Lätt
Svår

Skeppsgolvet med sina spännande fogar mellan brädorna är ett elegant val när man lägger golv. Framför allt i större rum. Men det krävs både kunnande och tålamod att lägga ett skeppsgolv på gammaldags sätt. Varje brädkant ska maskeras, en fogmassa ska fördelas snyggt och plant och efter torkning ska hela golvet slipas och eventuellt oljebehandlas. Det tar sin tid.

Moderna skeppsgolv läggs som flytande golv och den besvärliga – och kladdiga – fogmassan har ersatts med lösa gummilister som lätt läggs på plats.