Från kalla klinker till varma plankor

Det finns ingen anledning att göra arbetet besvärligare än nödvändigt, så i stället för att bryta upp det gamla klinkergolvet la vi ett flytande golv ovanpå. Då slapp vi också besvär med damm och smuts.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
700 kr/m2

Intro

Har du tröttnat på det kalla klinkergolvet i allrummet eller gillestugan? Drömmer du om att i stället lägga ett skönt trägolv? I så fall kan du spara både tid och pengar på att lägga ett flytande golv ovanpå det gamla klinkergolvet. Du ska bara se till att underlaget blir plant. Därefter är det relativt lätt att lägga trägolv, i varje fall om du lägger hela lamellplankor som vi gör. Plankorna är 14 mm tjocka, 19 cm breda och 190 cm långa och av bambu.

Läggningen bör inte orsaka problem, men du måste först kontrollmäta så att det går att öppna dörrarna. Blir det svårt, sågar du bara av en centimeter eller två från dörren. Eventuellt ska du också justera trösklarna och foderlisterna på sidan av karmen. Det är lättare att såga foderlisterna om du först tar loss dem.

Ett lamellplankgolv (eller lamellparkett) består av tre olika skikt. Överst är slitlagret på 4 mm av massivt trä (här bambu), sedan ett lagertvärgående trä och i botten ett lager längsgående trä. Plankorna klickas ihop osynligt.

Instruktion

01
Golvet görs plant 6 Steg

Underlaget för ett flytande golv ska vara plant. Största acceptabla nivåskillnad är plus/minus 2 mm per 200 cm, och det kollar man med en 2 m lång rätbräda. De högsta topparna slipas av, medan resten av nivelleringen klaras med självnivellerande, lättflytande gipsspackelmassa. Den kan användas på nästan alla underlag i tjocklekar mellan 1 och 20 mm.

När golvet har tvättats med målarsoda, stryks det med en primer för att spackelmassan ska fästa ordentligt. Pri-mern gör också att underlaget inte suger all fukt ur spackelmassan, som i så fall lätt förlorar fästet.

1

Ta bort de gamla socklarna så att du kan nivellera hela golvet. Om du ska återanvända socklarna är det bäst att du lossar dem försiktigt. Då kanske du också slipper skador på väggen efter skruvarna.

2

Lägg en 2 m lång rätbräda eller ett lika långt vattenpass på golvet. Flytta brädan flera gånger och se om det är luft mellan den och golvet. Tips: Markera alla vågtoppar och vågdalar med blyertspenna.

3

Med diamantslipskiva i vinkelslipen går det snabbt att ta bort de högsta topparna på det gamla golvet. VIKTIGT! Använd skyddsglasögon hörselskydd, andningsmask och ett par rejäla arbetshandskar.

4

Tvätta golvet noga med målarsoda och låt det torka. Fördela sedan primern över hela golvet med mjuk borste. Blanda 1 del primer och 3 delar vatten. När du lägger på primern är den mjölkvit. När den har torkat är den transparent.

5

Gipsspackelmassan köps i säckar på 25 kg. En säck blandas med cirka 6 liter kallt vatten. Du behöver en stark borrmaskin och en färgomrörare för att blanda spackelmassan. Fortsätt tills massan är mjuk, smidig och nästan fluffig.

6

Häll en stor portion av spackelmassan på golvet. Nu har du cirka en kvart på dig att fördela den flytande massan. Efter ett par timmar kan du gå på den och efter ett dygn har ett 2-3 mm tjockt skikt genomhärdat.

02
Så här lägger du lamellgolvet

När man lägger ett flytande trägolv ovanpå ett klinker- eller betonggolv är det viktigt att du också lägger en fuktspärr ovanpå klinkern eller betongen, och att du sedan lägger ett stegljudsdämpande underlag innan trägolvet läggs. Det finns flera olika underlag att välja bland. Här används en kombinerad produkt, Softstep, som dessutom är lätt att arbeta med.

03
Golvet läggs 7 Steg

Det golvunderlag som vi använder består av ett plastmembran som på undersidan är belagt med en filt av syntetfiber. På ovansidan av plasten ligger en råpapp och längs kanterna, som har överlappning, finns en självhäftande remsa som ser till att det blir tätt mellan våderna.

Plankorna är försedda med klick-spår (notade och spontade i kortändarna) och klickas snabbt ihop. Enligt läggningsanvisningarna är det inte nödvändigt att limma ett klickgolv som detta, men vi valde ändå att lägga en tunn limstäng i fogarna. Dels för att få ett helt tätt golv, dels för att slippa knarr - och dels för att vi inte har tänkt att ta upp golvet igen, vilket man annars kan med klickgolv.

1

Underlaget rullas ut på det fullspacklade golvet. Det är viktigt med en överlappning på cirka 10 cm för att det ska bli fullständigt tätt. VIKTIGT! Det är bara överlappskanten som ska överlappa - inte filt och papp!

2

Vik upp den löst lagda våden. Ta sedan bort skyddsfolien på tejpen på den sist lagda våden och lägg ner våden igen och pressa ihop kanterna. Om du arbetar med ett underlag som inte har tejpkanter bör du tejpa med ångspärrstejp.

3

Lägg en hel planka ovanpå den sist lagda mot väggen. Fäst en penna på en 12 mm kloss - det motsvarar avståndet mellan vägg och färdigt golv - och dra ett streck. Därefter kan du såga av brädan längs strecket.

4

Eftersom plankorna kan klickas ihop behöver du inte limma dem på långsidorna. Det gjorde vi ändå och limmet ströks på sponten. VIKTIGT! För mycket lim kan göra det svårt att foga ihop lamellplankorna.

5

Plankan klickas först fast på långsidan och sedan knackas den försiktigt på plats med slag mot kortänden. Använd slagkloss eller liknande för annars skadar du noten på kortänden och i så fall blir det svårt att få ett plant golv.

6

Om du måste kapa en planka så bör du såga med sticksåg från undersidan. Då får du ett rent sågspår på ovansidan. Den del som du sågar bort från den sist lagda plankan används som startplanka i nästa rad.

7

Den sista plankan mot väggen trycks på plats. Det går lätt att klicka fast den, men den ska också tryckas in i föregående brädas kortände. Det gör du med t.ex. en kofot som hålls som på bilden. Nu återstår endast montering av socklar.

Material

• Målarsoda
• Primer (Bostik 6000)
• Golvspackelmassa (Bostik S21)
• Stegljudsdämpande underlag,
Softstep från Icopal
• Golv, lamellplankor, 14 x 190 x 1900 mm
• Parkettlim
• Golvolja (Natur Trip Trap)

Specialverktyg

• Vinkelslip med diamantslipskiva
• Borrmaskin med omrörare
• Tandspackel
• Rätbräda, 2 m lång

Tidsförbrukning

Räkna med 2-3 dagar för ett rum på 25 m2 + torktid för olja

Pris

Beroende på val av golv kostar det 450-700 kr per kvadratmeter inkl. material

Svårighetsgrad

Det är betydligt enklare att spackla klinkergolvet plant än att försöka slipa det

Video

TEKNIK: Självutjämnande spackelmassa

Med tandspackel och piggroller fördelas massan helt jämnt

TEKNIK: Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv