Lägg klickgolv med fin akustik

Vinylkorkgolvets mjuka korkskikt och isoleringsskivorna under gör att bullret hålls på en minimal nivå – både i rummet där det läggs och i våningen under.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
500 kronor per m²
Klickgolv

Är du noggrann med den första raden och anpassningarna vid dörrar, rör och annat, så går resten som en dans.

Intro

Det kan vara en bra idé att tänka in akustiken, om du ska lägga ett nytt golv. Särskilt om det, som här, ska läggas på en övervåning där eventuella stegljud ofta kan höras i våningen under.

Vi har därför valt ett vinylkorkgolv. Ytan liknar trä, men jämför du med ett klassiskt trägolv gör kombinationen av vinyl och kork golvet mjukare och bidrar därför till att dämpa bullret.

LÄS OCKSÅ: Vil du læse mere om klikgulv? Her har vi samlet alle vores artikler om klikgulv.

För att förstärka de ljuddämpande egenskaperna, har vi också valt att lägga ett underlag av isoleringsskivor som dessutom bidrar till att hålla värmen.

I denna beskrivning visar vi hur du:

 • gör förarbetet
 • lägger det ljuddämpande skiktet
 • lägger golvet i förband
 • sågar fina snitt
 • anpassar vid lister
 • lägger sista golvraden utan att förstöra golvet eller göra märken på väggen.

Instruktion

Så förbereder du för att lägga golv

Innan du börjar klicka ihop golvet är det några saker du bör ha koll på. De här sakerna gör det enklare att lägga golvet och ger ett bättre resultat.

1. Anpassa det nya golvet. Öppna förpackningarna med klickgolvet och placera dem i rummet där golvet ska läggas. Hur länge de ska ligga här framgår av förpackningen.

2. Kontrollera med en rätskiva om underlaget är tillräckligt plant. Uppfyller det inte golvföreskrifterna ska underlaget först riktas upp eller jämnas till.

3. Mät så att du försäkrar dig om att den sista raden med brädor blir minst 5 cm bred. Om det är nödvändigt kan du starta den första raden med en halv bräda eller endast skära bort några centimeter.

4. Hitta en rak linje att sikta efter, så att golvet inte blir skevt.

5. Glöm ej fuktspärr, om så behövs. Detta kan vara aktuellt om det nya klickgolvet ska läggas ovanpå ett betonggolv.

Lägg det ljuddämpande skiktet

De ljuddämpande isoleringsskivorna är tillverkade av träfiber, och de är lätta att skära till med en hobbykniv.

Innan du lägger ut den första raden med skivor ska du försäkra dig om att du har en rak linje att rikta ditt golv efter. Är väggen inte helt rak kan du eventuellt dra ett kritstreck på golvet.

1

Den första raden skivor läggs ut på undergolvet. Isoleringsskivorna ska ligga ända intill väggen.

2

Den sista isoleringsskivan skärs till med en hobbykniv så att skivan helt stöter i väggen.

Lägg den första raden

När du ska lägga klickgolv är det viktigt att du har avstånd till väggen, så att golvet kan röra sig. Avståndet varierar lite från tillverkare till tillverkare, men som tumregel ska du räkna med 1,5 mm per meter golv som du ska lägga - dock minst 6 mm.

Bredden på den första raden ska dessutom säkerställa att den sista raden inte blir smalare än 5 cm.

Var noggrann med att få lagt den första raden, eftersom det är den som bestämmer hur resten av golvet blir.

1

Sponten skärs av på den första raden, eftersom den ska vara riktad in mot väggen. Här är den så mjuk att det kan göras med en hobbykniv. Använd annars sticksåg.

2

Den första raden klickas ihop med hela längder. Typen här ska läggas från höger till vänster. Golv från andra tillverkare ska läggas från vänster till höger.

3

Avståndet till väggen säkras med små klossar. Vi använder glasklossar, men små bitar av masonit går lika bra. Lägg klossarna i skarvarna med ett avstånd på 60-70 cm.

4

Mät upp den sista brädan och skär till den med en sticksåg. Lägg en avståndskloss mellan väggen och tumstocken för att få helt rätt mått.

5

Den sista brädan vickas på plats när den har skurits till. Kom ihåg att lägga avståndsklossar både i skarven och mot väggen.

Följande rader läggs i förband

För att garantera ett starkt och stabilt golv är det viktigt att det läggs i förband. Det vill säga att skarvarna på varje rad ska vara förskjutna med minst 30 cm och väldigt gärna mer.

För att minska spill börjar rad två med den avskurna biten från den första raden. Ger det inte det önskade förbandet, startar man den andra raden med en halv bräda. Det avskurna från första raden används då på rad tre. Det avskurna från andra raden används på rad fyra osv.

1

Följande rader läggs så att ett förband på 30 cm säkras. Om det kan gå jämt upp, undviker du spill genom att börja varje rad med den avskurna biten från förra raden.

2

Knacka varje rad på plats när den har lagts. Använd en slagkloss som fördelar trycket jämnt så att golvet inte förstörs.

Anpassa vid listen

När listen ska anpassas till den nya golvhöjden, görs detta enklast och snabbast med ett multiverktyg. Har du inte tillgång till ett sådant verktyg, kan det göras med en såg eller ett stämjärn.

När du skär ska du komma ihåg att ta hänsyn till bladets tjocklek. Annars kommer du att få ett mellanrum på 2-3 mm i botten på listen.

1

Korta av fodret genom att lägga lämpliga avståndsklossar under bladet. Vårt vinyl- och värmegolv har en tjocklek på 17,5 mm. Höjden på klossarna är därför 15 mm, så att hänsyn tas till bladets tjocklek.

2

Brädan passas in så att den både följer väggen under listen och samtidigt når in under dörrens nederkant. Det görs genom att klicka på brädan, rätta till den och passa in den med en sticksåg.

3

Sponten skärs bort på ca 20 cm av det redan lagda golvet med en hobbykniv. Följande bräda kan nämligen inte vickas på plats på grund av listen.

4

Där sponten har avlägsnats påförs vitt trälim. Detta görs för att hålla ihop brädorna ordentligt.

5

Golvbrädan skjuts in under fodret och vickas tills den kommer på plats. Därefter knackas brädorna ihop med en slagkloss.

Avsluta med den sista raden

När den sista raden ska skäras till är det viktigt att du tar hänsyn till eventuella ojämnheter i väggen. Man mäter därför i ändarna och efter varje halvmeter. När du mäter är det viktigt att du kommer ihåg att det ska vara ett mellanrum till väg gen längs hela vägen. Använder du avståndsklossar redan när du mäter, slipper du att dra av det avståndet senare.

1

Mät upp för den sista brädan genom att först placera en avståndskloss mot väggen. Måtten tas i bägge ändar och efter varje 50 cm, och markeras på brädan som ska sågas till.

2

Sträcka upp mellan de markerade måtten så att du har något att såga efter hela vägen.

3

Brädorna vickas på plats. Om du har varit noggrann med uppmätningen från start, kommer den avslutande raden att vara minst 5 cm bred.

4

Knacka den sista raden på plats. Detta bör alltid göras med ett slagjärn, eftersom du annars riskerar att förstöra både golv och vägg.

Material

 • Vinylkorkgolv
 • Isoleringsskivor/akustikplattor
 • Glasklossar, masonitskiva eller annat som avståndsklossar

Specialverktyg

 • Slagjärn
 • Slagkloss

Tidsförbrukning

Om underlaget är plant kan golvet läggas på en dag.

Pris

Ca 500 kr per m²

Svårighetsgrad

Är du noggrann med den första raden och anpassningarna vid dörrar, rör och annat, så går resten som en dans.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv