Den lösa sponten är en smal list som läggs i ett spår (not) och binder ihop de två skivorna.

Den lösa sponten är en smal list som läggs i ett spår (not) och binder ihop de två skivorna.

Problem

Hur fogar jag ihop två skivor kant mot kant så att det blir starkt och hållbart?

Lösning

En av de starkaste och bästa lösningarna när du skarvar kant mot kant är att använda en lös spont som läggs i spår i kanterna.

För att skapa denna fog behöver du en handöverfräs med en skivnotfräs, så att du kan göra spåren i kanterna. Noten kan du såga till av plywood med samma tjocklek som de spår du fräser.

Fräs mitt på kanten och kolla att du fräser från samma sida på skivorna (ovansidan eller undersidan) för annars passar inte delarna ihop. Sponten limmas fast i ena spåret, penslas med lim och skivorna skjuts ihop.