Skeppsgolv med genial gummifog

Glöm allt om kladdig fogmassa och tidskrävande slipning när du vill lägga ett skeppsgolv. Här fogar vi med en lös gummilist. Det blir lika snyggt men arbetet blir mycket enklare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
700 kr/m2

Intro

Skeppsgolvet med sina spännande fogar mellan brädorna är ett elegant val när man lägger golv. Framför allt i större rum. Men det krävs både kunnande och tålamod att lägga ett skeppsgolv på gammaldags sätt. Varje brädkant ska maskeras, en fogmassa ska fördelas snyggt och plant och efter torkning ska hela golvet slipas och eventuellt oljebehandlas. Det tar sin tid.

Moderna skeppsgolv läggs som flytande golv och den besvärliga - och kladdiga - fogmassan har ersatts med lösa gummilister som lätt läggs på plats.

Brädorna limmas ihop med not och spont men ska ligga löst på underlagsgolvet. Gummilisterna trycks fortlöpande fast under läggningen i lim och blir sedan liggande. En del skeppsgolv behöver inte ens limmas. De klickas ihop, och då går läggningen snabbt.

De flesta golv är ytbehandlade redan från fabrik, och det är även vårt. Vi ger det för säkerhets skull en extra oljebehandling och en polering. Golvet ska inte slipas eftersom gummilisten ligger i nivå med brädornas ovansidor.

Flera tillverkare levererar skeppsgolv med gummilist och urvalet är rätt stort när det gäller träslag - från mycket ljusa i nordisk stil till mycket mörka som påminner om ädelträ. Besök gärna flera golvaffärer eller kolla på nätet.

Vårt golv är 14 mm tjockt och lamell-limmat i tre skikt och är därför formstabilt. Varje bräda är 15 x 182 cm. Även om dina brädor har andra mått så kan du använda våra läggningsanvisningar.

Instruktion

01
Förberedelser 5 Steg

Underlagsgolvet består här av golvplywood, och på det har det tidigare legat en heltäckande matta. För att få bort den skar vi den i långa remsor, som sedan kunde dras loss. Alla gummirester från baksidan av mattan ska slipas bort från plywooden. Vi kollar också om skivorna ligger stadigt, annars skruvas de fast ytterligare i golvreglarna.

Här är golvet plant, annars hade det varit nödvändigt att plana ut det med flytspackel. Det är viktigt att underlaget är plant för risken är annars stor att skeppsgolvet knarrar.

Det är inte nödvändigt att ta bort foderlisterna runt dörrarna. De kan sågas av med en multicutter.

1

Lägg ett 200 cm vattenpass på golvet (eller en rätskiva) och kolla om golvet är plant. Skeppsgolvet tål inte större avvikelser än plus/minus 2 mm. Markera alla förhöjningar på golvet.

2

Slipa bort alla förhöjningar och rester av t.ex. lim från underlaget. En lamellslipskiva är mycket effektiv till sådan slipning. Glöm inte hörselskydd, skyddsglasögon och ansiktsmask.

3

En lamellslipskiva består av små bitar av slippapper som överlappar varandra. Väljer du korn 40 eller 60 går slipningen synnerligen fort.

4

Lägg en bit av en golvbräda ovanpå dubbelvikt skumplast och skjut in brädan mot foderlisten. Med en multicutter kan du nu såga av listen utan att behöva demontera den.

Dubbelt lager av skumplast under brädan ser till att golvet får plats.

5

Ta bort den bit som sågats av. Det går lätt med t.ex. en skruvmejsel. Nu är det tillräcklig plats under foderlisten för att du ska kunna lägga golv med ett lager stegljudsdämpande plast under den.

02
Lägg skeppsgolvet 8 Steg

Det gäller att få en så bra början som möjligt på golvet. Limma därför ihop två brädor - se principen på föregående uppslag - och låt limmet härda. Då har du en stadig och rejäl början på golvet och det är mot dessa brädor som de följande knackas fast. Var noggrann med limningen och se till att brädorna knackas ihop ordentligt. I annat fall finns risk att de glider isär och resultatet kan i värsta fall bli en springa i golvet.

1

Såga bort noten på den första brädan och lägg den så att det är 4 mm avstånd till sockeln. Var noga med att brädan ligger parallellt med väggen. Vänta med att limma tills du har justerat brädan.

Små distansbrickor av plast håller avståndet mot socklarna.

2

Brädorna i nästa rad ska förskjutas en halv längd så att inga skarvar hamnar i förlängning av varandra. Justera de två brädorna, stryk lim på not och spont och lägg i gummilisten. Spänn ihop brädorna och låt limmet härda en timme.

3

Rulla endast ut en våd i sänder av den stegljudsdämpande skumplasten, eftersom det är lätt hänt att du river sönder plasten med skorna är du kryper på golvet. Skär av plasten med vass hobbykniv.

4

Skumplasten får inte överlappa. Lägg den i stället med 5 mm avstånd till föregående våd. Tejpa sedan ihop våderna, så att de inte glider isär.

5

Stryk ut en tunn limsträng på ovansidan av sponten framför gummilisten. Limma också sponten på kortänden av föregående bräda. Limmet ska ligga längs framkanten på sponten.

6

Nästa bräda läggs på plats utanför den sista lagda raden brädor och en bit från föregående bräda. Stryk lim i noten på både långsida och kortände.

7

Tryck in brädan mot föregående bräda. Håll slagklossen mot kortänden och knacka in brädan tills limmet tränger upp vid kortänden. Knacka sedan in brädan med lätt slag längs långsidan.

8

När du kommer till väggen, ska du vända brädan så att noten ligger mot väggen. Lägg sedan brädan upp över föregående bräda, markera skarvlinjen och lägg till 4 mm. Såga sedan av brädan, vänd den, lägg på lim och knacka fast den.

03
Avslutningen 3 Steg

Det finns ett stort urval smyglister att välja bland, även vitmålade. Här måste vi välja en list som är så bred att den täcker springan mellan brädorna och sockeln. Vi kunde också ha tagit bort sockeln och monterat den på nytt - ovanpå golvbrädorna.

Men även då skulle det ha varit nödvändigt att täcka springan mellan sockel och golv med en smyglist.

Även om vårt golv är oljebehandlat från fabriken, så ger vi det en lätt oljebehandling eftersom den gör ytan tåligare. Vill du inte olja kan du använda en skyddspasta eller liknande.

1

Nu kan du ta bort distansbrickorna som under hela arbetet har sett till att avståndet mellan golvbrädorna och sockeln varit 4 mm.

2

Fäst smyglisterna. Det går snabbt om du har en dyckertpistol. Se till dyckerterna går in i sockeln, inte i golvet. En annan lösning är att fästa dem med lim.

3

Vi polerar golvet med olja som läggs på med bomullstrasor på endast ett par kvadratmeter i sänder. När oljan fått torka en kvart torkas överskottet av och sedan poleras golvet med maskin.

Material

• Golvbeläggning och gummilister
• 2 mm stegljudsdämpande underlag av skumplast

Dessutom:
• Vattenfast lim
• Dyckertar
• Ev. golvolja
• Tejp

Specialverktyg

• Multicutter
• Ev. dyckertpistol
• Slagkloss och baksmälla
• Ev. polermaskin

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

500–700 kr/kvadratmeter

Ritning

Så här lägger du brädorna

Golvet är flytande vilket innebär att det inte limmas eller spikas på underlaget. Däremot ska brädorna limmas i not och spont. Lägg först en tunn limsträng längst in på spontens ovansida och en längs spontens framkant.

Forsätt med en limsträng i noten och skjut ihop brädorna. De ska ev. knackas ihop med försiktig slag med hammare på slagkloss. Limmet gör golvet tätt och minskar risken för knarr. Slutligen läggs gummilisten i noten.

Så här lägger du brädorna

Video

TIPS: Kolla golvet med ett vattenpass

TIPS: Skydda klickgolvet med en slagkloss

VERKTYG: Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv