Så lägger man ett massivt trägolv.

Här ska hantverkaren visa hur man lägger ett massivt plankgolv på reglar.I demonstrationen lägger vi ett 22 mm tjockt furugolv på en gjuten platta.

Liksom med andra golv är underlaget avgörande för ett bra resultat. Det gäller både vilken fuktspärr som används och vilken typ av läkt som används. Det kräver precision och noggrann mätning. På en gjuten platta ska man först lägga en fuktspärr på minst 0,2 mm. Använd endast godkänd byggfolie, som är dokumenterat diffusionstät och åldersbeständig.

Släpp upp folien ca 10 cm på väggen så att uppstigande fukt passerar ut bakom fotlisten och inte upp genom golvet. Nu mäter vi ut för golvreglarna. Golvet är knappt 2,5 meter brett och med ett centrumavstånd mellan reglarna på max 60 cm ger det fem reglar med ett inbördes avstånd på ca 50 cm. Ett mindre regelavstånd ger ett ännu stabilare golv.Reglarnas placering markeras på väggen.

Vi använder här godkända furureglar med en bredd på mins 45 mm. De ska både ha skarpa kanter och vara hyvlade på den sida som vänds upp mot golvplankorna. Den första regeln läggs på plats och höjden på det färdiga golvet markeras. Här blir höjden 12 cm över betonggolvet, vilket passar ihop med dörröppningen.

Det nedre röda strecket visar hur högt regeln ska placeras för att regeln plus golvtjockleken tillsammans når önskad höjd. Regeln klossas upp i hela sin längd och vägs av. Därefter sätts en markering, exempelvis 20 cm över regeln. Med hjälp av ett slangvattenpass blir det nu en enkel sak att överföra måttet till motsatt sida rummet. När vi nu markerar 20 cm nedanför märket får vi regelns höjs och kan kontrollera att allt är helt i våg. Metoden är enkel och exakt. Regeln klossas upp på motsatt sida på samma sätt som innan. Det är viktigt för det slutliga resultatet att du är noggrann med förberedelserna.

Så fort reglarna är avvägda bör du låsa kilarna mot regeln med en skruv dragen på snett genom både regeln och kilarna. Då kan du vara säker på att uppklossningen ligger fast, även om du råkar peta till regeln.Lägger man ett vattenpass tvärs över de yttre reglarna, som har klossats upp blir det en enkel sak att justera övriga reglar. Det är bara att trycka ihop kilarna så att regeln kommer upp i höjd.

Vill du undvika kalla fötter bör du isolera mellan reglarna. Här använder vi 50 mm mineralull som skärs till så att den passar mellan reglarna.Den första golvplankan läggs på plats med 12 mm avstånd till väggen. Men lämpligt avstånd varierar mellan olika golv. Kontrollera med tillverkaren.

Plankan görs fast med en skruv så nära kanten att den senare döljs av fotlisten.I framkant görs plankan fast med en skruv i fjädern. Genom att lägga an ett vattenpass eller ett rätbräde kontrollerar hantverkaren att plankan är rak. Därefter görs den fast i ändarna. Man kan behöva tvinga plankan på plats. Den första plankan kan tryckas på plats med exempelvis en kofot.

Har du varit noga med placeringen av reglarna och vid läggningen av den första plankan kommer resten av golvläggningsarbetet att gå ganska snabbt. Följande plankor läggs på plats med hjälp av en slagkloss så att fogarna blir helt täta. Alla plankor görs fast med en skruv genom fjädern i varje regel. Så fortsätter arbetet tills hela golvet är lagt. Arbetar du effektivt kan du räkna med att få lagt omkring 10 kvadratmeter golv på en arbetsdag.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv