Lägg rätt parkettgolv

Massiva bokstavar sammanfogade i vackert fiskbensmönster eller blixtsnabbt ihopklickade lamellgolv? Studera de 13 punkterna här innan du väljer ditt nya parkettgolv.

Om du vill lägga trägolv är parkett ofta den enda lösningen och mycket ofta också den bästa lösningen. Tekniken att täcka golvet med många små bitar av trä gör att man för ett rimligt pris får det vackraste, renaste och mest utsökta träslag på sitt golv.

Ju mindre stavarna är, desto lättare är det att undvika kvistar och svaga punkter i träet, desto mindre spill bildas och desto lägre blir priset för ett felfritt golv. Dessutom har parkettgolvet genomgått en snabb utveckling, och i dag har man under den eleganta ytan funnit på en rad olika sätt att förena de små stavarna till ett starkt golv.

Det ger många möjligheter, men också begränsningar. Du har nog en idé om hur ditt golv ska se ut, men de 13 punkterna på dessa sidor ger dig chansen att hitta det rätta golvet, tekniskt och ekonomiskt.

3. Så läggs golvet

Du måste göra klart för dig hur underlaget till ditt parkettgolv ska byggas upp innan du bestämmer dig för hur parketten ska se ut.

Närdu väljer parkettgolv måste du först ta reda på hur det gamla golvet är uppbyggt och hur mycket plats du har i höjdled. Om du har ett plant, bärande underlag kan du lägga i stort sett vilken parkett som helst. Allt efter underlag och önskemål kan du limma, skruva eller spika fast din parkett direkt på underlaget eller lägga den flytande. Om ditt undergolv är ojämnt eller lågt kan du täcka det med skivor som du lägger parkettgolvet på. Om du står där med enbart bjälkar i golvet kan du ändå lägga parkett. Det kräver att stavarna antingen är samlade i brädor, så att de klarar att bära själva eller att du först lägger ett bärande undergolv.

HELLIMMAD PARKETT

Golvet limmas på ett fast underlag, som kan vara betong, skivor eller brädor. Om det finns behov av att rätta till, höja eller ljudisolera underlaget pålimmas först ett mellangolv av skivor. Används oftast till massiva parkettgolv.

FLYTANDE GOLV

Troligen det vanligaste parkettgolvet i dag. Det flytande parkettgolvet läggs på ett bärande golv av brädor, skivor eller betong utan att fästas. Oftast läggs det på ett ljuddämpande material, ev. med fuktspärr.

LIMMAT PÅ ETT FLYTANDE LAGER

Parketten limmas på ett flytande mellangolv av ihoplimmade skivor. Det kräver ett alldeles plant undergolv och gör det enkelt att lägga en fuktspärr mellan betong och trä där det är svårt att limma och där du vill ha en fuktspärr, t.ex. på ett källargolv.

SJÄLVBÄRANDE GOLV

Parkett samlad i brädor, som är minst 22 mm tjocka och 120 cm långa, kan ofta läggas direkt på ett bjälklag. Kortändarna limmas ofta i not och spont och brädorna spikas eller skruvas fast på de bärande bjälkarna.

4. Enkel stavparkett och lamellparkett

De allra flesta parkettgolven läggs idag i form av stora brädor, men massiva parkettstavar kan vara det rätta för dig.

För 50 år sedan lades de vackert utformade fiskbensmönstrade parkettgolven alltid av massiva stavar. I dag byggs de flesta parkettgolven upp av lamellparkett. Här är stavarna samlade i cirka 2 meter långa brädor, och stavarna utgör bara de översta 3-5 millimetrarna av brädan. Det är enkelt, det är billigt och det går blixtsnabbt, därför att de allra flesta golven med lamellparkett läggs som flytande golv. Båda metoderna har sina fördelar. Du kan utan vidare ställa tunga möbler på fastlimmade stavar, medan flytande golv ska kunna röra sig lite. Tjocka brädor kan ligga direkt på balkar och reglar. Stavparkett kan läggas i många olika mönster. Lamellbrädor är lätta att byta ut. Och så finns det kombinationer mellan de två typerna.

Ett sätt att utnyttja de tekniska fördelarna med den klassiska stavparketten är mosaikparketten. Den består av massiva stavar, som är mindre och tunnare. De finns på nät eller papper, så att de snabbt kan limmas fast. de varken har not eller spont kan de slipas lika djupt som tjockare stavar.

Detta är dagens parkettgolv - inte minst för gör-det-självaren. Brädorna är vanligen 20 cm breda och 2 m långa och har på ovansidan två eller tre rader parkettstavar. De är enkla och snabba att lägga och de underliggande lagren av trä eller träfiber gör dem mycket formstabila.

Stavar av massivt trä är det klassiska. Stavarna limmas ofta fast och rörelserna i träet fångas upp av de många fogarna, som garanterar en tät och stabil yta. Det finns otaliga mönster men de tar lång tid att lägga och kräver både noggrannhet och erfarenhet.

Parkettbrädor är enkelt uttryckt klassiska parkettstavar som limmats ihop till ett par meter långa brädor med två eller tre stavar i bredd. läggs betydligt snabbare än enkelstavar och de är oftast tillräckligt tjocka och långa för att kunna läggas direkt på reglar och balkar.

Nästan all lamellparkett säljs med stavarna liggande parallellt i enkla förband, men man kan lägga många klassiska parkettmönster utan att använda enkelstavar. Här ser du ett holländskt mönster med långa brädor, och man kan även lägga fiskbensmönster.

5. Välj trä med gott samvete

Om du vill försäkra dig om att regnskogen inte ödeläggs för att du ska få ett golv att gå på, så väljer du ett nordiskt träslag. Furu, ek, bok, ask - det finns många möjligheter. Samtidigt blir det mindre transporter. Om du vill ha ett tropiskt träslag kan du titta efter FSC-märket. Det är den bästa garantin för att skogarna är skötta på ett hållbart sätt. Det är dock inte alltid möjligt att hitta FSC-märkta träslag, men du kan alltid kontrollera om Världsnaturfonden (WWF) har godkänt träslaget som miljövänligt.

7. Försök lägga parketten i mönster

Med små massiva stavar i parketten kan man lägga mönster och med tiden har det utvecklats många fasta mönster. Enkla förband med parallella stavar och klassiska fiskbensmönster med stavarna vinkelrätt mot varandra kan lätt varieras, och genom att lägga in korta stavar och andra träslag öppnas för nya mönster. Men det krävs ofta stavar med not och spont vänd åt olika håll. Lamellparkett har nästan alltid förband, men också fiskbensparkett finns som lamellparkett.

Fiskbensmönster

Hercules

Trippel fiskbensmönster

Holländskt mönster

Engelskt mönster

Förband med bård

9. Så lägger du parketten

Det har blivit allt lättare att lägga parkett och de nyaste golven klickas helt enkelt ihop, en bräda i taget.

De flesta parkettgolv är så lätta att lägga, att du som är en någorlunda duktig hemmahantverkare inte behöver välja golv med utgångspunkt från hur det ska läggas. Enda undantaget är de lösa parkettstavarna. De kräver övning eller att du får hjälp i början.

Klickgolv är klart de enklaste. De sätts ihop utan lim, spik eller skruv på ett bärande golv. De avancerade profilerna på not och spont låser brädorna i varandra när de slås eller vippas in i varandra.
Metallskenor ger ett golv som också klickas ihop. Skenor används när brädorna är för tunna för att få plats med avancerad not och spont som är självlåsande.
Bågfogar är nog lite mer komplicerade, men också här sätter du utan lim blixtsnabbt ihop ett flytande golv. Används framför allt på massiva brädor.
Limmade fogar används också för att bygga upp flytande golv. Det tar dock längre tid att lägga än ett klickgolv. En styrka är att fogarna inte släpper in vatten.
Lim, spik eller skruv på underlaget kräver en lite större insats, men ger ett stabilt och ljuddämpande golv.

Den lilla tungan längst ner får noten att låsas fast i sponten. Superenkelt och snabbt.

Lösa bågar på massiva parkettbrädor, men ändarna bör limmas ihop.

Det tar tid att limma/spika fast stavarna i undergolvet och stavparkett kräver övning.

Skenan låser brädorna på samma sätt som klicknoten. Används på tunna parkettbrädor.

Enkelstavar och massiva parkettbrädor kan limmas ihop till flytande golv.

SE UPP NÄR DU LIMMAR

Du kan inte göra både och när du lägger parkettgolv. Flytande golv ska röra sig fritt från underlaget, lösa stavar ska röra sig fritt från varandra. Du kan därför inte både limma i fogarna och mot underlaget.

10. Massiva stavar, lamell och laminat

När du ska avgöra hur mycket ”äkta trä” det ska vara i ditt parkettgolv har du tre grundtyper av parkettgolv att välja mellan.

Massiv parkett
Vid massiv parkett betalar du för "äkta" trä rakt igenom. Det märks mer på ljudet än det syns, och mycket av kvaliteten ligger i att man är medveten om den. Och den håller nödvändigtvis inte längre, för den kan bara slipas tills man närmar sig not och spont.

Lamellparkett
Lamellparkett består av tre lager. Ett slitlager av det fina träslaget, en kärna att billigare trä eller spånskiva och ett tunt lager faner. Parketten har alltså mindre av det ”äkta” träslaget men är mycket formstabil vid växlande fuktighet och kan fås som klickgolv.

Laminat
Laminatgolvet liknar parkett men består av träfaner med ett slitlager av konstfiber.

Klassisk kvalitet och klassiskt hantverk i fiskbensmönster.

11. Begränsa ljudet

När du väljer parkett bör du också fundera över vad golvet betyder för ljudnivån i rummet - och i övriga rum i huset. Man skiljer mellan två slag av ljud. Bullernivån i det rum där det nya golvet lagts kallas rumsklang. Det buller, som via väggar, rör osv. hörs i husets övriga rum, kallas stegljud.

Rumsklang
En del buller försvinner när rummet möbleras. Ett golv som är limmat eller fastspikat på underlaget ger dock alltid mindre buller än ett flytande golv - även om detta ligger på ett ljuddämpande underlag. När det gäller buller är det alltid en fördel att limma, spika eller skruva fast golvet även om du valt ett golv som kan läggas utan lim, spik eller skruvar. I gengäld förlorar du klickgolvets flexibilitet att kunna läggas om eller flyttas till ett annat rum. Och du ska alltid följa bruksanvisningen när du lägger ett golv.

Stegljud
För att minska bullret i angränsande rum (speciellt rummet under) kan man lägga det nya golvet på ett underlag av filt, folie, skumplast, plast eller gummikork. Tumregeln är att ljuddämpningen ökar i takt med underlagets tjocklek - men det gör också kostnaden.

13. Golv med plats för förnyelse

När du bedömer hur tjockt ditt golv ska vara bör du i första hand ta hänsyn till dörrarna så att du kan öppna och stänga dem. Tänk också på att ett tjockt golv ligger betydligt stadigare, nästan orörligt och dämpar ljud bättre.

Massiva golv kan inte alltid slipas mer än lamellgolv för noten sätter en gräns.

Med 3-5 mm slitlager kan du också försiktigt slipa ett klickgolv med fiberkärna.

Golvläggarens tips

SÖRJ FÖR ETT PLANT UNDERLAG

Parkettgolv kräver vanligen att ojämnheterna är mindre än 2 mm mätt över 2 m. Om de är större måste du räta upp golvet genom att slipa av toppar och fylla igen hål.

BJÄLKAR OCH REG-LAR I SAMMA PLAN

Kravet på ett plant underlag för parkettgolv gäller också om du lägger golvet - eller undergolvet - på bjälkar eller reglar. Reglarna och bjälkarna rätas upp med klossar eller kilar.

LÄNGS MED RUMMET

När du lägger ett självbärande parkettgolv direkt på golvbjälkar måste brädorna gå tvärs över bjälkarna - men med stavar har du fritt val. I avlånga rum är det ofta vackrast att lägga stavarna så att de följer längdriktningen. Om rummet är kvadratiskt blir resultatet bäst om du lägger dem i ljusets infallsriktning.

TANDSPACKELN GER STAVARNA BRA FÄSTE

När du limmar fast ditt golv ska du dra ut limmet på underlaget med en fintandad spackel avsedd för limmet. Dels försäkrar du dig då om en bra kontakt med underlaget, när limmet dras ut i vågor, dels drar spackeln ut lika mycket lim överallt. Det förutsätter dock att du hela tiden håller spackeln i samma vinkel.

UTGÅ FRÅN MITTEN

Innan du börjar lägga ditt nya golv är det viktigt att räkna ut hur bred den första brädan ska vara så att du kan nå fram till den motsatta väggen med en bräda som är ungefär lika bred. Du kan rätta dig lite efter möbler och dörrar, så ta god tid på dig för att mäta och provlägga innan du lägger den första raden.

LACKA OCH OLJA MED RAK RYGG

Om golvet ska lackeras eller oljas går det snabbast och är mest skonsamt för ryggen om du sätter en korthårig och tvättad rulle på ett långt skaft. Det är samtidigt lättare att få en jämn fördelning när du ser golvet på lite avstånd.

OLJAN SKA POLERAS

Om du vill olja in ditt golv är en rondellslip till stor hjälp. Maskinen arbetar in oljan väl i trävirket och ger en enhetlig och hållbar yta. En rondellslip kan du hyra där du köper golvet eller på närmaste byggmarknad. Rondellslipen har du också behov av när du ska planslipa nylagd parkett.

IN UNDER DÖRRFODREN

Du kan lägga ditt golv ut till socklarna och täcka med en list. Men vid dörrar sågar du av fodren och skjuter in golvet under.

UNDVIK SPILL

Genom att börja nästa rad med den bit du sågade bort från den sista brädan i föregående rad kan du nästan helt undvika spill. Du måste dock se till att skarvarna inte ligger för nära varandra i närliggande rader. Läs mer om att undvika spill på www.gds.se/golv.

EN BRÄDA I TAGET

Med de nya klicksystemen kan du lägga en bräda i taget där du tidigare först måste foga ihop en hel rad. De nya ändfogarna låses antingen av ett fjädersystem eller av brädorna i nästa rad.

SKÄR BORT LÅSET FRÅN KLICKGOLVET

Där du inte kan komma åt att klicka ihop brädorna, t.ex. under ett värmeelement eller där golvet ska in under en panel, klarar du problemet genom att skära bort låset i klicksystemet och i stället limma fogen.

SISTA BRÄDAN

Den sista brädan sågas till på längden med ett snett sågsnitt. Det ger lite mer plats. För att kunna slå ihop de sista brädorna kan du behöva en s.k. baksmälla, ett verktyg som griper tag om kanten på den yttersta brädan och sedan slår du på verktygets andra ände.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv