Slipa MÅNGA gånger

Det är ett stort och dammigt arbete att slipa ett gammalt trägolv. Å andra sidan blir det otroligt snyggt och du sparar lätt flera tusen kronor med eget arbete. Men endast om du gör det på rätt sätt för annars blir det för dyrt i maskinhyra och köp av slippapper.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar pr. rum
Pris
3.000 kronor

Intro

Det dammar och väsnas otroligt och det tar ett par dagar att slipa ett trägolv. Men när det är klart kan du njuta av glädjen av att ha slipat bort ett mörkt golv och fått ett ljust med en sidenmatt yta som håller sig snygg i flera år.

Har du lust att gå fram och tillbaka i rummet i nästan två dagar med en 70 kg tung maskin framför dig så kan du spara många tusen kronor på att slippa betala en hantverkare för jobbet.

Men det kräver att du slipar golvet på rätt sätt för annars kostar det dig betydligt mer i maskinhyra och slippapper än vad hantverkaren ska ha. Det är också risk att golvet inte blir så snyggt och måste slipas om.

Slipas flera gånger

Du tvingas gå fram och tillbaka i flera omgångar innan du har slipat golvet slätt och fint. Här har vi tagit en bild på samma ställe efter varje vända med korn 24, vilket du aldrig kommer att göra, men för att visa hur lit även ett grovt slippapper får bort.

1:a gången

2:a gången

3:e gången

4:e gången

5:e gången

6:e gången

Innan du slipar trägolvet

Du måste förbereda arbetet genom att ta bort alla spikar som kan sticka upp och fördärva slippapperet. Ett ark kostar ju upp till 100 kr.

Du ska också välja rätt slippapper. Börjar du med för grovt papper slipar du bort onödigt mycket och får stort besvär med att få bort slipspåren från golvet. Börjar du med för fint papper tar arbetet onödigt lång tid och kostar mycket papper. Får du inte bort slipspåren och får fram en slät yta på träet kan det bli omöjligt att lackera golvet på ett hållbart sätt.

Det vanligaste felet när du sipar golv

Ett vanligt fel när man slipar golv är att man för snabbt byter till finare slippapper. Det gör att arbetet tar längre tid och är enormt dyrt för du använder onödigt många slippapper. Det grövsta slippapperet är det effektivaste och det ska därför användas för att slipa rent och få en plan yta. All lack, alla skador och jack ska bort. När det är klart handlar det uteslutande om att få bort slipspår genom att använda papper som ger finare spår. Slippapper korn 24 efterföljs av korn 40 som efterföljs av korn 80 osv. Med varje papper slipar du tills den sista vändan inte ger resultat.

Slipa färdigt med varje kornstorlek

Gammal golvlack Det är den djupaste skadan som avgör hur långt du ska slipa ner träet. Börja med ett grovt slippapper.

Korn 24 (t.ex.) Det grova papperet ska ta bort så mycket trä att du får en plan yta fast med grova slipspår.

Korn 60 (t.ex.) De grova slipspåren tar bort med finare slippapper, som lämnar nya men finare slipspår.

Korn 100 (t.ex.) Ännu finare och mindre effektivt slippapper gör slipspåren mindre och mindre utan att gå djupt.

Korn 150 (t.ex) Det finaste papperet slipar endast lite och tar bort minimalt och ger ytterst fina spår.

Instruktion

01
Gör klart att slipa 5 Steg

Från den tidiga morgon du hämtar golvslipmaskinen, som du förstås har bokat i förväg, startar taxametern och därför ska allt vara klart för slipning när du kommer hem med maskinen.

Du måste ha gjort det dammtätt till resten av bostaden och du måste veta hur du kommer in i och ut ur rummet. Du ska också ha tvättat golvet så att du inte slipar ner smuts i träet.

Det är också mycket viktigt att du har försänkt alla spikar och dragit ner alla skruvar 2-3 mm i träet. Tänk på att det räcker med en enda dum dyckert för att riva sönder ett slippapper som du har betalat 100 kr för.

1

Golvet tvättas noga. Glöm inte all smuts i springorna. Kratsa rent och dammsug all smuts. Det är dumt att slipa ner smuts i träet så det lönar sig att vara noggrann med rensningen.

2

Rester av lim och spackelmassa skrapas bort för att inte fastna i slippapperet och täppa igen det.

TIPS: Om det finns mycket lim eller rester av en matta på golvet, kan du raspa bort det med en rondellslip och papper korn 16.

3

Alla spikar ska försänkas 2-3 mm och alla skruvar dras ner lika mycket. Om du inte gör det river de sönder slippapperet. Fäst också brädor som inte sitter hårt fast så att du inte slipar dem för mycket.

4

Täpp igen dammtätt mot andra rum i bostaden. Det fina slipdammet har en viss förmåga att tränga in överallt, även i stängda skåp och lådor. Här fästs ångspärrsplast med tejp.

5

Strömmen till slipmaskinerna hämtas ur vägguttag med 16 A säkring och det har elektrikern ordnat. Här dras sladden in högt i rummet.

TIPS: Ett fuktigt lakan samlar mycket spån.

02
Slipa kanterna först 3 Steg

1

Kolla golvet och välj sedan hur grovt slippapperet ska vara. När golvet är plant och du endast ska ta bort lack räcker det om du börjar med kornstorlek 24. Om golvet inte är lackerat kan du börja med korn 40.

2

Börja emd att slipa längs kanterna hela vägen runt med kantslipen. Välj slippapper korn 24. Det mesta tas bort medan slipen förs längs väggen. De yttersta centimetrarna tas bort medan du håller slipen vinkelrätt mot väggen.

3

I hörn och längs hinder kan det vara nödvändigt att använda en trekantsslip. Det är smart att ta bort socklarna innan du slipar för då gör det inget om den sista centimetern inte slipas bort - det döljs sedan av sockeln.

03
Fortsätt med golvet 4 Steg

1

Nu är det dags för den stora slipen. Häng upp sladden i en krok i taket så att den inte är i vägen. Se till att slippapperet sitter som det ska och att dammpåsen är på plats. Lyft valsen, starta maskinen och börja gå innan du sakta sänker valsen.

2

Lyft valsen med handtaget precis innan du kommer fram till väggen. Om valsen snurrar bara ett ögonblick medan maskinen står still gräver den ner sig. Dra maskinen bakåt innan du sakta sänker ner den roterande valsen mot golvet.

3

Skjut maskinen framåt och dra den sedan bakåt i förskjutna vändor så att golvet slipas lika mycket överallt. Efter de första vändorna försvinner lacken och därefter är det viktigt att arbeta systematiskt för att slipa golvet jämnt.

4

Då och då vänds maskinen och körs framåt mot den ände av rummet där du startade. Då får du chans att slipa ända fram till ”startväggen”. Med det grova papperet i maskinen kör du vända efter vända tills golvet är plant och träet slätt.

04
Slipa golvet slätt 5 Steg

När lacken har slipats bort och alla jack och skador försvunnit är golvet slätt och rent. Men det finns en mängd slipspår kvar och de måste tas bort för annars skulle det vara omöjligt att hålla golvet rent. Träet skulle suga till sig smuts och vatten och lackera det skulle inte hjälpa.

Slipspåren tar du bort genom att slipa golvet flera gånger med finare och finare slippapper. Det går inte att ta en genväg genom att gå direkt på slippapper korn 150 utan du måste börja med t.ex. korn 60 och fortsätta med korn 80, 120 och sedan 150. Vill du ha ett ännu slätare golv avslutar du med korn 180.

1

Dammsug hela rummet när det har slipats med det grova slippapperet. Nu är det dags att ta bort spåren efter slipningen med ett finare slippapper. Då måste all lack vara borta för annars fylls papperet snabbt med lack och måste kasseras.

2

När slippapperet har satts fast, t.ex. korn 60, slipar du golvet från ena änden till den andra. Vänd maskinen då och då för att komma fram till bägge väggarna. Fortsätt tills du inte tycker att slippapperet gör golvet slätare.

3

Nu kan du byta slippapper till ett finare. Med detta bearbetas golvet på samma sätt som med de två första slippapperen. Byt sedan till ett ännu finare slippapper och slipa färdigt med det tills det inte gör golvet slätare.

4

Nu kan du ta kanterna. Börja med korn 60, fortsätt med korn 100 och avsluta med korn 150. Den stora maskinen har ju inte kunnat slipa tätt intill kanterna, så det klarar du nu med kantslipen.

5

Du kan avsluta slipningen med korn 150 eller fortsätta med korn 180 och rent av korn 240 beroende på hur slätt du vill ha golvet och vilket träslag det är. Nu har du nog slipat i två dagar …

05
Oljebehandla golvet 4 Steg

Golvet har slipats i flera omgångar och ytan är nu sidenmatt och fullständigt slät. Men den måste skyddas för annars repas den lätt och suger lätt till sig smuts och risken för fuktskador är stor.

Ytbehandlingen kan utföras med flera produkter, exempelvis en välblandad såplösning, olja, lack eller vax - eller rent av en blandning av dessa.

Vi ska ytbehandla vårt nyslipade golv med en blandning av linolja och bivax. Olja tränger ner i träet och ger ett djupare skydd medan vaxet bildar en film på träet som skyddar det.

Blandningen tillsätts vitt pigment så att träet förblir ljust.

Det mörka, lackerade golvet har försvunnit och de ljusa brädorna förvandlar hela rummet. Efter cirka fem år oljevaxas golvet på nytt.

1

Hela rummet ska städas. Efter slipning har du ett par säckar med slipspån och det sitter mera på väggarna och i taket och på dina kläder.

VIKTIGT! Har du använt slipolja kan slipdammet självantända!

2

Fogarna rensas en gång till. Kratsa bort slipdamm från fogarna och dammsug allt som lossnar.

3

Tvätta golvet. För att få bäst resultat skuras golvet med målartvätt och tvättas med vatten i flera omgångar. Därefter ska det torka minst ett dygn.

4

Här behandlas golvet med bivax och linolja. Det ska göras i tre omgångar, som visas på bilden. De två vänstra brädorna ytbehandlas med medlet. De två i mitten torkades av efter 10 minuter. Nästa två har polerats.

Tidsförbrukning

Ett par dagar per rum.

Pris

Hyra av maskiner i två dagar och slippapper: c:a 3000 kr

Svårighetsgrad

Under slipningen måste du se till att aldrig stå still med maskinen. Utöver det är arbetet ganska enkelt och kräver bara att du byter slippapper när det behövs.

Ritning

Slipa färdigt med varje kornstorlek

Ett vanligt fel när man slipar golv är att man för snabbt byter till finare slippapper. Det gör att arbetet tar längre tid och är enormt dyrt för du använder onödigt många slippapper. Det grövsta slippapperet är det effekti-vaste och det ska därför användas för att slipa rent och få en plan yta. All lack, alla skador och jack ska bort. När det är klart handlar det uteslutande om att få bort slipspår genom att använda papper som ger finare spår. Slippapper korn 24 efterföljs av korn 40 som efterföljs av korn 80 osv. Med varje papper slipar du tills den sista vändan inte ger resultat.

Slipa färdigt med varje kornstorlek

Video

VERKTYG: Så här använder du deltaslipen

I den här videon lär du dig allt om deltaslipens arbetsuppgifter och funktioner. Slipens spetsiga nos kan komma in i hörn och vrår som andra slipmaskiner inte klarar av, men du kan också använda den till både kanter och lite större vågräta ytor.

Video

VERKTYG: Så här använder du grovdammsugaren

Dammsugaren kan mycket mer än att bara hålla rent. När den kopplas till elverktyg som t ex cirkelsåg, handöverfräs eller slipmaskin ser den automatiskt till att damm och sågspån hamnar i behållaren istället för i verkstan eller i trädgården. I den här videon lär du dig allt om dammsugarens funktioner och arbetsuppgifter.

Video

Tips & Tricks

Ett slätt golv sparar lack och håller längre

Det handlar om mycket mer än bara utseendet när yrkesmannen lägger ner så mycket tid på att få bort alla spår efter slipningen. Grova slipspår slukar enormt mycket lack eller olja och det tar dessutom längre tid att lackera golvet. Ju grövre slipspåren är, desto mer lack hamnar i spåren samtidigt som ”topparna ” endast täcks av ett tunt skikt. Golvet är ömtåligt och du kan inte skydda det med mer lack. För så snart lacken på topparna slits av så kan det tränga ner fukt till träet. Det går inte att dölja spåren med vid lack eller vit olja.

Ett golv med grova slipspår slukar massor av lack men får ändå snabbt fuktskador.

Det släta golvet skyddas mycket mer effektivt av samma mängd lack eller olja.

På ett grovt slipat golv hamnar lut och vitpigmenterad olja endast i slipspåren.

På ett slätt golv fördelas den vitpigmenterade oljan jämnt över hela golvet.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv