En ny bräda förenar golven

När man har rivit en vägg blir det ofta ett hål i golvet och det beror på att golvbrädorna slutar vid väggen och ínte fortsätter under den. Därför måste du på något sätt fylla igen hålet. Se här hur du gör ett spår i de gamla golven så att de nya golvbrädorna kan vila på de gamla. Reparationen tar ett par timmar och kostar dig inte mer än ett par hundralappar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
200 kronor

Intro

Ett hål i golvet efter en vägg som har rivits syns tydligt och kräver en insats. Det gäller då att få en både snygg och hållbar lagning. Innan du river väggen bör du undersöka om golven i de två rummen ligger på samma nivå. Gör de inte det måste du skilja dem med en tröskel eller lägga helt nytt golv.

När väggen har rivits undersöker du åt vilket håll som golvreglarna ligger. Har du brädgolv så ligger reglarna vinkelrätt mot brädorna. Är det parkettgolv ser du hur golven är konstruerade där du har rivit väggen. Golvreglarnas riktning har betydelse för om de kan skarvas med en ny bräda och att du därmed får ett underlag för den eller de nya brädorna i hålet där väggen stod.

Kolla golvbrädornas tjocklek och kvalitet och skaffa ett par nya.

Instruktion

01
Lägg den nya brädan i en fals 9 Steg

När du tar bort resterna av den gamla väggen, skall du se till att det finns plats under golvet för den nya brädans stödlister - och för själva brädan.

Jämna till kanterna på de gamla golvbrädorna med cirkelsåg. Se till att hålet blir rektangulärt. För sågen längs en skena eller ett såganhåll.

Använd en elektrisk listsåg eller en ryggsåg eller annan handsåg vid väggen, för där kan du inte komma åt med cirkelsågen.

Fräs en 20 mm bred fals halvvägs ner i golvbrädorna på bägge sidor av hålet. Fräs spår på undersidan av den nya brädan, men inte djupare än att golvbrädan kommer i nivå med trägolvet när den läggs ner.

Stäm ut den sista delen av falsen för hand med ett vasst stämjärn. Här kan du ju inte komma åt med handöverfräs.

Det kan bli nödvändigt med stödklossar, kanske för att du skall fästa flera brädor. Fixera dem med skruvar eller kilar. Du kan också först fästa en regel på varje sida av hålet och fästa klossar på dessa.

Isolera med mineralull för ljuddämpning, och lägg den nya brädan på plats. Tryck ner en bakstoppninglist av skumplast i fogarna runt brädan.

Fäst maskeringstejp på bägge sidor av de två fogarna runt brädan och fyll fogarna med en elastisk fogmassa. Släta ut fogen med fogpinne eller ett finger som doppats i diskmedel.

Skydda fogen medan den härdar så att det inte kommer smuts i den. Vänta med en ytbehandling av golvbrädan tills färgskillnaden har utjämnats något.

Material

• 1 golvbräda (av samma träslag och tjocklek som det gamla golvet)
• Bottningslist (6 mm)
• Fogmassa, Sikaflex 11 FC
• Diverse kilar, skruvar och isolering

Tidsförbrukning

2 timmar

Pris

Cirka 300 kr

Ritning

Den nya brädan vilar på de gamla

Det nya brädan (A) vilar på de gamla brädorna (B). Ytterligare stöd (D) behövs endast om den nya brädan är tunnare än 30 mm eller om springan som den täcker är bredare än 15 cm. Metoden har en stor fördel: trycket fördelas på en stor yta och därmed kla- rar du dig med inget eller endast få stöd (D) - som sagt beroende på brädans tjocklek och hålets bredd. Räkna annars med att du bör stötta brädan på cirka var 90:e cm om den är 30 mm eller tunnare. Om du använder samma teknik som här klarar du dig förmodligen utan att snickra stöd under brädan.

Om det skulle vara nödvändigt, kanske för att hålet är så brett att det inte räcker med en bräda, kan du ev. palla upp med ett par reglar direkt på bjälklaget. Annars är det både effektivt och enkelt att skruva fast ett par stödlister (E) på sidan av de gamla golvreglarna (C) och sedan lägga brädstumpar (D) på listerna. Lägg då en brädstump på var 60:e cm, alltså normalt regelavstånd.

Så här monteras brädan

Fräs en fals halvvägs ner i de gamla golvbrädorna (B). Spåret skall vara 20 mm brett på bägge sidor av hålet. Den nya brädan skall i sin tur vara 10 mm smalare än avståndet mellan de två golven så att du får plats för en 5 mm bred fog på båda sidorna av brädan. På undersidan av den nya brädan fräses en 20 mm bred fals i bägge sidor. Falsdjupet i den nya brädan och de gamla skall vara så stort att ovansidan av den nya brädan hamnar plant med golvet när brädan har lagts på plats.

Lägg brädan (A) mitt i hålet och foga på båda sidorna av den.

Den nya brädan vilar på de gamla

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv