Massivt golv till lågpris

Varför lägga ett laminatgolv när du kan få ett massivt trägolv för samma pris? Trä ger dig många fördelar och golvet kan läggas på nästan alla underlag.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
100 kr/m2

Intro

De stora byggvaruhusen erbjuder trägolv av olika kvaliteter och till olika priser. Här har vi hittat ett golv i ekonomiklass för endast 99 kr per kvadratmeter, och det är faktiskt billigare än ett laminatgolv.

När man väljer ett trägolv får man flera fördelar. Det är mjukare och skönare att gå på. Man får en ren naturprodukt, och ytan kan slipas om det skulle bli nödvändigt. Slutligen får man en mer praktisk lösning, eftersom trägolv kan belastas med tunga skåp och garderober när de inte läggs flytande.

Ett klickgolv eller laminatgolv kan visserligen vara starkare, men när golvet läggs flytande får man inte ställa tunga saker på det, för då kan det inte röra sig (arbeta ) när luftfuktigheten ändras. Om golvet inte kan röra sig fritt, bildas det snabbt sprickor i det. Nackdelen med ett massivt trägolv av furu eller gran är att det inte är så slitstarkt och att det är tjockare än laminatgolv och klickgolv. Det finns ju inte alltid tillräcklig bygghöjd för att lägga ett trägolv ovanpå ett annat underlag.

Brädorna skruvas fast

Både klickgolv och tunna trägolv läggs på ett undergolv, i regel ett befintligt golv eller spånskivor.

Den stora skillnaden mellan golven är att trägolv skruvas eller spikas fast i underlaget, medan klickgolv och laminatgolv läggs löst. Brädorna limmas ihop i alla kortändar. Vi hade ett spånskivegolv som underlag och kunde lägga det billiga furugolvet utan några problem.

Det fanns gott om plats under dörrar och vid trösklar.

Det finns flera kvistar i golvet, men tillverkaren har garanterat att de sitter fast och inte lossnar när brädorna kommer in i rumsvärmen.

Instruktion

01
Förberedelser 3 Steg

När du lägger ett trägolv på ett fast underlag, t.ex. ett gammalt brädgolv eller som här spånskivor, kan du lägga brädorna åt vilket håll du vill. Kan du lägga dem från vägg till vägg utan skarvar, så får du ett extra snyggt resultat.

Underlaget ska vara torrt, rent och stabilt. Det får inte ge med sig. Det ska också vara plant och utan svackor. De flesta trägolv kan läggas om underlaget är så plant att det är högst 2 mm skillnad på en 2 meter lång sträcka, motsvarande 0,6 mm inom 25 cm.

Kolla att underlaget är plant med ett 2 m vattenpass, aluminiumprofil eller rak bräda och en tumstock.

1

Ta bort alla ojämnheter från golvet. En spackel är bra till att ta bort spackelmassa och färg som har spillts. Känn efter så att det inte sticker upp spikar eller skruvar. Är underlaget ojämnt ska du spackla eller slipa det plant

2

Kontrolla att rummet är vinkelrätt. Sätt ett märke 150 cm ut från den vägg där du har tänkt börja läggningen. Markera linjen med snörslå. Det är din kontrollinje under läggningen.

3

Lägg den första brädan löst längs väggen. Med små distansbrickor av masonit håller du ett avstånd mellan väggen och brädan på 5-7 mm. Kolla att avståndet till kontrollinjen är lika stort hela vägen längs brädan. Vi har först lagt ett stegljudsdämpande underlag på golvet.

02
Lägg golvet 4 Steg

Det första brädan läggs med noten in mot väggen och skruvas fast. Glöm inte att det ska vara luft mellan brädan och väggen. På långsidan ska det vara minst 5-7 mm. Mellan brädornas kortändar och väggen kan det vara lite mindre avstånd, ett par millimter.

Brädorna kan spikas eller skruvas fast. Om du föredrar att spika, så ska spikhuvudena försänkas med spikdrivare. Vi har här valt att skruva fast brädorna, och det görs med specialskruv för golv. Den är lång och smal och har försänkt huvud.

1

Sätt golvskruven i vinkeln mellan spont och bräda och dra fast den snett neråt. Vinkeln ska vara cirka 45 grader. Nästa skruv placeras högt 60 cm bort.

2

Fortsätt monteringen. Kom ihåg att hela tiden kolla avståndet till kontrollinjen längs hela brädan.

TIPS: Om du måste skarva några brädor, så bör du limma dem i kortändarna.

3

De sista hela brädorna kan inte knackas fast med slagkloss. Här har man nytta av en baksmälla, eller klackjärn som verktyget heter. Lägg järnet på en kloss så att golvet skonas när du slår fast den sista brädan.

4

Det sista brädan kan inte skruvas fast på samma sätt som resten av brädorna. Den ska i stället skruvas fast uppifrån. När brädan har pressats på plats förborrar du så nära väggen som möjligt och fäster brädan med skruvar.

Material

• Golvbrädor, här 14 x 117 mm furu
• Golvskruvar
• Lack eller olja
• Distansbrickor av plast eller masonit

Specialverktyg

• Kap- och geringssåg
• Klackjärn (baksmälla)
• Ev. snörslå och rätbräda

Tidsförbrukning

Själva läggningen klaras av på en dag, men brädorna ska först acklimatiseras och efteråt ska de ytbehandlas.

Pris

Massivt trägolv i ekonomiklass kan köpas för 100 kr per kvadratmeter. Kostnad för lim, skruvar och ytbehandling tillkommer.

Svårighetsgrad

Med rätt verktyg och rätt skruvar är det ganska lätt att lägga ett massivt trägolv.

Tips & Tricks

5 fina tips när du lägger golv

Hur får man den sista brädan på plats? Hu länge ska brädorna acklimatiseras? Hur lägger man dem i förband? Det är några av de frågor som vi här svarar på.

Brädorna ska acklimatiseras. Vänta med att öppna förpackningen tills brädorna ligger i det rum, där de ska läggas. Låt dem sedan ligga minst tre hela dygn i normal rumstemperatur. Då kan du vara säker på att både underlag och golvbrädor har samma temperatur och fuktighet.

Använd en slagkloss. Det går ofta lite trögt att pressa in sponten i noten och det hjälper att slå ihop brädorna. För att inte skada brädan som ska på plats, behöver du en slagkloss gjord av en spillbit av de brädor du lägger. Kolla avståndet till linjen när brädan pressas på plats.

Lägg brädorna med förskjutna skarvar. Om brädorna inte är så långa att de räcker från vägg till vägg, så måste du skarva. Men tänk då på att alla skarvar ska vara förskjutna. Den sista brädan i första raden bör inte vara kortare än 60 cm och det ska vara minst 60 cm mellan skarvarna. Ofta kan du lägga brädorna så att du börjat rad två med överskottet från rad ett osv. På så sätt minimerar du spillet. På teckningen ser du hur brädorna kan läggas.

Limma kortändarna. Om kortändarna är notade och spontade ska de limmas ihop. Men det är endast kortändar som ska limmas. Lägg aldrig lim längs långsidorna. Limsträngen läggs på notens undre sida.

Den sista brädan. När du lägger den sista brädan mot väggen, läggs en bräda exakt ovanpå den senast lagda. Därefter läggs ytterligare en bräda, men den ska skjutas in mot väggen (med 5-7 mm avstånd). Dra ett streck längs kanten av brädan på den mittersta.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv