenarna kan brytas loss. Ofta sitter det en träbjälke ovanför karmen - den ska också bort. Ta bort stenar på en av sidorna tills öppningen är lagom stor med någotsånär raka sidor.

1

Ta bort foderlisterna runt karmen. Såga sedan av skruvarna eller spikarna som håller karmen. Använd sticksåg eller tigersåg med metallblad. Då kan du ta ut karmen hel. Annars sågar du av karmen och bryter loss den i mindre bitar.

2

Ta bort karmen från väggen. När du har kapat alla skruvar och spikar och slagit bort kilarna mellan karmen och väggen, kan du lätt ta bort den hel. Nu kan du återanvända den eller sälja den.

3

Ta bort tegelstenarna ovanför bjälken i öppningen. Knacka dem lösa med handslägga och bryt sedan loss dem. Nu kan du komma till med fogsvans och såga av bjälken längs väggen. Se upp för spikar så att fogsvansen inte skadas.

4

Markera för den nya öppningen. Skär med vass hobbykniv i putsen för att minska skadan på väggen. Knacka sedan loss de stenar som ska bort. Börja uppifrån och arbeta fram till cirka 30 cm från den önskade kanten.

5

Såga av tegelstenarna med tegelsåg (eller tigersåg med specialblad), så att det bildas en relativt rak sida i dörröppningen. Arbetet dammar så täck över alla möbler i rummen. Använd dammfiltermask när du sågar.

02
Kanta öppningen 7 Steg

Nu ska du bygga upp kanten runt dörröppningen med reglar och gipsskivor, så att du kan putsa. Det innebär att du slipper att mura.

Upptill sätts en regelstomme av lister och reglar, som sedan kläs med gipsskivor. Här bildades det en öppning i taket mellan de två rummen, och där sätter vi en lodrät regel. Den behövs för att vi ska kunna fästa den egentliga regelstommen. På sidorna sätts också reglar och kantskivor, vars bredd motsvarar väggens tjocklek. Därefter putsas kanten med gipsputsbruk. När bruket har torkat spacklas med gipsspackelmassa, som slipas innan allt målas.

1

Skruva fast en regel (A) i springan i taket. Här är spingan djup eftersom det har monterats ett sänkt tak under det gamla. Vi fäster därför först tvärbitar så att regelns undersida hamnar i nivå med taket.

2

Ställ en regel (G) lodrätt längs öppningens sidor. Om tegelkanten är ojämn kan du bygga på den med regelstumpar. Här används tre bitar. Justera ev. med små kilar och fäst regeln i väggen med pluggar och skruvar.

Mindre hål kan fyllas med regelstumpar, som limmas och skruvas fast.

3

Regelstommen i öppningen har konstruerats av standardreglar. Ovanpå öppningen finns två vågräta reglar (B) med lodräta stödreglar (C) emellan på ett par ställen. Öppningen ovanför dörren täcks med gipsskivor.

4

Skruva fast justeringslister (D) under regeln upptill. Listerna ser till att gipsskivorna hamnar plant med väggen. Använd en bit av en gipsskiva för att kolla att listerna hamnar på rätt ställe.

5

Såga till gipsskivor (E) och skruva fast dem ovanför öppningen med den försänkta spackelkanten neråt. Fäst gipsskivan i listerna med försänkta skruvar på cirka var 20:e cm.

Fyll gärna hålrummen med mineralull innan du fäster gipsskivorna.

6

Sätt upp kantskivorna (F). De ska inte vara av gipsskiva för de kan utsättas för störar. Såga till dem så att bredden motsvarar väggens tjocklek. Fäst skivorna i justeringslisterna upptill och i reglarna på sidorna.

7

Putsa hela konstruktionen med gipsputsbruk. Stryk först delarna med primer, som garanterar bra vidhäftning. Det är viktigt att tegel och trä mättas. När primern är torr läggs putsbruket på.

Material

• 3,2 mm masonitskivor som golvskydd
• Reglar (A) à 45 x 45 mm
• Reglar (B), (C) och (G) à 45 x 90 mm
• Justeringslister (D), 22 x 45 mm
• Gipsskivor (E), 13 mm tjocka
• Mdf-skivor (F), 12 mm tjocka till kantskivor
• Ev. isolering

Dessutom:
• Gipsputsbruk
• Primer
• Gipsspackelmassa
• Plastkilar
• Skruvar: 5 x 80 mm, 4 x 50 mm och 8 x 80 mm
• Pluggar för tegelvägg
• 32 mm gipsskruvar
• Häftgrundfärg
• Väggfärg

Specialverktyg

• Handslägga
• Stålputsbräda
• Murarhammare
• Tegelsåg

Tidsförbrukning

2-3 dagar men med torktid på en vecka däremellan.

Pris

Material för 800-1000 kr.

Svårighetsgrad

Den speciella tekniken gör att du slipper att mura, och alla kan arbeta med gipsputs för det är enkelt.

Ritning

Väggen ovanför öppningen

Fäst en regel (A) i taket. Under den fäster du en regel eller tjock bräda (B) vågrätt. Montera lodräta stöd (C) och under dem en ny regel (B). På denna skruvar du lister (D) tills bredden motsvarar väggtjockleken. Isolera hålrummen och montera gipsskivor (E). Avsluta med kantskivan (F).

Väggen ovanför öppningen

Öppningens ena sida

Ställ en regel (G) lodrätt mot väggen. Fäst den i väggen med skruvar och pluggar. Limma och skruva fast kantskivor (F) på regeln. Putsa upp med gips-putsbruk när du har fyllt igen springan mellan den lodräta regeln och väggen med mineralull.

Öppningens ena sida

Tips & Tricks

Så här river du en del av en vägg på ett säkert sätt

Innan du tar fram verktygen, ska du underöka om väggen är bärande eller stabiliserande. Är den det, gör du inget förrän du har talat med en expert.

När du är övertygad om att väggen inte bär eller stabiliserar huset, tar du bort dörr och karm, så att du kan bryta loss tegelstenarna ovanför dörröppningen och på den ena sidan. Ligger det en tegelbalk ovanför dörren kan väggen ha en viktig funktion. Kontakta då en expert. När öppningen går från golv till tak och har önskad bredd, snickrar du en regelstomme och fäster på väggarna och i taket. Fyll igen med isoleringsmaterial och fäst gipsskivor på båda sidor av stommen så slipper du mura. Konstruktionen putsas sedan med gipsputs så att ytorna blir plana.

Dörr och karm tas bort så att tegelstenarna kan plockas bort tills öppningen har önskad storlek.

Snickra en regelstomme, isolera och klä den med gipsskivor. Putsa med gipsputsbruk och måla.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.