Så här fixar du själv dina knarrande golv

Knarr är ljudet av närkontakt mellan två delar. Orsaken kan vara svår att finna, och du måste prova dig fram för att lösa problemet. Här är tre smarta lösningsförslag.

Knarrande golv är verkligen irriterande, speciellt om knarrandet blir så kraftigt att det bara inte går att förbise.

När golvet knarrar beror det på att två ytor gnids mot varandra.

Det kan vara att golvbrädorna sitter för tätt runt ett rör, så att trägolvet knarrar när röret expanderar på grund av värme eller när du trampar på golvet i närheten av röret.

Golvet kan också knarra om ett spik har lossnat eller för att själva konstruktionen under golvet inte ger stöd tillräckligt bra.

Oavsett orsak ska det knarrande golvet tystas, och det kan det som tur är göras på flera olika sätt.

Först måste du dock ta reda på hur ditt golv är uppbyggt: Ligger det på bjälkar, är det uppreglat eller är det ett flytande golv?
När du vet det, kan du gå systematiskt till väga.

Börja med den lösning som verkar mest sannolik i ditt fall. Tvekar du, börja då med den minst omfattande åtgärden. Löser inte det problemet med de knarrande golven, får du försöka med en mer omfattande lösning tills knarrandet slutar.

Tre sorters golv som kan knarra

När golvet knarrar beror det på att två material gnids mot varandra. Det inträffar när golvet inte ligger helt fast; då rör det sig när du trampar på det, och då kan golvbrädorna gnidas mot ett rör, en vägg, något nere i själva undergolvet eller mot varandra. Lösningen beror på golvtypen: uppreglat golv, golv på bjälklag eller flytande golv.

Uppreglat golv

Reglarna ligger ofta på betonggolvet, ibland med klossar under. Knarrar oftast eftersom en av uppklossningarna inte stöttar regeln ordentligt.

Golv på bjälklag

Ett klassiskt trägolv i hus med träbjälklag. Bjälkarna vilar på väggarna. Knarret uppstår t ex för att spiken i brädorna har lossnat.

Flytanden golv

Oftast ett klickgolv som består av tunna ”brädor”. Golvet har inte spikats eller skruvats fast utan kan gnida mot väggar eller rörgenomföringar.

1. Golv på reglar

Även om en kil under en regel har gett med sig, kan problemet lösas utan att golvet måste tas upp.
Knarr från ett golv lagt på reglar kommer i bästa fall från synliga delar så att du slipper bryta upp golvet och lägga om det. Allra enklast är problemet om knarrandet uppstår vid ett rör, men det är också enkelt fixat om det beror på att någon bräda släppt reglarna.

Det blir mer komplicerat om det är reglarna som är orsaken, t.ex. att en regel har vridit sig. Ofta beror problemet på kilar eller klossar som gett med sig och att en eller flera reglar därför trycks ner mot underlaget när du går på golvet.

Skapa luft mot radiatorrören

Knirkende gulve skæres fri af varmerørene 1

Såga loss golvet runt rören om några golvbrädor gnider mot rör eller kablar som dragits genom golvet.

Till det behöver du ett multiverktyg. Se till att det är minst 5 mm luft mellan röret och golvet. Markera för rosetten.

Ge synliga spikar bättre fäste

Synlige søm i knirkende gulve slås en smule ned 1

Synliga spikar knackas ner en aning så att de får bättre fäste i reglarna. Leta reda på en spikdrivare i lagom storlek så att du inte skapar onödigt stora hål i brädorna. Ofta räcker det att spika gångytorna.

Sømhuller i knirkende gulve lukkes med lak 2

Spikhålen kan förseglas med lack. När spikarna försänks uppstår ett litet hål och det kan trollas bort med lack. Skaffa ett lackstift och värm med t.ex. lödkolv så att en droppe frigörs. Lacken finns i flera färger.

Knacka ner de dolda spikarna lite till

Modernare golv har ofta lagts med dolda spikar som har slagits ner genom den undre delen av noten och försänkts, så att sponten på nästa bräda kan tryckas in i noten. Du kan därför inte slå direkt på spikarna, men använd i stället en stor kloss och slå med t.ex. handslägga.

Skjule søm i knirkende gulve findes med magnet 1

Leta reda på dolda spikar med en magnet. Då kan du räkna ut var reglarna finns.

Strøer i knirkende gulve findes under fodlisten 2

Ta bort socklarna så kan du ofta se var reglarna finns om magneten inte avslöjar dem.

Slå på knirkende gulve over de løsnede søm 3

Slå på golvet med en tung handslägga och skydda golvet med en kloss.

Fäst golvet på reglarna med skruvar

Om du inte lyckas få golvet stabilt och tyst genom att knacka på det med kloss och tung hammare försöker du med skruvar.

Nackdelen med skruvar är att huvudena på dem syns tydligt. Om du vill slippa se dem måste du försänka dem och plugga igen hålen ovanför dem.

Du kan köpa färdiga pluggar, men du kan också göra egna av önskat träslag.

1

Förborra mitt i regeln. Borra med en tunn borr ner i regeln och en grövre i golvbrädan. Dra i skruven så att den pressar ner golvbrädan mot regeln.

Propper til knirkende gulve bores ud 2

Tillverka pluggar av önskat träslag. Det är bäst att fästa borrmaskinen i ett stativ när du borrar.

Propper slås ned i hullerne i knirkende gulve 3

Pluggarna knackas ner i hålen efter att ha doppats i lite trälim. Långa pluggar räcker till två eller tre hål.

Propper til gulv der knirker kortes af og slibes 4

Pluggarna kortas av med stämjärn 1 mm ovanför golvet och slipas ner. Använd stämjärn eller multimaskin.

Förstärk en kloss eller kil med en skruv

Om golvet fortfarande gungar lite när du har kollat hur det ligger vid rören och pressat ner brädorna mot reglarna, så måste orsaken finnas längre ner. Då kan du nästan räkna ut att en kloss eller kil gett med sig eller att en regel torkat och blivit för liten.

Önskemålet är nu att stötta regeln så mycket att den ligger stadigt och inte längre kan pressas ner av din tyngd. Det kan du göra med en distansskruv.

Alternativet är att lägga om golvet eller acceptera knarret.

Når gulvet knirker, bores et hul til en gulvjack 1

Förborra för en distansskruv. Borra först 10 mm djupt med en borr t.ex. 12 mm. Därefter borrar du med tunnare borr anpassad efter skruven.

Find en gulvjack i den rigtige længde til det knirkende gulv 2

Välj en distansskruv i lagom längd genom att mäta djupet i hålet ner till underlaget. Skruven ska fästa i regeln men inte i golvbrädan.

3

Dra i distansskruven genom golvbrädan och regeln. Det finns flera slags skruvar och en del dras med insexnyckel precis som karmskruvar.

Træprop slås ned i hullet i knirkende gulv med snedkerlim 4

Knacka ner en plugg i hålet när den har doppats i lim. Pluggen kan du göra själv eller använda färdig plugg men då syns ändträet på den.

Prop i knirkende gulv skæres til med multicutter 5

Multimaskinen skär av pluggen när limmet har härdat. Det går också bra att använda stämjärn. Slipa sedan ner pluggen.

2. Golv på bjälkar

För det mesta får du tyst på knarret om brädorna fästs bättre. Men börja kontrollen vid rören.
Golvbrädor monterade på bjälkar får samma skavanker som de på reglar. Det innebär att orsaken till knarrandet och åtgärderna för att bli kvitt ljudet i regel är desamma.

  • Börja alltid med de enklaste åtgärderna som att kolla golvet vid rören.
  • Om inte det hjälper gäller det att få brädorna att ligga an mot bjälkarna.
  • Om inte heller detta hjälper, måste du längre ner i konstruktionen och då återstår endast en åtgärd, nämligen att ta bort en eller flera brädor och fixa problemet.

Bjälkarna kan ha slagit sig, de kan ha lossnat vid en vägg eller en vägg kan ha satt sig. Ofta tvingas man lägga om golvet, men den lösningen har vi valt att inte ta med i denna artikel.

Skapa luft mellan rör och golv

Knirkende gulve skæres fri for varmerør 1

Rören får inte gnaga mot golvet för när det är kontakt mellan golv och rör eller golv och väggar så knarrar det.

Såga eller stäm bort trä från golvet så att du skapar luft mellan rör och golv. Markera först rörrosettens omkrets. Ibland räcker det att sätta en kil mellan rör och golv.

Fäst de synliga spikarna bättre

Synlige søm slås bedre ned i de knirkende gulve 1

Synliga spikar ska ha bättre fäste och slås därför ner en bit med en spikdrivare.

Når gulvet knirker, lukkes sømhuller med lak 2

Trolla ev. bort hålen ovanför spikarna med lack, som smälts ner i hålen och slipas slät. Lackstift finns i flera färger.

Slå ner de osynliga

Du kan inte knacka ner en osynlig spik, men om du kan lokalisera den så kan du med lite tur får den att fästa bättre genom att slå på brädan.

Når dit gulv knirker, finder du strøerne ude under fodlisterne 1

Avslöja bjälkarna vid sockeln. Har du tur kan en magnet finna spikarna.

Slå på brættet over sømmene i de knirkende gulve 2

Slå på brädan ovanför spikarna. Lägg en kloss ovanpå och slå med handslägga.

Fäst brädorna med skruvar

Du kan endast slå ner de dolda spikarna till det djup de hade när de lossnade, så metod nr 3 är inte långtidshållbar.

Då återstår bara att skruva fast brädorna på bjälkarna. Det är effektivt men skruvhuvudena kommer att bli synliga – mer än dyckertar. Därför måste de döljas under pluggar som du själv tillverkar.

Bor for til propperne til knirkende gulve 1

Borra 10 mm djupa hål för pluggarna med borr i pluggens diameter. Förborra för skruvarna.

Brædderne i gulv der knirker skrues fast med skruer 2

Fäst brädorna med skruvar så tätt som möjligt vid de spikar som har släppt och utan att träffa dem.

Skruer i knirkende gulve dækkes af propper 3

Dölj skruvarna med pluggar som du limmar fast, kortar av med stämjärn och slipar ner till golvnivå.

3. Flytande golv

Golvet kan ha glidit så att det skaver mot något. I så fall är det rätt lätt att lösa problemet.
Knarr från flytande golv beror ofta på att på att golvet ligger för tätt intill ett hinder, t.ex. ett genomgående radiatorrör, en foderlist eller en vägg. Det kan också bero på att undergolvet är lite ojämnt så att det fjädrar när du går på det eller att det stegljudsdämpande underlaget har skavts sönder, vikts eller rent av saknas.

Det är rätt lätt att skapa avstånd mellan golv och hinder men det är lite besvärligare om undergolvet inte är stadigt. Skadat stegljudsdämpande underlag kan ersättas om golvbeläggningen tas bort. Här visar vi också hur undergolvet kan pallas upp.

Skapa luft vid alla rör

1

Golvet får inte skava mot rören, för när det gör det knarrar det. Ta bort en bit av golvet med stämjärn, såg eller multimaskin. Markera rörrosetten så att du vet hur mycket den döljer.

Skapa luft vid väggarna

Når gulvet knirker, skubbes gulvet fri af væggene 1

Försök att pressa ut golvet från väggarna och ev. foderlister. Vitsen med ett flytande golv är att det ska ligga löst och därför bör det gå att pressa ut det lite.

Når det knirkende gulv ikke kan skubbes fri, skæres den yderste del af planken faf 2

Såga av den yttersta delen av golvbrädan om du inte kan pressa ut golvet från väggen. Med en sänksåg kan du såga tätt intill väggen.

Fyll skum i alla svackor

Om det finns en svacka under undergolvet som är så djup att undergolvet pressas ner en bit när du går på golvet, så kan du fylla svackan med polyuretanskum.

Alternativet är annars att ta upp golvet och lägga om det. Vi måste dock varna för att det kan gå galet. Polyuretanskum expanderar kraftigt och fyller du på för mycket skum kan det helt enkelt lyfta golvet – och då måste det läggas om

1

Borra ett hål i golvet. Det ska vara en smula större än munstycket på burken. Borra där golvet trycks ner som mest. Maskera med tejp och folie.

Læg en solid plade med hul over lunken i gulv der knirker 2

Lägg en rejäl planka med hål i ovanför golvhålet. Fixera plankan med hjälp av kilar och en regel som sätts i spänn mot taket.

Tryk lidt skum i hullet i knirkende trægulve 3

Pressa försiktigt ner lite skum under undergolvet. Om golvet fjädrar när skummet har härdat lägger du på mera skum. Plugga igen när du är klar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv