Tapetsera

Här visar målaren hur en expert sätter upp byggtapet och mönstrad tapet.

Först mäter målaren ut på väggen för byggtapeten som är 56 centimeter bred. Här får alltså plats tre och en halv våd. Härefter mäter målaren hur långa våderna ska vara.På tapetserarbordet läggs fyra våder byggtapet ut, fem centimeter längre än väggens mått.

Hörnen rullas ihop och trycks samman, så att de bildar hundöron. Det gör man i alla fyra hörnen av varje våd. Med vikta hörn blir det lättare att kontrollera tapeten när den sätts upp. Vecken försvinner vid uppsättning.

Byggtapetvåderna vänds upp och ner och tapetklister dras ut längs hela våden från mitten och ut mot ändarna. När tapeten läggs ihop viks underdelen in klister mot klister en tredjedel upp på våden. Även i botten kan man vika in en kant för att slippa alltför mycket tapeklister på golvlisten.

Sedan kan våden vikas ihop ytterligare ett par gånger och läggas undan. Sedan förbereds resten av våderna.Byggtapeten sätts upp mot taket med en överlappning på två till tre centimeter. När våden sätts upp hålls vänster sida ut så att tapeten är i flukt längs högerkanten. Man sätter alltid fast höger sida först.

Sedan borstas tapeten fast från höger mot vänster.Man klipper ett hål i tapeten mitt för el-kontakterna. Därefter klipper man ut mot de fyra hörnen. Då hamnar tapetens kanter just intill kontakten. Den sista delen av våden viks ut och den nedre borstas fast på väggen.

Vid el-kontakten vid golvet används en spackelspade för att riva av en rät kant från tapeten. På samma sätt rivs utstickande tapet av längs golvlisten.Vid kontakten mitt på väggen läggs en spackelspade an mot kanten så att man kan skära rent med en vass hobbykniv.

I överkanten används en bredare spackelspade på 60 centimeter för att riva en rät kant. När byggtapeten sitter på plats är det viktigt att allt tapetklister tvättas bort från kontakter, golvlister och stuckatur, innan klistret hinner torka.

När den andra våden byggtapet sätts upp läggs kanten an mot kanten på den första våden. De får inte överlappa varandra, men det får inte heller vara något mellanrum mellan våderna.

Det gäller att vara mycket noga med att få skarven helt jämn.Efter byggtapeten satts upp på hela väggen måste den torka i tolv timmar innan den mönstrade tapeten sätts upp.

Den här tapeten är mönstrad och mönstret går igen längs våden. Därför gäller det att först hitta mönsterlängden, här 46 centimeter. Målaren river av tapeten i början på mönstret på alla våder. Då är hon säker på att få mönsterpassning mellan våderna.

De fyra våderna skärs av på en höjd av fem mönsterlängder, motsvarande 2,3 meter. Notera att målaren förskjuter de fyra våderna så att hela bordet täcks. Då slipper hon få tapetklister på bordet som sedan skulle kunna kladda på tapetens framsida.

När de fyra våderna är tillskurna viks de på samma sätt som byggtapeten och rullas även in från hörnen och pressas ihop med handen.Tapeten vänds med baksidan upp och tapetklister läggs på. När den första våden är klistrad viks den ihop i tre delar.

Från botten viks en tredjedel upp medan en liten kant viks in i toppen innan tapeten viks ihop. Då ser man lätt vad som är upp och vad som är ner på våden. Tapetvåden ska nu ligga och dra i fem till tio minuter innan den kan sättas upp.

Dörrkarmen är sällan helt vinkelrät, så börja med att lägga ett vattenpass längs med listen för att se hur sned karmen är. Här viker listen in mot dörren och är bredare i botten. Därför sätts ett märke på 52 centimeter på väggens nedre del, vilket svarar mot tapetbredden.

Med hjälp av vattenpasset ritas en markering från punkten som visar var den första våden ska sitta. Den första våden sätts upp i flukt med markeringen, här utritad med ett vitt streck. När tapeten ligger helt i flukt borstas den fast på väggen med tapetborsten.

Även här klipper målaren ut för kontakterna med ett hål i mitten och därefter ut mot de fyra sidorna.I botten, där kontakten ligger an mot golvlisterna skärs tapeten av med en vass hobbykniv. Överskjutande tapet i botten skärs också av. Här håller man en bred spackelspade mot golvlisten så att kanten blir helt rak.

Vid kontakten mitt på väggen hålls en spackelspade in mot kontakten så att snittet blir rakt och tapeten hamnar tätt mot kontakten. Nu ska överskjutande tapet i toppen och på sidan skäras bort. När vi sedan torkat av kontakterna och listen med en fuktig svamp är den första våden klar.

När man sätter upp den andra våden ska man vara noga med att passa av mönstret mot den första våden. Först när mönstren passar perfekt borstas tapeten fast från fogen mellan våderna och åt vänster så att tapeten fäster ordentligt mot väggen.

Överskjutande tapet skärs av i botten och toppen, varefter fogen mellan våderna torkas av för att få bort eventuellt tapetklister.

På så vis fortsätter målaren mot hörnet. Även om det ligger nära till hands att låta en våd gå över hörnet är det otänkbart för fackmannen. Det är nästan oundvikligt att tapeten släpper eller buktar sig i hörnet. Därför mäter vi upp för en remsa både uppe och nere och klipper sedan ut en passande bit från en våd.

När remsan sätts upp gäller det att se till så att mönstret passar på tvärs mot övriga våder. Nästa våd sätts upp mot den lilla remsan, men borstas inte fast på väggen. Först kontrollerar målaren med ett snöre och lod att våden sitter helt lodrätt.

Först efter det borstas tapeten fast mot väggen. Till sist fattas bara en smal remsa på två centimeter som klipps ut och sätts upp. Nu när det hela väggen är tapetserad är arbetet klart. Vid allt tapetseringsarbete ska man arbeta vått i vått. Det vill säga att en hel vägg ska tapetseras i ett svep.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tapetsera