Lägg ett massivt trägolv

I det här projektet lägger golvläggaren ett 20,5 mm tjockt massivt trägolv från Juncker. Golvet läggs med hjälp av ett bygelsystem, men kan också spikas eller skruvas fast mot golvbjälkarna eller ett befintligt trägolv.

Under arbetets gång lär du dig bland annat att kapa till plankorna i rätt längd, metoder för att på ett smart sätt lägga golv runt hörn, och att få en snygg övergång mot dörröppningen. I det här rummet har det tidigare legat en heltäckningsmatta direkt på spånplattorna.

Rummet är normalstort, men det finns ett inbyggt skåp som vi ska lägga golvet runt. Rummet är helt tömt och mattan borta, så allt är klart för att börja arbeta. Golvlisterna plockas bort så att vi får en snygg övergång mellan väggen och det nya golvet.

Om du först skär med en hobbykniv längs kanten mellan golvlisten och väggen skadas inte tapeten lika mycket som annars. När du har skurit hela vägen runt är det lätt att ta bort listerna med hjälp av en kofot.

Om listerna ska återanvändas bör du naturligtvis vara extra försiktig när du plockar bort dem.I det här fallet ska vi sätta dit nya lister av samma träslag som golvet, så golvläggaren behöver bara vara varsam så att han inte skadar väggen. Nu är alla lister borta och vi undersöker om golvet är plant.

Här kan man antingen använda ett vattenpass, minst 1,5 m långt, en rätbräda eller som här, en helt rät bit av en spånskiva. Ser man luft under rätbrädan innebär det att govlet inte är helt plant.

De flesta underlag är inte 100-procentigt plana. Den typ av golv vi ska lägga klarar nivåskillnader på upp till 2 mm under en rätbräda på 1,5 m. Golvspånplattorna här är nästan helt plana och håller sig gott och väl inom toleransen på 2 mm.Underlaget måste vara helt rent.

Därför börjar vi med att dammsuga ordentligt så att allt smuts och damm försvinner. Först lägger vi en fibermatta för att dämpa stegljuden från det golvet, som kommer att monteras flytande. Den här typen av fibermatta får bara användas när det inte krävs fuktspärrande underlag.

Våderna får inte överlappa varandra, utan ligga intill. I ytterändarna lämnas cirka 5 mm utrymme till väggen. Man kan med fördel hålla ihop våderna med tejpbitar så att de ligger still under läggningen.

Den sista våden passar sällan, så här mäter golvläggaren upp hur bred den ska vara vartefter an skär till den med en hobbykniv. Vi rekommenderar att du lägger underlaget på tvärs mot golbvbrädorna. Då är det mindre risk att våderna drar i sär när golvet läggs.

Dörren hakas av så att den inte kommer i vägen senare under arbetet.Längs den vägg som golvplankornas stötändar – kortändar – läggs mot, placerar vi ett 12 mm fogband.

Förutom att fogbandet håller avståndet mellan vägg och golv hjälper det till att pressa ihop golvet om det med åren drar ihop sig under den torra årstiden. Avståndet mellan golv och vägg ska vara minst 12 mm. I rum som har väggar längre än 6 meter ska avståndet vara 2 mm per löpmeter.

Vi använder 12 mm träkilar för att hålla avståndet.Golvplankorna hålls ihop med de här stålbyglarna, som följer med i förpackningen. Den första bygeln får sättas som mest 80 mm från plankans kortända mot väggen.

Därefter håller man cirka 40 cm mellan byglarna i den första och den sista plankraden. I övriga rader kan det vara 50 cm mellan byglarna. Golvläggaren trycker den första plankan mot avståndsklossarna, så att den hamnar 12 mm från väggen.

Den första plankan ska alltid ligga med noten mot väggen. Plankan är inte lång nog, så vi tar ytterligare en bit. Här behövs 70 cm extra.Man kan med fördel sköta kapningen utomhus eftersom det dammar en del. Golvläggaren sätter ett märke vid 70 cm.

För att få ett helt rakt snitt förlängs markeringen med en vinkelhake. Eftersom sågklingan är tjockare än strecken ska man alltid såga på den sida markeringen som inte ska användas. Strecket ska alltså inte sågas bort helt.

Det är alltid bra att föra klingan intill plankan innan maskinen startas. Då kan man finjustera plankans placering. Plankan ligger perfekt och golvläggaren kapar den i två delar.

Nu ska den avkortade plankan fästas vid den första plankan. Golvläggaren börjar med att knacka fast två byglar på plankans undersida. Sedan limmas kortändan innan not och fjäder trycks ihop. De två delarna ska sluta helt tätt. Därför använder golvläggaren ett parkettjärn.

Den ena änden av järnet läggs längs med plankan och man knackar sedan på den andra ändan tills fogen är så liten som möjligt. Överskjutande lim torkas snabbt av med en fuktig trasa.

Plankbiten som golvläggaren kapade av används nu som första bräda i nästa rad. På så vis minimeras spillet.Byglarna i den här raden förskjuts i förhållande till de första byglarna. Typiskt med ett par centimeter. Bygeln fästs genom att man knackar ner den i det frästa spåret.

Noten läggs an mot fjädern och golvläggaren slår med en slagkloss på den yttre brädans fjäder. Med hjälp av slagklossen fördlas kraften i slagen så att fjädern inte skadas.

Flytta gärna på klossen ett par gånger under arbetet för att få så liten fog som möjligt. För att få ner byglarna ordentligt i spåret på den yttre plankan kan man behöva slå direkt ner på plankan med slagklossen. Nu upprepas samma princip med att mäta och kapa under läggningen av nästa rad.

Åter mäts avståndet från kortändan till väggen. Plankorna kortas av som visats tidigare och byglar knackas i. Efter fyra plankrader är vi förbi det inbyggda skåpet och plankorna ska nu läggas hela vägen fram till väggen.

Nästa planka kan inte läggas an mot den föregående på grund av skåpet, så här måste vi skära till en vinkel i plankan. Lankan läggs an mot skåpet och golvläggaren markerar var han ska såga så att plankan passar i längd. Nu läggs plankan upp så att fjäder och not passar ihop.

Då kan golvläggaren markera hur mycket som ska sågas av i längsled.De två märkena förlängs med hjälp av tumstocken och den bit som ska sågas bort markeras.

Golvläggaren använder en sticksåg för att såga bort den lilla biten. Om du vill ha fina snitt sågar du underifrån. Det kräver lite övning, och snitten kommer ändå att döljas av smyglister. Åter i rummet fästs tre byglar i plankan och golvläggaren stryker lim i kortändan.

Plankan knackas på plats med hjälp av slagklossen. Fogbandet måste ligga på plats innan man kan mäta hur lång den sista biten ska vara.På grund av skåpet måste golvläggare skära en remsa också av den följande plankan. Han mäter därför bredden på den redan lagda plankan.

De 9,3 centimeterna överförs. Kom ihåg att det är notsidan som ska sågas bort och vi mäter därför ut från fjädern. Har man inte en rätbräda till hands kan man använda en annan rät planka för att rita upp markeringen. Med hjälp av kap-/geringssågen kortar golvläggaren plankan.

Men den sågen kan inte användas för att såga det längsgående snittet, så golvläggaren använder på nytt sticksågen. När kortänden är insmord med lim läggs plankan på plats.

Man måste hålla ett avstånd på minst 25 cm mellan sammanfogade kortändar för att golvet ska ha bra bärighet. Så är inte fallet här, avståndet är bara 15 cm, så vi tvingas ta en ny planka. Under läggningen ska man vara mycket noga med att kortändsfogarna är helt täta.

Det får int finnas någon luft i fogen. Därför kan man behöva knacka ihop golvet onmväxlande på långsidorna och på kortsidorna. Där byglarna sitter kan man lägga upp en slagkloss på plankan och slå till en gång.

Då är man säker på att bygeln sitter ordentligt i spåret på undersidan.Nu ska vi lägga golv i dörröppningen. Genom att lägga upp en planka i öppningen är det lätt att markera på dörrkarmen var den ska kapas. En tigersåg är perfekt till det här jobbet, om man har en sådan.

Annars får man använda en fogsvans, som här. Man kan inte såga särskilt mycket åt gången, så det gäller att ha tålamod. När väl dörrlisten är genomsågad kan den lösa biten lirkas loss. På andra sidan är det gott om plats för att använda hela sågklingan, så här går arbetet snabbt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv