Foga samman golvplankor mellan reglar

För att minska svinnet börjas varje varv i golvläggningen med den bit som blev över i föregående varv. Men det gör att en del plankor inte får stöd av en regel underifrån i fogen.

Men lyckligtvis finns det fjäder och not även i kortändorna. Här sammanfogar vi två plankor mellan två reglar. Hantverkaren mäter noggrant ut för nästa planka. Den ska vara 142,4 cm. Måttet överförs på plankan som sågas till med en kap- geringssåg, det mest exakt sättet att kapa, samtidigt som det går snabbt.

Plankan läggs på plats och knackas försiktigt in med sidan på hammarhuvudet, så att inte fjädern skadas. Måste du slå hårt för att få plankan på plats bör du använda en slagkloss. Nu kan plankan göras fast och den bit som blir över kan läggas som första bit i nästa rad. Det är alltid den sida som kapats av som läggs in mot väggen, eftersom den varken har fjäder eller not.Läggningen fortsätter. Se bara till, som tumregel, att det är minst 25 cm mellan fogarna i två intilliggande plankor. Och det bör vara minst fyra rader mellan fogar med samma placering i läggningen.Trots bristen på stöd under fogen förblir fogen stabil och solid.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv