Video
Lätt
Svår

EN SNABB LÖSNING:

1. Här ser man tydligt att spikarna sitter på rad och antagligen i golvregelns mittlinje

När golvet knarrar beror det på att regeln har spruckit och att en eller flera spikar gnager i sprickan.

2. Välj skruv och sedan borr

Det är viktigt att borr och skruv passar ihop. Hålen ska vara smalare än skruven. Här har vi valt en 4,8 x 70 mm självförsänkande skruv med 4,5 mm borr.

3. Förborra rakt ner genom brädan till regeln

Hålet ska placeras cirka 3 cm från närmaste spik och lite förskjutet. Om det bara finns en spik i brädan, borrar du på motsatta sidan av brädan.

4. Dra i skruven så att brädan tvingas ner och låses

Då försvinner också alla missljud när man går på golvet.

5. Skruven har försänkts, vilket var lätt eftersom huvudet var litet och försett med frässpår

Men man kan trots allt se skruven.

MED DOLDA SKRUVAR:

1. Till denna lösning behöver du ett par specialredskap

Du ska ha en pluggborr att tillverka pluggar med, och du ska ha en försänkare (eller karmborr) som förborrar och försänker på en gång.

2. Borra hål för träpluggen

Här har vi först förborrat för skruven och sedan utvidgat hålet, så att pluggen passar till hålet.

3. Dra i skruven så långt att den verkligen låser golvbrädan

Här använder vi 4,0 x 70 mm skruv. TIPS: Kolla att golvet är stumt och inte knarrar innan du limmar fast pluggar.

4. Tillverka pluggar med pluggborren, och försök finna en bräda med samma färg som golvet

Bryt loss pluggarna med skruvmejsel eller stämjärn.

5. Knacka ner pluggen med hammare och se till att ådringen följer den i golvbrädan

Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa.

6. När limmet har härdat ska pluggen skäras av

Det ska göras med ett vasst stämjärn, och ta endast små bitar i sänder. Om golvet ska slipas efteråt, låter du pluggen sticka upp 1–2 mm. Den sista biten försvinner vid slipningen.

7. Arbetet är klart

Om du tycker att pluggarna är för ljusa till golvet kan du färga dem innan de knackas ner. Det kan du göra med bets, kaffe, te eller till och med slam från hängrännan. Men det går inte lång tid förrän pluggarna inte syns.

När ett gammalt trägolv knarrar

Orsaken till att golvet knarrar är ofta att en eller flera golvreglar sjunkit eller spruckit. Det orsakar i sin tur att en eller flera spikar, som ska hålla brädorna på plats, arbetar sig uppåt. Eftersom sprickorna nästan alltid uppstår mitt på en regel, och man av naturliga skäl ofta går på mitten av golvet, så har man förklaringen till knarret.