Hur ska jag lägga brädorna?

I kvadratiska rum är det bäst att brädornas längdriktning pekar mot fönstret.

PROBLEM:

Jag har blivit lite osäker på hur jag bäst bör lägga brädorna i det nya golvet. Ska de ligga längs med rummet eller tvärs över det?

LÖSNING:

Om du ska lägga golv i ett rum som är rektangulärt så blir det snyggast om brädornas längdriktning följer rummets längdriktning.

Om rummet däremot är kvadratiskt är det klassiska sättet att lägga brädorna längs med det ljusinfall man får från fönstret. Om det finns flera fönster så kan du lägga brädorna mot det ena eller det andra – det har ingen betydelse.

Om det inte finns något undergolv så att brädorna ska läggas direkt på reglarna, så måste du ju lägga brädorna vinkelrätt mot reglarna. Om du inte tycker detta blir bra, föreslår vi att du först lägger ett undergolv.

Ljust eller mörkt golv?

Ett ljust golv, t.ex. av ask, furu eller ek, ger mer ljus till rummet och är ofta ett bra och säkert val. Men du kan också lägga ett mörkt golv, t.ex. körsbär, men det ser bättre ut i ett stort rum med mycket dagsljusinfall.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv