Snabbt snyggt med linoleum

Det är ingen konst att lägga nytt golv i köket – inte om du väljer linoleumrutormed klicklås. De läggs flytande direkt på det gamla golvet, och ska det vara extrasnyggt lägger du dem diagonalt. Se här hur du snabbt får ett snyggt och nytt golv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
525 kr/m2

Intro

Nästan alla klickgolv läggs en rad i sänder och delarna i raden klickas ihop. Nästa rad klickas sedan fast i den nyss lagda och så fortsätter läggningen rad efter rad. Om du däremot vill lägga plattor eller rutor diagonalt, duger inte den tekniken. Det går helt enkelt inte.

Därför använder vi här en annan metod, som är både enkel och problemfri. På den ena sidan av plattorna skär vi bort en del av klicklåset så att det bara återstår en vanlig spont. Då blir det lättare att sätta ihop plattorna, men å andra sidan måste de då limmas. Limmet har fördelen av att skarvarna förseglas så att det inte kan tränga ner vatten om du spiller på golvet. Den allra första raden läggs dock på ”vanligt” sätt med klicklås.

Instruktion

01
Lördag inför läggningen 7 Steg

Linoleumrutorna läggs här som ett flytande golv. Det innebär att rutorna inte limmas fast på underlaget utan ligger löst på det gamla golvet.

Förutsättningen för själva läggningen är att underlaget är plant. Med plant menar vi att största höjdskillnaden mellan två punkter är 2 mm eller mindre - på en sträcka av två meter. Finns det större höjdskillnader måste du eliminera dem med exempelvis spackling eller slipning.

Små skillnader försvinner automatiskt när du lägger stegljudsdämpande underlag av t.ex. skumplast eller liknande.

Håll 5 mm avstånd till väggar och socklar med hjälp av små brickor.

1

Ta bort smyglister och ev. också socklarna. Här täcks springan vid det gamla vinylgolvet av smyglister av plast. De lirkas försiktigt loss.

2

Såga av foderlisterna. Lägg en listsåg eller fogsvans på golvpapp och en linoleumruta och såga. Då får du av precis så mycket att en ruta kan skjutas in under foderlisten.

3

Använd multisåg, om du har en sådan. Det är inte alltid det går att komma åt med fogsvans. Det kan man däremot med multisågen, och det går fort.

4

Ta bort de bortsågade bitarna. Ibland kan du lätt plocka bort den avsågade biten, ibland måste du dela den till mindre bitar med stämjärn.

5

Kolla om golvet är plant. Lägg en 200 cm lång rätskiva, lång rak bräda eller ett 200 cm vattenpass på golvet och se hur stora höjdskillnaderna är. Det får inte vara mer än 2 mm avvikelser.

6

Rulla ut en kraftig golvpapp på golvet, och skär av den cirka 10 mm från hinder som väggar och skåp. Pappen får inte läggas med överlappning, utan våderna ska skjutas ihop kant mot kant.

7

Tejpa alla skarvar så att du inte snubblar eller river upp pappen. Det går snabbt om du använder packtejp på hållare. I stället för golvpapp kan du lägga skummad polyeten (PE).

02
Provläggning 4 Steg

Lägg ett antal rutor i två korsande rader - ungefär som du tror att de ska ligga. När du har pusslat ihop rutorna så att de slutar snyggt mot dörröppningar, skåp och andra hinder, drar du ett streck. Detta ska vara parallellt med en vägg. Det blir det om du mäter från väggen ut till mitten på plattorna. Detta mått avsätter du på två ställen från väggen och drar sedan en linje mellan dem.

Rita sedan ett kryss där två rutor möts (se bild 2) så har du en krysspunkt.

Eftersom du vill lägga dem diagonalt ska du dra ett streck till, nämligen i 45 graders vinkel mot krysset.

1

Lägg två rader linoleumrutor mitt på golvet och i rät vinkel mot varandra. Justera placeringen så att du slipper småbitar längs socklar och väggar. Dra ett streck tvärs över rutorna.

Samma avstånd från sockeln till mittlinjen.

2

Markera en krysspunkt när du har bestämt hur mönstret ska ligga. Krysset anger mittlinjen, men det kan hända att några plattor hamnar snett vid väggar eller socklar. Det justerar du snabbt.

Ta bort rutorna och skriv färgerna vid krysset.

3

Undvik småbitar. Ett säkert sätt att undvika småbitar är att låta de två yttersta plattorna överlappa lite vid provläggningen. Såga bort en bit av spetsen på den yttersta i stället för att lägga en liten bit.

4

Markera strecken vid krysset, och rita ett streck i 45 graders vinkel mot strecket (X). Rita sedan ett nytt streck (Y) genom krysset, och därefter är det klart för läggning av rutor längs Y-strecket.

03
Lägg rutorna 8 Steg

1

Klicka ihop en rad rutor och lägg raden precis intill strecket Y. Låt klicklåsen vara kvar på alla fyra sidor på rutrna i den första raden Håll ett öga på krysset så att raden hamnar rätt.

2

Fortsätt med rutor som du har skurit till och där en del av klicklåset saknas. De ska bilda en ny rad vid sidan av den första - osv. Fortsätt med hela rader fram till ett hörn.

3

När du lägger en ruta, börjar du med att stryka lim på två av sidorna. Lägg en sträng längs den övre delen av noten så att skarven förseglas av lim.

4

Håll rutan snett uppåt medan du sticker in den i klicklåset. Vricka den lite så att limmet pressas upp. Lägg ner den på golvet när den kommit i rätt läge.

5

Knacka rutan på plats. Skjut in en slagkloss av en bit av en ruta mot den nyss lagda rutan och slå på slagklossen tills rutan trycks in i den föregående. Tryck samtidigt lätt neråt på den.

6

Torka bort överflödigt lim med en lätt fuktad bomullstrasa, som hela tiden ska hållas ren. Vrid ur trasan hårt innan du torkar av.

7

När du markerar för ett urtag kan det vara bra att tillfälligt lägga nästa ruta på plats. Då kan du mäta åt tre håll.

8

Såga till rutorna med sticksåg. Det går utmärkt att ställa in högsta hastighet och pendling. Sågbladet skadar inte rutan och kanten blir fin.

04
De sista rutorna 5 Steg

1

Lägg den sista raden. Se upp så att du inte trampar på kanten på de nyss lagda rutorna. Det klarar de inte utan går i stället sönder.

2

Håll avstånd till väggarna. Det flytande golvetska sluta minst 5 mm från väggar, socklar och andra hinder. Till det kan du använda plastbrickor som är 5 mm tjocka. De tas bort när limmet är torrt.

3

Lirka de sista rutorna på plats. De sista rutorna i den sista raden kan inte knackas på plats med slagkloss. Pressa i stället fast dem med kofot. Använd gärna en kloss som skydd mot sockeln.

4

Såga till smyglisterna. Kapa dem på gering med faner- eller listsåg i geringslåda (eller med geringssåg eller rent av en kapsåg). Du kan spika fast listerna men det går snabbare med dyckertpistol.

5

Det nya golvet är rena lyftet för köket.

Material

• Forbo Marmoleum click, 30 x 30 cm (färger: Eternity och Silver Shadow)
• Golvpapp
• Tejp
• Plastbrickor eller liknande
• Parkettlim
• Smyglister, 8 x 15 mm, vitlackerade
• 25 x 1,4 mm dyckertar

Specialverktyg
• Ev. multisåg: Genial när du ska korta av dörrfoder
• Geringssåg, fanersåg eller kap- och geringssåg: Till finsågning av smyglister
• Ev. dyckertpistol: Montering av smyglister

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

Cirka 525 kr per kvadratmeter

Ritning

Så här kan du limma ihop rutorna

För att kunna lägga rutorna eller plattorna diagonalt utan större besvär skär vi bort denna delen av klicklåsets spont. Då blir det lätt att trycka ihop plattorna och limma dem så att golvet tål vattenspill.

Tips & Tricks

Så klarar du små hinder

Lägg under foderlister

När rutorna ska lirkas in under foderlisterna kan de inte klickas ihop på vanligt sätt. Här måste du lägga dem utan klicklås och med not och spont, oavsett om de läggs diagonalt eller ej.

Lägg runt rör

Om du måste lägga rutor där det finns rör, borrar du hål med hålsåg (samma storlek som röret) och sågar ett fint spår in till hålet från två håll.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Linoleumgolv