Så får du dit den sista plankan

Den sista plankan kan vara svår att få på plats vid väggen. Men gör som hantverkaren visar, så går det lättare.

Börja med att lägga plankan ovanpå den näst sista, i flukt med fogen. Lägg nu ytterligare en planka ovanpå och för in den mot väggen. Den sista plankan läggs med fjädern mot väggen, med ett lagom avstånd – 8 till 10 mm, så att golvet har plats att röra sig.

Markera nu på den undre plankan längs kanten på den övre. Genom att markera på det här sättet tar vi också upp mindre ojämnheter i väggen. Den sista plankan är nu markerad för att visa hur mycket som måste sågas av för att få den att passa. Det är ett bra knep att såga plankan i vinkel så att den blir bredare i överkant.

Sticksågens sula ställs in så att klingan skär i vinkel längs markeringen. Nu är det bara att såga till plankan. Tack vare ett vinklade sågsnittet är det lätt att passa in den sista plankan på plats, med fjädern i noten. Med hjälp av ett golvjärn pressas plankan på plats så att fogen blir helt tät.

Den sista plankan måste göras fast uppifrån, så det gäller att skruva nära kanten, så att fotlisten senare gömmer skruvhuvudena. Avståndet på 8-10 mm mellan golv och vägg täcks av listen och nu ligger den sista golvplankan perfekt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv