Så tapetserar du med rätt teknik

Det kräver stor precision att sätta upp tapeter, inte minst de mönstrade. Men med rätt teknik kan du göra det själv och få ett perfekt resultat.

Mönstrad tapet ger en möjlighet att bryta de enfärgade ytorna. Men det kräver precision.

Väljer du en enfärgad “nonwoven”-tapet är det inte några problem att tapetsera. Först sätter du klister på väggen, och sen upp med tapeten. Utmaningarna är lite större om du tapetserar med traditionell tapet – även kallad “woven” – eller om du ska sätta upp mönstrad tapet.

Här visar vi dig rätt teknik för att klara av bägge uppgifterna.

Tapetsering med woven-tapet

1

En enfärgad tapet ska vara 15 cm längre än höjden från golv till tak. En mönstrad tapets längd beror på mönstret. Klipp flera längder, lägg dem ovanpå varandra, och stryk lim på den översta.

2

Vik den ena änden in mot mitten, limyta mot limyta. Vik sedan in den andra änden med ett veck på 5–10 cm, så att det är lättare att skilja våderna åt. Slutligen viks våden ihop helt och hållet.

3

Sätt upp den första våden, medan du håller i det lilla vecket och låter tapeten veckla ut sig själv. Håll våden in mot väggen helt upp till taket, och låt ett par centimeter gå ut på taket.

4

Släta ut med en tapetborste, efterhand som du sätter upp våderna. Om du för borsten i mjuka bågar – nedåt och utåt – pressar du ut alla luft- och limbubblor.

5

Klipp till tapeten vid taket. Dra först ned den lilla biten från taket, och vik en kant i hörnet, där vägg och tak möts. Dra sedan lite i våden, klipp i vecken, och pressa och borsta våden på plats igen.

6

Vid fotlisten rivs tapeten av längs en tapetlinjal eller en bred stålspackel. Håll hårt ned mot listen, och dra i tapeten. Undvik att skära med en hobbykniv då det river upp den våta tapeten.

Tapetsering med mönstrad tapet

1

Den första våden limmas upp lodrätt. Och så måste du mäta för att hitta rätt upprepning i mönstret. På fackspråk kallat mönsterrapport. Här är det 53 cm mellanrum mellan upprepningarna.

2

När nästa våd klipps till i längden ska du ta höjd för förskjutningen. Du kommer inte undan att det blir lite spill. Sätt våderna tätt samman, och dra på plats tills mönstret passar.

3

När du närmar dig ett hörn måste du mäta igen. Våden är helt lodrät, men det är sällan ett hörn är det. Det kräver lite tillpassning.

4

Skär till en ny våd i längden, så att den tar höjd för mönsterförskjutningen. Dela den på längden, så att ena halvan är en smula bredare än det största avståndet till hörnet.

5

Sätt den uppmätta halvan, så att den passar perfekt mot den hela våden till vänster, och släta till den i hörnet. Den går in lite på den angränsande väggen – i vårt fall mest i toppen.

6

Den andra halvan sätts upp på nästa vägg. Den skjuts inte hela vägen in i hörnet, men lappar lite skevt över föregående bana så att mönstret passar. Banan ska vara helt i lod i höger sida.

Välj rätt verktyg

En limborste till att sätta lim på vägg eller tapet är nödvändigt, samt en tapetborste för att pressa ut alla luftbubblor.

När du ska skära till tapeterna får du även användning för en hobbykniv och en tapetlinjal, eller en bred spackel.

Ett tapetbord är praktiskt, men inte nödvändigt. Ett sådant kan eventuellt hyras.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tapetsera