Om du vill lägga trägolv är parkett ofta den enda lösningen och mycket ofta också den bästa lösningen. Tekniken att täcka golvet med många små bitar av trä gör att man för ett rimligt pris får det vackraste, renaste och mest utsökta träslag på sitt golv.

Ju mindre stavarna är, desto lättare är det att undvika kvistar och svaga punkter i träet, desto mindre spill bildas och desto lägre blir priset för ett felfritt golv. Dessutom har parkettgolvet genomgått en snabb utveckling, och i dag har man under den eleganta ytan funnit på en rad olika sätt att förena de små stavarna till ett starkt golv.

Det ger många möjligheter, men också begränsningar. Du har nog en idé om hur ditt golv ska se ut, men de 13 punkterna på dessa sidor ger dig chansen att hitta det rätta golvet, tekniskt och ekonomiskt.